Заява про відвід судді (в цивільному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Апеляційний суд м. Києва

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 2А,

 

колегія суддів: Коваль Ю.П., Осадчий І.Л.,

Степанкова В.Д.,

по справі № 638/773/17-ц

 

Відповідача: Іваненка Дмитра Павловича

01.01.1970 р.н.

реєстраційний номер облікової картки платника

податків з Державного реєстру фізичних осіб —

платників податків (РНОКПП) 1234567890

адреса мешкання: 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд.6, кв. 1,

тел. +38 044 777 11 11

 

в особі представника за довіреністю

Бондар Ольга Іванівна

адреса: 01133, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 17, оф. 18,

тел. (044) 704 32 32,

 

ЗАЯВА

про відвід судді

 

В провадженні колегії суддів Апеляційного суду м. Києва у складі Коваль Ю.П., Осадчого І.Л., Степанова В.Д. знаходиться справа № 638/773/17-ц за позовом Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк” до громадянина Іваненка Д.П. про стягнення кредитної заборгованості та зустрічного позову про визнання кредитного договору недійсним.

 

Внаслідок розподілу справ між суддями засобами автоматизованої системи документообігу позовну заяву Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк” передано на розгляд колегії суддів у складі Коваль Ю.П., Осадчого І.Л., Степанова В.Д.

 

Неупередженість судді Коваль Ю.П. у розгляді цієї справи викликає об'єктивний сумнів з огляду на наступне.

 

Колегією суддів Апеляційного суду Харківської області під головуванням судді Коваль Ю.П. під час розгляду справи за власною ініціативою в супереч ст.ст. 12, 81 Цивільного процесуального кодексу України витребувала від позивача за первісним позовом ліцензію на вчинення операцій з іноземною валютою.

 

Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадках, коли він має сумніви у добросовісному здісненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом. З огляду на те, що позивач за первісним позовом здійснював свої процесуальні права та обов'язки добросовісно, доводити наявність у позивача права на здійснення операцій з іноземною валютою, видачу кредиту в іноземній валюті має ПАТ “Комерційний банк”. У разі недоведеності позовних вимог суд мав би відмовити у задоволенні позову з цієї підстави.

 

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 36 Цивільного процесуального кодексу України, “суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу, якщо є обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді”.

 

Згідно з ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 року № 3477-IV “суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського Суду як джерело права”.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (Рим, 4 листопада 1950 року), ратифікованої Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна людина має право на справедливий і відкритий розгляд справи незалежним і безстороннім судом упродовж розумного строку, встановленого законом.

 

  • Із практики Європейського суду з прав людини випливає, що важливим питанням є питання довіри, яку суди повинні вселяти в громадськість у демократичному суспільстві (Рішення Європейського суду по справі «Білуха проти України» №33949/02, § 49,50 від 09.11.2006).

    Детально з Рішенням Європейського суду по справі "Білуха проти України" №33949/02, 49,50 від 09.11.2006 можна ознайомитись за (посиланням)

 

У вказаній справі Європейський суд з прав людини зауважив, що відповідно до усталеної практики Суду наявність безсторонності повинна визначатися за суб'єктивним та об'єктивним критеріями. Відповідно до суб'єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність. Відповідно до об'єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності.

 

Оскільки один із учасників даного процесу має враження упередженості та необ'єктивності судді, щоб усунути сумніви щодо реалізації права на справедливий судовий розгляд та законності судового рішення у відповідності до принципів ст. 6 Європейської Конвенції, керуючись ст. 36 Цивільного процесуального України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

відвести суддю Апеляційного суду м. Києва Коваля Юрія Петровича від розгляду справи № 638/773/17-ц за позовом Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк” до громадянина Іваненка Д.П. про стягнення кредитної заборгованості та зустрічного позову про визнання кредитного договору недійсним.

 

19 грудня 2017 року

Представник за довіреністю

О.І. Бондар

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

  • Детально з Рішенням Європейського суду по справі "Білуха проти України" №33949/02, 49,50 від 09.11.2006 можна ознайомитись за (посиланням)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"