Пакетна пропозицiя - Договір про нерозголошення конфіденційної інформації/ Non-disclosure agreement 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

 

 

 

 

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA) розроблено для захисту Вашої секретної інформації, яка має комерційну цінність та є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності. Запропонований договір допоможе запобігти нецільовому використанню інформації, визначеної Вами як конфіденційної, та буде належним доказом у разі звернення до суду з вимогами про відшкодування збитків, завданих розголошенням такої інформації. 

 

Витяг з Договору:

 

1. Визначення понять:

 

З метою цього Договору:

 

1.1. Термін «Сторона, що надає інформацію» означає Сторону за цим Договором – ТОВ «ПРАЙМ», якій належить майнове право інтелектуальної власності на конфіденційну інформацію, та яка повідомляє іншій Стороні відомості та інформацію, які підпадають під визначення конфіденційної інформації за цим Договором.

 

1.2. Термін «Сторона, що отримує інформацію» означає Сторону за цим Договором – Фізична особа-підприємець Волканов Андрій Романович, що отримує від Сторони, що надає інформацію, відомості та інформацію, які підпадають під визначення конфіденційної інформації за цим Договором.

 

1.3. Термін «Сторона, що розголошує інформацію» означає будь-яку із Сторін, яка в порушення умов цього Договору неправомірно розголошує відомості та інформацію, які складають конфіденційну інформацію відповідно до цього Договору, та надані такій Стороні Стороною, що надає інформацію.

 

1.4. Термін “Конфіденційна інформація” включає всі відомості та інформацію, які одна Сторона надає іншій Стороні в рамках укладеного між Сторонами Договору та/або будь-якого Обговорення чи Співпраці, якщо таке надання /Обговорення чи Співпраця здійснюється через повірених, керівників, працівників, представників або інших уповноважених осіб Сторони, що надає інформацію для Сторони, яка отримує інформацію, у тому числі комерційна таємниця, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових не є відомою та легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію, включаючи, але не обмежуючись:

- будь-які та всі ідеї, вдосконалення, винаходи, методології, роботи та інші інновації будь-якого характеру, що були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Стороною, яка їх повідомляє, незалежно від того, чи є вони предметом авторських прав, патенту, товарного знаку, комерційної таємниці або ж мають будь-який інший юридичний захист (включаючи, формули, способи, бази даних, механічне та електронне обладнання, електронні блоки, комп’ютерне обладнання та його складові, програмне забезпечення для комп’ютерів і документацію на нього, шифрувальні технології, виробництво, способи рекламування, пакування та маркетингу, маркетингові плани, плани щодо нової продукції, технічні плани, стратегії ведення бізнесу, інформацію щодо стратегічних союзників та партнерів, ціни, вартість, обсяги  (номенклатури, специфікації)  закупівель, іншу фінансову інформацію, відомості технічного характеру, методології та способи, прогнози, інформацію про персонал Сторони, списки споживачів, комерційні таємниці, креслення продукту, властивості, специфікації, інформацію про потенційних та фактичних споживачів, постачальників, а також усі інші види документації, що передаються однією Стороною іншій);

- відомості, що стосуються поточної (в тому числі протягом останнього року до укладення цього Договору) та майбутньої діяльності Сторони, що надає інформацію;

- інформація про партнерів, інвесторів, контрагентів, замовників (клієнтів), постачальників, будь-яких юридичних та фізичних осіб з якими співпрацювала, співпрацює, або має намір співпрацювати Сторона, що надає інформацію, а також будь-яку іншу інформацію, яка дає Стороні, що надає інформацію переваги перед конкурентами та вважається цінною;

- інформація про власників, засновників, довірителів, повірених, представників, пов’язаних, афілійованих осіб, окрім публічно відомої інформації, що зазначається у відкритих державних реєстрах;

- інформація про документацію (будь-яка технічна документація, технічні завдання та/або їх проекти, договори, шаблони договорів, специфікації, рахунки, будь-які внутрішні документи та/або їх проекти, видаткові-накладні, кореспонденція, листування, інші види документів);

- інформація про наявність продуктів (товарів, робіт, або послуг) Сторони, що надає інформацію (окрім випадків інформування замовників або інформування замовників за дорученням Директора);

- інформація про програмне забезпечення, як розробляється Стороною, що надає інформацію та/або буде розроблятись;

- інформація про авторські права / патенти / торгові марки, які Сторона, що надає інформацію має намір зареєструвати незалежно від юрисдикції держави;

- будь-які електронні документи, переписка та/або листування, в тому числі посилання на них, які містять комерційну таємницю;

- до Конфіденційної інформації прирівнюється текст цього Договору, який не підлягає розголошенню чи повідомленню будь-якій третій стороні без письмового дозволу Сторони, що надає інформацію;

- до Конфіденційної інформації прирівнюється будь-яка інформація, що містить елементи комерційної таємниці, в тому числі відтворені, похідні тощо.

 

1.5. Термін «Неправомірне розголошення» означає розголошення конфіденційної інформації у порушення умов цього Договору або без відповідного письмового дозволу на це Сторони, що надає інформацію.

 

1.6. Термін «Співпраця» означає співпраця Сторін по цивільно-правовому договору, будь-якому господарському Договору та/або обговорення про укладення таких Договорів, виконання будь-яких завдань Стороною, яка отримує інформацію для Сторони, яка передає інформацію, в тому числі, але не виключно виконання тестових завдань з наміром укласти цивільно-правову або господарську угоду у зв’язку з чим Стороні, яка отримує інформацію передається Конфіденційна інформація.

 

1.7. Термін «Обговорення» означає будь-яку взаємодію Сторін з приводу початку Співпраці, підготовка до укладення будь-яких цивільно-правових або господарських Договорів між Сторонами, у зв’язку з чим Стороні, яка отримує інформацію передається Конфіденційна інформація.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"