Посадова інструкція виготовлювача декоративних елементів меблів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від 29 серпня 2018 року

Керівник ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

____________________ Яковлєв О.Г.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

виготовлювача декоративних елементів меблів

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

(код КП 8232)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Виготовлювач декоративних елементів меблів належить до професійної групи "Робітники”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 8232.

 

1.2. Виготовлювач декоративних елементів меблів призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

 

1.3. Виготовлювач декоративних елементів меблів безпосередньо підпорядковується керівнику Товариства. За відсутності виготовлювача декоративних елементів меблів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС".

 

1.4. У своїй діяльності виготовлювач декоративних елементів меблів керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Виготовлювач декоративних елементів меблів:

 

2.1. Приймає зміну у складаючого персоналу, перевіряє наявність достатньої кількості матеріалів для виконання поточних замовлень в зміну.

 

2.2. Виготовляє в силіконових формах декоративні елементи меблів із жорсткого пінополіуретану.

 

2.3. Веде розрахунки компонентів пінополіуретанової композиції, готує силіконову композицію.

 

2.4. Змішує компоненти, готує моделі до заливу, наносить протиадгезив, заливає силіконову масу.

 

2.5. Заливає пінополіуретанову композицію у форми, наносить протиадгезив на поверхні деталей, виймає декоративні елементи із форм після їх полімеризації.

 

2.6. Контролює якість декоративних елементів меблів.

 

2.7. У випадку несправностей устаткування, або його деталей, негайно повідомляє контролеру ВТК / начальнику зміни / начальнику цеху та вживає усі необхідні заходи для усунення таких несправностей.

 

2.8. Виконує роботи з додержанням вимог охорони працi.

 

 

3. ПРАВА

 

Виготовлювач декоративних елементів меблів має право:

 

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

 

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Виготовлювач декоративних елементів меблів несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

5. ВИГОТОВЛЮВАЧ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕБЛІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Будову устаткування, правила та порядок роботи з устаткуванням, порядок усунення несправностей.

 

5.2. Прийоми виготовлення декоративних елементів меблів з жорсткого пінополіуретану.

 

5.3. Методику розрахунку компонентів.

 

5.4. Вастивості компонентів, що застосовуються.

 

5.5. Технологію виготовлення декоративних елементів; вимоги до якості продукції.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду виготовлювача декоративних елементів меблів IV розряду може бути призначена особа, яка має професійно-технічну освіту. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виготовлювача декоративних елементів меблів 3 розряду - не менше 1 року.

 

 

Керівник ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС"

____________/Яковлєв Олександр Геннадійович

"20" серпня 2018 року

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"