Посадова інструкція апаратника просочування личкувальних матеріалів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА

ФАБРИКА "ПОЛЮС"

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від 20 серпня 2018 року

Керівник ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС"

____________________ Яковлєв О. Г.  

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

апаратника просочування личкувальних матеріалів

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

(код КП 8152)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Апаратник просочування личкувальних матеріалів належить до професійної групи "Робітники", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 8152.

 

1.2. Апаратник просочування личкувальних матеріалів призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

 

1.3. Апаратник просочування личкувальних матеріалів безпосередньо підпорядковується керівнику Товариства. За відсутності апаратника просочування личкувальних матеріалів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника.

 

1.4. У своїй діяльності апаратник просочування личкувальних матеріалів керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Апаратник просочування личкувальних матеріалів:

 

2.1. Приймає зміну у складаючого персоналу, перевіряє наявність необхідної кількості та якості матеріалів для подальшої роботи: паперу для просочування та просочувальної смоли.

 

2.2. Самостійно веде процес просочування паперу на автоматичних просочувальних лініях, встановлює та заправляє рулони паперу, регулює швидкість руху стрічки, розрізує її в заданий розмір.

2.3. Відбирає проби просочувальної смоли та плівки на аналіз, готує та завантажує просочувальні матеріали у ванни.

 

2.4. Коригує технологічні параметри процесу просочування паперу залежно від характеристик сировини, матеріалів та результатів аналізів, регулює процес просочування та температурний режим.

 

2.5. Виконує налагодження устаткування, з яким безпосередньо працює, приймає участь в усуненні будь -яких несправностей на виробництві.

 

2.6. Веде виробничий журнал. Негайно повідомляє контролеру ВТК /начальнику зміни/ начальнику цеху про відхилення в якості виробленої продукції або виявленні її недоліків, про будь-які перебої в роботі обладнання, брак витратних матеріалів, інші відхиленнях продукції від стандартів її якості, викладених в цій інструкції та інших локальних актах Товариства.

 

2.7. Виконує роботи з додержанням вимог охорони працi.

 

2.8. При виникненні екстреної / аварійної ситуації на обладнанні або в цеху, а також при загрозі життю або здоров'ю людей негайно натискає найближчу кнопку екстреної зупинки обладнання чи виклику пожежної охорони, повідомляє начальнику зміни / начальнику цеху, і вживає всіх заходів для ліквідації позаштатної ситуації і надання першої допомоги постраждалим.

 

 

3. ПРАВА

 

Апаратник просочування личкувальних матеріалів має право:

 

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

 

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Апаратник просочування личкувальних матеріалів несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

5. АПАРАТНИК ПРОСОЧУВАННЯ ЛИЧКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Конструктивні особливості устаткування.

 

5.2. Правила налагодження та ремонту устаткування.

 

5.3. Технологію просочування личкувальних матеріалів.

 

5.4. Способи коригування параметрів процесу просочування личкувальних матеріалів.

 

5.5. Правила відбору проб на аналіз.

 

 5.6. Правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментами.

 

5.7. Порядок ведення виробничого журналу.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду апаратника просочування личкувальних матеріалів може бути призначена особа, яка має професiйно-технiчу освiту. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника просочування личкувальних матеріалів V розряду - не менше 1 року.Керівник ТОВ “МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ПОЛЮС”

Яковлєв О.Г.

______________

(підпис)

"20" серпня 2018 року

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

 

 

 

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"