Клопотання про відшкодування витрат на правову допомогу 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

до Окружного адміністративного суду м. Києва

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

 

по справі № 820/0000/18

суддя Ярема П. О.

 

ПОЗИВАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК"

ідентифікаційний номер: 00110011

адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 7, кв. 3,

засіб зв'язку: +38 044 777 33 33

 

 

КЛОПОТАННЯ

 

Відповідно до ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

 

При задоволенні позову позивач, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК", має право на відшкодування судових витрат, зокрема витрат на правову допомогу.

 

Згідно зі 134 КАС України, витрати на професійну правничу допомогу, витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

 

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

 

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

 

На підтвердження витрат, позивач надає:

1. копію договору № 000/1 від 01.06.2018 року про надання правничої (правової) допомоги;

2. копію акту прийому передачі № 01 від 25.08.2018 року;

3. копію свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю Боголюбова Г. О.

 

Позивач зазначає, що відповідно до умов договору № 000/1 від 01.06.2018 року про надання правничої (правової) допомоги, сторони погодили фіксований розмір оплати правничих послуг в розмірі 10 000 грн. та оплату гонорару після набрання рішенням законної сили.

 

Розмір гонорару 10 000 грн. співрозмірний з можливими втратами від нереєстрації податкової накладної на суму 4000 444, 00. грн., тобто гонорар складає до 5% від суми можливих втрат.

 

Представник позивача брав участь в усіх судових засіданнях по справі та не допускав неявок. На підтвердження зазначеного позивачем наданий акт прийому передачі № 01 від 25.08.2018 року, який містить детальний опис усіх виконаних робіт (наданих послуг).

 

На підставі, вищевикладеного, керуючись ст. ст. 134, 139 КАС України,  -

 

 

ПРОШУ СУД:

 

У разі задоволення позову, покласти судові витрати в розмірі 10 000 грн. витрат на правову допомогу та витрати зі сплати судового збору на відповідача.

 

Додатки:

1. Копія договору № 000/1 від 01.06.2018 року про надання правничої (правової) допомоги;

2. Копія акту прийому передачі № 01 від 25.08.2018 року;

3. Копія свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю Боголюбова Г. О.

 

"29" серпня 2018 року                                             ______________                                      Представник Г. О. Боголюбов

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"