Заява про забезпечення позову (в цивільному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Печерський районний суд м. Києва

адреса: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42 “А”

 

Позивач: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 01021, м. Київ,

Кловський узвіз, буд. 24, тел. (044) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 31, оф. 18,

тел. (044) 704 32 32

 

Відповідач 1: Зорін Владислав Миколайович

адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 21, кв. 94,

тел. (044) 736 01 010

 

 • Відповідач 2: Міністерство з економічного розвитку та торгівлі України,

  Варто наголосити, що з травня 2017 року виконання функцій щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, включаючи видачу усіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

   

  Дивитись Постанову Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р., № 320 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” за (посиланням).

   

адреса: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2,

тел. (044) 494-06-06;

 

 

 

ЗАЯВА

 • про забезпечення позову

  Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання (посилання)

  Забезпечення позову в цивільному судочинстві (посилання)

  Деякі узагальнення судової практики розгляду заяв про забезпечення позову (посилання)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” звернулося до суду з позовними вимогами про визнання патентів на промислові зразки № 32555 від 10.08.2016 року, № 32444 від 06.07.2016 року недійсними повністю.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 149 Цивільного процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи може вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

 

Керуючись п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 “Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову”, відповідно до якого, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням

Повний текст Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову" - (посилання)

доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог:

 

1. пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір;

 

2. існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову;

 

3. з'ясувати відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам;

 

4. з'ясувати обсяг позовних вимог;

 

5. з'ясувати дані про особу відповідача;

 

- позивач зазначає наступне.

 

Позивачем надані достатні докази в обґрунтування позову.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” є юридичною особою, яка зареєстрована та здійснює господарську діяльність з 2007 року, тобто є юридичною особою, яка давно присутня на ринку.

 

(Відомості про державну реєстрацію містяться у копії виписки з ЄДР серія ААВ № 588888, наданою разом з позовною заявою).

 

На підтвердження позовних вимог позивачем надані докази імпорту шатунних та корінних вкладишів, які були упаковані в коробки — копії договорів, специфікацій, вантажних митних декларацій, копія коробки для пакування “комплект шатунных вкладышей” з датою виробництва 21.06.2016 року та копія коробки для пакування “комплект коренных вкладышей” з датою виробництва 29.10.2015 року.

 

За наданими документами з лютого по серпень 2016 року корінних вкладишів у 32222 коробках, шатунних вкладишів у 36666 коробках.

 

Зазначеними доказами підтверджується загальнодоступність сукупності суттєвих ознак промислових зразків за вказаними вище патентами.

 

1. Між сторонами дійсно виник спір щодо відповідності промислових зразків умовам патентоспроможності.

 

Спір між сторонами полягає в тому, що

 

- позивач стверджує, що охоронні документи не відповідають одній з обов'язкових умов патентоспроможності — новизні, оскільки відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислових зразків за цими патентами були загальнодоступними у світі до дати подання відповідачем 1 заявок уповноваженому відомству, як наслідок, патенти, видані на промислові зразки, не відповідають умовам патентоспроможності та підлягають визнанню недійсними повністю;

 

- відповідач, отримавши охоронний документ, під власну відповідальність засвідчив наявність новизни в спірних промислових зразках.

 

2. З моменту ознайомлення з позовними вимогами існує реальна загроза утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову

 

Оцінюючи реальність утруднення виконання рішення суду про задоволення позову, позивач вважає за необхідне звернути увагу на підходи у застосуванні заходів з забезпечення позову у господарському судочинстві.

 

 • Так, відповідно до п. 88 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” зазначається, що у справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (статті 66, 67 ГПК) у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

  Повний текст Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" - (посилання)

 

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

 

З цих підстав, позивач побоюється, що після ознайомлення з матеріалами справи відповідач 1 може передати будь-якій особі (особам) право власності на патенти та/або надати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності, зареєструвати патенти у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності.

 

Після вчинення відповідачем 1 вказаних дій, відповідач 2 - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, на виконання своїх повноважень буде зобов'язана прийняти рішення про внесення відповідних змін до Державного реєстру патентів України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, внести відповідні зміни до даного Реєстру та здійснити пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

 

Відповідно п. 6 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на промисловий зразок або видачу ліцензії на використання промислового зразка. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

 

Після отримання відповідної заяви відповідача 1 про реєстрацію спірних патентів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, Державна фіскальна служба та її спеціалізовані підрозділи на виконання своїх повноважень здійснять реєстрацію патентів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності та у подальшому може призупинити митне оформлення товарів позивача.

