Посадова інструкція санітарки-прибиральниці 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПЕРША АПТЕКА"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

_______________ Яковлєв О.Г.

“20”серпня 2018 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

САНІТАРКИ-ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ТОВ "ПЕРША АПТЕКА”

(код КП 5132)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Санітарка-прибиральниця належить до професійної групи «Працівники», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 5132.

 

1.2. Призначення на посаду санітарки-прибиральниці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника ТОВ “ПЕРША АПТЕКА” (далі - Товариство) за поданням завідувача аптеки з дотриманням вимог чинного трудового законодавства України та Статуту Товариства.

 

1.3. Санітарка-прибиральниця підпорядковується завідувачу аптеки.

 

1.4. В період тимчасової відсутності санітарки-прибиральниці її обов'язки виконує особа, призначена завідувачем аптеки, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

1.5. У своїй діяльності санітарка-прибиральниця керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією посадовою інструкцією, наказами та розпорядженнями керівника, вказівками завідувача аптеки.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Санітарка-прибиральниця:

 

2.1. Проводити вологе прибирання у всіх виробничих приміщеннях не рідше 1 разу в зміну.

 

2.2. Щодня спочатку зміни мити теплою водою і змочувати дезінфікуючим розчином гумові килимки перед входом у виробничі приміщення (асептична, асистентська та ін.)

 

2.3. Мити і стерилізувати аптечний посуд у відповідності до встановлених правил.

 

2.4. Дотримуватися правил зберігання чистого посуду.

 

2.5. Своєчасно прибирати використану при приготуванні ліків посуд, допоміжні матеріали (ступки, скребки і т.д.).

 

2.6. Забезпечувати робочі місця фахівців чистим посудом та допоміжними матеріалами, необхідними для приготування лікарських засобів.

 

2.7. У міру необхідності, але не рідше 1 разу в зміну звільняти сміттєзбірники на робочих місцях фармацевтів, фасувальниці і провізорів-технологів.

 

2.8. Дотримуватися правил роботи із сушильними шафами, збірниками очищеної води, засобами малої механізації, використовуваними в роботі.

 

2.9. Виконувати допоміжні роботи (звільнення від пакувального матеріалу, підрахунок товарних місць і т.д.) у період прийому та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

 

2.10. Виконувати вимоги санітарного режиму на своєму робочому місці.

 

 

3. ПРАВА

 

Санітарка-прибиральниця має право:

 

3.1. На своєчасну оплату праці в розмірі, передбаченому штатним розписом.

 

3.2. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 

3.3. Вносити пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи Товариства, пов'язаної з обв'язками санітарки-прибиральниці.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Санітарка-прибиральниця несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

Санітарка-прибиральниця повинна знати:

 

5.1. Правила санітарії і гігієни з утримання приміщень.

 

5.2. Правила зберігання чистого посуду.

 

5.3. Правила роботи із сушильними шафами, збірниками очищеної води, засобами малої механізації, використовуваними в роботі.

 

5.4. Концентрацію мийних і дезінфікуючих засобів та правила безпечного користування ними.

 

5.5. Правила експлуатації санітарно-технічного устаткування.

 

5.6. Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії, вимоги санітарного режиму на своєму робочому місці.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Посаду санітарки-прибиральниці може обіймати особа, яка має базову загальну середню освіту або початкову загальну освіту та професійну підготовку на виробництві, без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

Яковлєв О.Г.

______________

(підпис)

"20" серпня 2018 року

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"