Договір про поділ майна подружжя 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

про поділ спільного майна подружжя

 

місто Київ, двадцять п'яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з одного бокуПрокопчук Іванна Ігорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) 0000000000, паспорт серії ХХ № 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України у м. Києві, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, дім. 10, кв. 14,

 

з другого бокуПрокопчук Василь Опанасович, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) 0000000000, паспорт серії ХХ № 000000, виданий Печерським РВ УМВС України в м. Києві, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, дім. 10, кв. 14, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"),

 

на підставі статей 364, 370 Цивільного Кодексу України, статті 69 Сімейного Кодексу України та, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), склали цей договір про поділ майна, придбаного нами в період шлюбу, зареєстрованого 24.01.2000 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного управління юстиції, актовий запис № 123, який розірвано рішенням Оболонського районного суду міста Києва від 12 липня 2017 року, справа № 666/5335/17-ц, домовилися про наступне:

 

1. В період зареєстрованого шлюбу подружжям — Прокопчук Іванною Ігорівною та Прокопчук Василем Опанасовичем було придбане наступне майно:

 

1.1. Квартира № 11 (одиннадцять), загальною площею 65,6 кв.м., яка складається з трьох кімнат житловою площею 43,9 кв.м., що знаходиться в місті Києві по вулиці Центральній у будинку № 17, яка зареєстрована за Прокопчук Іванною Ігорівною на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 14.01.2012 року, приватним нотаріусом Печерою П. Р., за реєстровим № 9900. Запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14.01.2012.

 

1.2. Квартира № 14 (чотирнадцять), загальною площею 46,0 кв.м., яка складається з двох кімнат житловою площею 30,6 кв.м., що знаходиться в місті Києві по вулиці Небесної Сотні у будинку № 5/1, яка зареєстрована за Прокопчук Іванною Ігорівною на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 29.03.2014 року, приватним нотаріусом Печерою П. Р., за реєстровим № 0990. Запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 29.03.2014.

 

1.3. Квартира № 9 (дев’ять), загальною площею 65,5 кв.м., яка складається з трьох кімнат житловою площею 44,4 кв.м., що знаходиться в місті Києві по вулиці Амосова у будинку № 118, яка зареєстрована за Прокопчук Іванною Ігорівною на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 14.12.2016 року, приватним нотаріусом Печерою П. Р., за реєстровим № 8388. Запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14.12.2016.

 

1.4. Квартира № 115 (сто п'ятнадцять), загальною площею 65,6 кв.м., яка складається з трьох кімнат житловою площею 41,6 кв.м., що знаходиться в місті Києві по вулиці Центральній у будинку № 16, яка зареєстрована за Прокопчук Василем Опанасовичем на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.08.2014 року, приватним нотаріусом Печерою П. Р., за реєстровим № 5555. Запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.08.2014.

 

1.5. Гараж № 11 (одиннадцять), метал, обкл. цеглою, загальною площею 18,7 кв.м., що знаходиться в місті Києві по вулиці Центральній, 25, який зареєстрований за Прокопчук Іванною Ігорівною на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 21.10.2009 року, приватним нотаріусом Цой М. Р., за реєстровим № 906. Запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.10.2009.

 

1.6. Гараж № 47 (сорок сім), загальною площею 23,4 кв.м., що знаходиться в місті Києві по вулиці Небесної Сотні, 43-А, який зареєстрований за Прокопчук Іванною Ігорівною на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 02.03.2013 року, приватним нотаріусом Цой М. Р., за реєстровим № 1111. Запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 02.03.2013.

 

1.7. Транспортний засіб — автомобіль марки TOYOTA, модель Land Cruiser, випуску 2011 року, кузов № JTEBH3FJ605022022, реєстраційний номер АА 0000 АВ, зареєстрований за Прокопчук Іванною Ігорівною на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії CAE № 111111, виданого ВРЕР № 1 ГУМВСУ Київ 30.08.2011 року.

 

1.8. Транспортний засіб — мотоцикл марки HONDA, модель NM 4-01, випуску 2014 року, кузов № RC821000267, реєстраційний номер AX 6565 AA, зареєстрований за Прокопчук Василем Опанасовичем на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії СХТ № 999909, виданого Центром ДАІ 6302 14.05.2015 року.