 

Відповідно до ч. 2, 5 ст. 398 Митного кодексу України, правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

 

Згідно п. 2.5 Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 648, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.012 р. за № 1034/21346 (надалі –Порядок): «У разі відповідності поданих Заяви й матеріалів, доданих до неї, вимогам цього Порядку спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію відповідного об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України”.

 

Таким чином, можливими наслідками вчинення відповідачем 1 наведених дій буде невиправдане розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

 

3. Вид забезпечення позову, який просить застосувати позивач, відповідає позовним вимогам.

 

Позивачем заявлені вимоги про визнання недійсними повністю охоронних документів на об'єкти промислової власності, а саме визнання недійсними повністю патентів на промислові зразки №32555 від 10.08.2016 року, № 32444 від 06.07.2016 року.

 

Зазначеною заявою позивач просить суд на час розгляду справи заборонити певним особам, зокрема, Зоріну Владиславу Миколайовичу, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Державній фіскальній службі та спеціалізованим підрозділам Державної фіскальної служби, вчиняти дії, за наслідками вчинення яких розширяється коло осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення.

 

Оскільки,

 

- відповідачем 1 є фізична особа, яка не є підприємцем, ризик спричинення їй збитків є мінімальним;

 

- заходами забезпечення позову відповідач 1 не обмежується у самостійному користуванні промисловими зразками (не порушуються її права);

 

- заходами з забезпечення позову не вирішується спір по суті;

 

- заходи забезпечення позову носять тимчасовий характер і діють до виконання рішення суду, яким закінчується розгляд справи по суті;

 

можливо зробити висновок, що заявлений вид забезпечення позову відповідає обсягу позовних вимог та не порушує баланс інтересів позивача та осіб, права яких можуть порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів.

 

Керуючись ст. ст. 149, 150 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОСИМО:

 • 1. Заборонити Зоріну Владиславу Миколайовичу передавати будь-якій особі (особам) право власності на патенти на промислові зразки №32555 від 10.08.2016 року, № 32444 від 06.07.2016 року та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислових зразків, які охороняються патентами на промислові зразки №32555 від 10.08.2016 року, № 32444 від 06.07.2016 року.

  Визначений ст. 150 ЦПК України перелік видів забезпечення позову не є вичерпним. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову, наприклад, передбачений ст. 53 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

 

2. Заборонити Міністерству економічного розвитку та торгівлі України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів України стосовно патентів на промислові зразки №32555 від 10.08.2016 року, № 32444 від 06.07.2016 року, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

 

3. Заборонити Державній фіскальній службі та спеціалізованим підрозділам Державної фіскальної служби України проводити реєстрацію промислових зразків, які охороняються патентами на промислові зразки №32555 від 10.08.2016 року, № 32444 від 06.07.2016 року.

 

Додатки:

 

 • 1. Оригінал увитанції про сплату судового збору;

  Ставка судового збору за подання до суду загальної юрисдикції заяви про забезпечення позову юридичною особою або фізичною особою-підприємцем становить 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, фізичною особою - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

2. Копія довіреності представника.

 

 

05 серпня 2018 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

 • Варто наголосити, що з травня 2017 року виконання функцій щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, включаючи видачу усіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

   

  Дивитись Постанову Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р., № 320 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” за (посиланням).

   

 • Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання (посилання)

  Забезпечення позову в цивільному судочинстві (посилання)

  Деякі узагальнення судової практики розгляду заяв про забезпечення позову (посилання)

 • Повний текст Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову" - (посилання)

 • Повний текст Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" - (посилання)

 • Визначений ст. 150 ЦПК України перелік видів забезпечення позову не є вичерпним. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову, наприклад, передбачений ст. 53 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

 • Ставка судового збору за подання до суду загальної юрисдикції заяви про забезпечення позову юридичною особою або фізичною особою-підприємцем становить 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, фізичною особою - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

 • Ставка судового збору за подання до суду загальної юрисдикції заяви про забезпечення позову юридичною особою або фізичною особою-підприємцем становить 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, фізичною особою - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"