Посадова інструкція виготовлювача шаблонів для меблів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА

ФАБРИКА "ПОЛЮС"

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від 20 серпня 2018 року

Керівник ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС"

____________________ Яковлєв О. Г.  

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

виготовлювача шаблонів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС"

(код КП 7423)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Виготовлювач шаблонів належить до професійної групи "Робітники”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 7423.

 

1.2. Виготовлювач шаблонів призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

 

1.3. Виготовлювач шаблонів безпосередньо підпорядковується керівнику Товариства. За відсутності виготовлювача шаблонів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС".

 

1.4. У своїй діяльності виготовлювач шаблонів керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Виготовлювач шаблонів:

 

2.1. Приймає зміну у складаючого персоналу, перевіряє наявність достатньої кількості матеріалів для виконання поточних замовлень в зміну. Підбирає матеріали для виготовлення шаблонів та пристроїв за специфікаціями.

 

2.2. Виготовляє за кресленнями або зразками деталей шаблони та пристрої простих та складних конструкцій для деревообробних верстатів, пристрої для личкування складних криволінійних деталей, еталони складних вузлів та деталей.

 

2.3. Виготовляє за кресленнями та зразками еталони простих деталей.

 

2.4.Виготовляє та ремонтує калібри, кутники та контрольно-вимірювальні інструменти з деревини.

 

2.3. Виконує капітальний ремонт шаблонів, пристроїв.

                                                                                              

     

3. ПРАВА

 

Виготовлювач шаблонів має право:

 

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

 

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

                                                                                                

                                                                                                                

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Виготовлювач шаблонів несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

                                         
     5. ВИГОТОВЛЮВАЧ ШАБЛОНІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Загальну технологію меблевого виробництва.

 

5.2. Будову та правила обслуговування верстатів, технічні умови на виготовлення шаблонів та пристроїв.

 

5.3. Правила заточування та підготовки різального інструменту.

 

5.4. Конструкцію калібрів.

 

5.5. Технічні умови на виготовлення різних пристроїв, оснастки, калібрів, раціональні конструкції шаблонів та пристроїв.

 

5.6. Методи розрахунків та конструювання простих шаблонів та пристроїв.

 

5.6. Правила техніки безпеки на верстатах, для яких виготовляються шаблони.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду виготовлювача шаблонів VI розряду може бути призначена особа, яка має професійно-технічну освіту. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виготовлювача шаблонів 5 розряду - не менше 1 року.

 

 

Керівник ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС"

____________/Яковлєв Олександр Геннадійович

"20" серпня 2018 року

 

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

 

 

ПІБ

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"