Посадова інструкція водія аптечного закладу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПЕРША АПТЕКА"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

_______________ Яковлєв О.Г.

“20” серпня 2018 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ТОВ "ПЕРША АПТЕКА”

(код КП 8322)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Водій авто-транспортних засобів належить до професійної групи «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 8322.

 

1.2. Призначення на посаду водія автотранспортних засобів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника ТОВ “ПЕРША АПТЕКА” (далі - Товариство) за поданням завідувача бази аптечної з дотриманням вимог чинного трудового законодавства України та Статуту Товариства.

 

1.3. Водій авто-транспортних засобів підпорядковується завідувачу бази аптечної.

 

1.4. В період тимчасової відсутності водія автотранспортних засобів його обов'язки виконує особа, призначена завідувачем бази а птечної, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

1.5. У своїй діяльності водій авто-транспортних засобів керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією посадовою інструкцією, наказами та розпорядженнями керівника, вказівками завідувача бази аптечної.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Водій авто-транспортних засобів:

 

2.1. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії “В”, "С", за різних дорожніх умов.

 

2.2. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.

 

2.3. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.

 

2.4. Буксирує автопричеп дозволеною максимальною масою до 2 т.

 

2.5. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.

 

2.6. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.

 

2.7. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.

 

2.8. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів.

 

2.9. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях.

 

2.10. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.

 

2.11. Виконує регулювальні роботи.

 

2.12. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

 

2.13. Оформлює дорожню документацію.

 

2.14. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

 

2.15. Водій автотранспортних засобів зобов'язаний проходити медичний огляд, відповідно до умов правил з охорони праці та колективного договору Товариства.

 

 

3. ПРАВА

 

Водій авто-транспортних засобів має право:

 

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.3. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

3.4. Розпоряджатися матеріальними цінностями в межах своїх повноважень.

 

3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Водій авто-транспортних засобів несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

Водій авто-транспортних засобів повинен знати:

 

5.1. Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух.

 

5.2. Правила дорожнього руху.

 

5.3. Правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу.

 

5.4. Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії “В”, "С" та правила їх технічної експлуатації.

 

5.5. Будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів.

 

5.6. Основи керування автотранспортними засобами.

 

5.7. Можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження.

 

5.8. Причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення.

 

5.9. Характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху.

 

5.10. Порядок проведення технічного обслуговування.

 

5.11. Правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії.

 

5.12. Особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше).

 

5.13. Правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі.

 

5.14. Правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

 

5.15. Правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Посаду водія автотранспортних засобів може обіймати особа, яка має професійно-технічну освіту (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів) або пройшла спеціальну підготовку за типовими планами та програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорій В, С та кваліфікаційну атестацію. Без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

Яковлєв О.Г.

______________

(підпис)

"20" серпня 2018 року

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"