Посадова інструкція плетільника меблів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від 20 серпня 2018 року

Керівник ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

____________________Яковлєв О. Г.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

плетільника меблів

ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС"

(код КП 7332)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Плетільник меблів належить до професійної групи "Робітники”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 7332.

 

1.2. Плетільник меблів призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

 

1.3. Плетільник меблів безпосередньо підпорядковується директору Товариства. За відсутності плетільника меблів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС".

 

1.4. У своїй діяльності плетільник меблів керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Плетільник меблів:

 

2.1. Перевіряє устаткування та готує робоче місце до роботи.

 

2.2. Плете дрібні вироби прості за формою та малюнком.

 

2.3. Готує та розкроює вербове пруття вручну. Складає приножки, прості каркаси меблів та закріплює їх цвяхами.

 

2.4. Плете меблі з лози та синтетичних матеріалів. Плете корзини усіх видів. Розкроює вербове пруття на верстатах. Виконує гнуття вербових прутів.

 

2.5. Складає плетені деталі та вузли меблів з металевими та дерев'яними каркасами. Складає окремі вузли та прості каркаси меблів.

 

2.6. Складає плетені меблі простих конструкцій, дрібні плетені вироби та дитячі плетені меблі.

 

2.7. Виконує художнє плетіння різних виробів і меблів складного малюнка та ажурного оформлення за кресленнями, ескізами, а також за зразками з лози, синтетичних матеріалів.

 

2.8. Виконує весь комплекс робіт зі складання художніх плетених меблів. Виготовляє зразки плетених меблів.

 

2.9. Чистить устаткування, прибирає робоче місце.

 

 

3. ПРАВА

 

Плетільник меблів має право:

 

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

 

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Плетільник меблів несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

5. ПЛЕТІЛЬНИК МЕБЛІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Способи підготовки та обробки вербового пруття.

 

5.2. Основні види простого плетіння; основні конструкції каркасів меблів.

 

5.3. Порядок користування інструментом.

 

5.4. Конструкцію плетених меблів.

 

5.5. Основні види та властивості синтетичних матеріалів, які застосовуються у лозоплетінні.

 

5.6. Породи та вади деревини, яка використовується в лозоплетінні; породи та вади деревини, яка використовується для плетених виробів.

 

5.7. Технологію складання каркасів меблів простих форм та дрібних виробів.

 

5.8. Способи запобігання браку.

 

5.9. Види та способи плетіння художніх виробів.

 

5.10. Породи деревини, матеріали, які використовуються для художніх плетених виробів, пристосування, які використовуються під час виготовлення плетених виробів.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду плетільника меблів може бути призначена особа, яка має професійно-технічну освіту. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плетільника меблів 3 розряду - не менше 1 року.

 

 

Керівник ТОВ “МЕБЛЕВА ФАБРИКА “ПОЛЮС”

____________/Яковлєв О. Г./

20 серпня 2018 р.

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"