Посадова інструкція провізора-токсиколога 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПЕРША АПТЕКА"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

_______________ Яковлєв О.Г.

“20”серпня 2018 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРОВІЗОРА-ТОКСИКОЛОГА

ТОВ "ПЕРША АПТЕКА”

(код КП 2224.2)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Провізор-токсиколог належить до професійної групи «Професіонали», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 2224.2.

 

1.2. Призначення на посаду провізора-токсиколога та звільнення з неї здійснюється наказом керівника ТОВ “ПЕРША АПТЕКА” (далі - Товариство) за поданням завідувача аптеки з дотриманням вимог чинного трудового законодавства України та Статуту Товариства.

 

1.3. Провізор-токсиколог підпорядковується завідувачу аптеки.

 

1.4. В період тимчасової відсутності провізора-токсиколога його обов'язки виконує особа, призначена завідувачем аптеки, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

1.5. У своїй діяльності провізор-токсиколог керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією посадовою інструкцією, наказами та розпорядженнями керівника, вказівками завідувача аптеки.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Провізор-токсиколог:

 

2.1. Керується чинним законодавством; України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.

 

2.2. Здійснює якісний і кількісний аналіз лікарських засобів промислового та аптечного виробництва з урахуванням вимог нормативно-технічної документації.

 

2.3. Проводить внутрішньоаптечну заготівлю, розподіляє роботу між фасувальниками, приймає розфасовану продукцію.

 

2.4. Слідкує за правильністю оформлення штанглазів із запасами медикаментів.

 

2.5. Комплектує замовлення відділів та установ, відпускає ліки та контролює правильність оформлення прописів для індивідуального виробництва ліків.

 

2.6. Контролює якість виготовлених в аптеці ліків.

 

2.7. Веде поточну і звітну документацію.

 

2.8. Проводить цільове фармацевтичне обстеження аптек, інших закладів з метою оцінки стану контролю якості лікарських засобів при їх виготовленні, транспортуванні, зберіганні і відпуску.

 

2.9. Керує роботою середнього фармацевтичного персоналу. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

 

 

3. ПРАВА

 

Провізор-аналітик має право:

 

3.1. На своєчасну оплату праці в розмірі, передбаченому штатним розписом.

 

3.2. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.4. Вносити пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи Товариства, пов'язаної з обв'язками провізора-токсиколога.

 

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

 

3.6. Ознайомлюватися з локальними нормативними актами Товариства.

 

3.7. Розпоряджатися матеріальними цінностями в межах своїх повноважень.

 

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Провізор-аналітик несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю, незабезпечення виконання заходів з охорони комерційної таємниці Товариства, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

Провізор-аналітик повинен знати:

 

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та установ охорони здоров'я.

 

5.2. Організацію фармацевтичної служби; основи права в медицині.

 

5.3. Права, обов'язки та відповідальність провізора-токсиколога.

 

5.4. Організацію системи контролю якості лікарських засобів; на стадіях розробки, виготовлення, розподілу, транспортування, зберігання і споживання.

 

5.5. Методи контролю якості лікарських засобів, виготовлених за індивідуальними рецептами і часто повторюваними прописами, за вимогами лікувально-профілактичних установ.

 

5.6. Технологію виготовлення лікарських форм.

 

5.7. Умови зберігання лікарських препаратів та товарів медичного призначення.

 

5.8. Методи проведення цільових фармацевтичних обстежень.

 

5.9. Правила оформлення документації.

 

5.10. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Провізор-токсиколог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор-токсиколог". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

 

6.2. Провізор-токсиколог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор-токсиколог". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

 

6.3. Провізор-токсиколог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор-аналітик". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

 

6.4. Провізор-токсиколог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор-токсиколог". Наявність сертифіката провізора-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

Яковлєв О.Г.

______________

(підпис)

"20" серпня 2018 року

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"