 

2. За взаємною згодою після укладення цього договору у особисту приватну власність Прокопчук Іванни Ігорівни переходить майно, зазначене у п.п. 1.4, 1.7 цього договору, а у особисту приватну власність Прокопчук Василя Опанасовича переходить майно, зазначене у п.п. 1.8 цього договору

 

3. Для подальшого розпорядження Прокопчук Іванною Ігорівною майном, яке за взаємною згодою сторін відповідно до пункту 2 цього договору, після його нотаріального посвідчення та реєстрації переходить у її особисту приватну власність, додаткова згода Прокопчук Василя Опанасовича не потрібна.

Для подальшого розпорядження Прокопчук Василем Опанасовичем майном, яке за взаємною згодою сторін відповідно до пункту 2 цього договору, після його нотаріального посвідчення та реєстрації переходить у його особисту приватну власність, додаткова згода Прокопчук Іванни Ігорівни не потрібна.

 

4. Сторони свідчать, що між ними не укладався шлюбний договір, а також, що до цього часу вищевказане майно нікому не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, не передане в заставу (іпотеку), в спорі та під арештом (забороною) не перебуває, щодо цього майна відсутні будь-які права третіх осіб, недієздатні та обмежено дієздатні особи не мають права користування квартирою, яка є предметом цього договору. Відсутність обтяжень та обмежень щодо квартири перевірено за інформацією № 2222222 та № 2223333 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по витягу від 25 жовтня 2018 року. Відсутність заборони відчуження (арешту) рухомого майна та податкової застави на майно сторін перевірено за витягом від 25 травня 2018 року.

 

5. За взаємною згодою Прокопчук Іванна Ігорівна та Прокопчук Василь Опанасович безоплатно передають: майно, визначене в п.п. 1.1, 1.2., 1.6 цього договору, у особисту приватну власність Прокопчук Михайлу Васильовичу, 14 липня 2010 року народження; майно, визначене в п.п. 1.3, 1.5 цього договору, у особисту приватну власність Прокопчук Юрію Васильовичу 01 квітня 2006 року народження.

Цей правочин вчинюється за згодою органу опіки, оформленою рішенням виконавчого комітету Київської міської ради № 222 від 05 жовтня 2018 року.

Прокопчук Іванна Ігорівна та Прокопчук Василь Опанасович домовилися, що місцем проживання Прокопчук Михайла Васильовича та Прокопчук Юрія Васильовича до досягнення кожним з них чотирнадцяти років визначено місце проживання Прокопчук Іванни Ігорівни, а саме квартиру № 115 (сто п'ятнадцять), що знаходиться в місті Києві по вулиці Центральній у будинку № 16 (п. 1.4 договору).

 

6. Право особистої приватної власності на транспортні засобі, що є предметом цього договору, виникає у відповідності із ст. 334 Цивільного кодексу України з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Право особистої приватної власності на нерухоме майно, що є предметом цього договору, виникає з моменту державній реєстрації цього права.

 

7. Сторони свідчать, що вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру фіктивного або удаваного правочину, не укладено під впливом помилки, насильства чи збігу тяжких обставин.

 

8. Витрати по нотаріальному оформленню цього договору Прокопчук Іванна Ігорівна та Прокопчук Василь Опанасович несуть порівну.

 

9. До настання повноліття Прокопчук Михайлом Васильовичем та Прокопчук Юрієм Васильовичем витрати по утриманню майна, визначеного в п.п. 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.7., 1.8. цього договору, Прокопчук Іванна Ігорівна та Прокопчук Василь Опанасович несуть порівну

 

10. Цей договір складено та посвідчено в трьох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса ___________________________ __________________, а інші — видаються сторонам.

 

Підписи:

1._____________________________________ 2._____________________________________

Україна, м. Київ, двадцять п’яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року

Цей договір посвідчено мною, __________________ приватним нотаріусом ________________.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність вищевказаного майна перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 00000000

Стягнуто плати: за домовленістю, згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"