Позовна заява про збільшення розміру аліментів 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Печерського районного суду м. Києва

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, м. Київ,

 

ПОЗИВАЧ: Прокопчук Марина Іванівна,

РНОКПП 35445623272,

адреса: м. Київ, вул. Самсонівська,буд. 12 кв. 47,

засіб зв'язку: +38 099 87 67 456

 

ВІДПОВІДАЧ: Іванчук Олександр Степанович,

РНОКПП 3647382510,

паспортні дані: серії МК № 567845,

адреса: м. Київ, вул. Петровського, буд. 6, кв. 67,

засіб зв'язку: +38 098 67 56 456

 

позивач звільнений від сплати судового збору

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

  • про збільшення розміру аліментів

    Відповідно до ст.ст.183, 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі. На практиці Суди обирають спосіб визначення розміру аліментів залежно від матеріального становища платника аліментів. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №463/5534/15-ц дійшов висновку про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, врахувавши матеріальний стан відповідача, а саме те, що дохід відповідача носить мінливий характер, оскільки офіційно він не працює. Ухвала касаційного суду

 

 

Ми з відповідачем маємо спільну дитину, сина — Іванчука Кирила Олександровича, 17.04.2012 року народження.

 

Див. додаток №1: Доказ походження дитини від позивача та відповідача —

копія свідоцтва про народження Іванчука Кирила Олександровича

 

Відповідно до рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2015 року відповідач повинен сплачувати на мою користь аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2015 року.

 

Див. додаток №2: Доказ стягнення аліментів на користь відповідача -

копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2015 року

 

На даний час неповнолітні діти потребують значно більшого догляду та коштів, оскільки збільшуються потреби на їх утримання, навчання та розвиток. Розмір аліментів, що був стягнутий за судовим рішенням, на даний час є незначним у зв'язку зі зростанням цін на продукти харчування, одяг, потреби дитини та її вік. Також останнім часом значно підвищились ціни на житлово-комунальні послуги, а оскільки наш з відповідачем спільний син проживає разом зі мною, витрати на оплату таких послуг я несу самостійно.

 

На сьогодні відповідач є працездатною особою, має можливість працювати та надавати матеріальну допомогу на утримання сина.

 

1. Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

 

Відповідно до роз'яснень, наведених у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», за ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

 

2. Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення, наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів, інші обставини, що мають істотне значення.

 

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини /ч. 2 ст. 182 СК України/.

 

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку /ч. 3 ст. 182 СК України/.

 

Разом з тим, вказана величина є виключно мінімальним розміром забезпечення дитини, що передбачає збереження здоров'я та забезпечення розвитку дітей на мінімальному рівні. Достатність вказаного забезпечення є оцінюваним поняттям, однак, в будь-якому випадку є вищою за встановлену мінімальність.

 

Івнчук К.О. дуже здібна та різностороння дитина. Для розвитку своїх здібностей відвідує безліч позакласних занять. Відповідні шкільні секції, гуртки та тренування вимагають додаткових майнових витрат: на оплату наданих послуг, спортивного спорядження та інших індивідуальних речей для відповідних занять.

 

Також Івнчук К.О. полюбляє плавання та по три рази на тиждень відвідує басейн. Відповідні заняття сприяють фізичному та емоційному розвитку дитини. З огляду на що, я витрачаю значні кошти на оплату відповідних послуг.

 

Для відповідних досягнень дитині необхідні пізнавальні книги та допомога тренерів. З метою сприяння розвитку своєї дитини, я намагаюсь забезпечувати свого сина всім необхідним. Я працюю, однак маю незначний дохід, тому станом на сьогодні мені бракує фінансових можливостей самостійно забезпечувати потреби дитини в гармонійному розвитку.

 

Див. додаток №3: Доказ фінансового становища позивача

— довідка про доходи

 

Матеріальне становище відповідача дозволяє йому сплачувати на утримання нашої спільної дитини значно більший розмір аліментів, ніж визначений судом. Так, у березні відповідач придбав у власність трикімнатну квартиру. Відповідач має у власності автомобіль та регулярно їздить на відпочинок за кордон.

 

Див. додаток №4: Доказ матеріального становища відповідача

- роздруківки з інтернет-сторінки в соціальній мережі Instagram та Facebook

з фотографіями з подорожей відповідача за кордон та фотографіями відповідача з авто

 

Зважаючи на індивідуальний обов'язок батьків утримувати своїх дітей, беручи до уваги працездатність відповідача, з метою забезпечення дитини достатнім (не мінімальним) рівнем збереження здоров'я та розвитком, я вважаю, що доцільним буде присудження аліментів у сумі 3000 (три тисячі) грн.

 

Збільшення розміру аліментів буде відповідати, як інтересам дитини, так і матеріальному становищу та стану здоров'я платника аліментів.

 

На виконання п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до ч. 1 ст. 182, ст. 192 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

 

ПРОШУ СУД:

 

- збільшити розмір аліментів, що стягуються з відповідача (Іванчук Олександр Степанович) на користь позивача (Прокопчук Марина Іванівна) на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2015 року, на утримання дитини — сина — Іванчука Кирила Олександровича, 17.04.2012 року народження, визначивши розмір аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 3000 (три тисячі) гривень щомісяця, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання рішення суду законної сили і до досягнення дитиною повноліття.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження (1 арк);

2. Копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2015 року (4 арк);

3. Довідка про доходи (1 арк.);

4. Роздруківки з інтернет-сторінки в соціальній мережі Instagram та Facebook (11 арк.);

5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі (21 арк.).

 

 

"30" липня 2018 року                                 ___________________                     Іванчук Олександр Степанович

 

  • Відповідно до ст.ст.183, 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі. На практиці Суди обирають спосіб визначення розміру аліментів залежно від матеріального становища платника аліментів. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №463/5534/15-ц дійшов висновку про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, врахувавши матеріальний стан відповідача, а саме те, що дохід відповідача носить мінливий характер, оскільки офіційно він не працює. Ухвала касаційного суду

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"