Заява про залишення позову без розгляду (у цивільному процесі) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

до Печерського районного суду м. Києва

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

 

суддя: Мініч Д.С.

у справі № 760/2890/18ц

 

Позивач: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 7,

засіб зв'язку: (044) 704 12 78

 

 

 

 • ЗАЯВА

  Рогач О.Я. Зловживання позивачем процесуальним правом при використанні правових механізмів, передбачених ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України (посилання)

 • про залишення частини позову без розгляду

  Коломієць Ю.М. Залишення позовної заяви без розгляду як один з різновидів ускладнень під час розгляду цивільної справи судом першої інстанції (посилання)

 

В провадженні Печерського районного суду м. Києва (суддя - Мініч Д.С.) знаходиться справа № 760/2890/18ц за позовом ТОВ “ІНТАЙП” до Попова Дмитра Андрійовича та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними повністю патентів на промислові зразки № 22255 від 10.07.2016 року, № 22266 від 10.07.2016 року, № 22986 від 27.08.2014 року, № 23678 від 10.09.2016 року, № 24250 від 25.01.2017 року, з огляду на невідповідність останніх новизні як умові патентоспроможності.

 

Керуючись передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 257 Цивільного процесуального кодексу України правом, позивач просить суд залишити без розгляду позов в частині визнання недійсними повністю патентів на промислові зразки № 22986 від 27.08.2016 року, № 23678 від 10.09.2016 року, зазначаючи наступне:

 

Позивач звернувся до суду в порядку ч. 1 ст. 4, ст. 5 ЦПК України, за захистом свого інтересу, який вбачає в тому, що позивач, здійснював до видачі відповідачеві 1 оскаржуваних патентів імпорт та продаж виробів з використанням промислових зразків на території України без отримання дозволу з боку будь-якої особи та без обмеження обсягів використання, з моменту видачі окреслених патентів, втратив зазначену можливість, оскільки відповідач 1 як правовласник відповідно ч.ч. 1, 3 ст. 20 Закону "Про охорону прав на промислові зразки" публікацією відомостей про видачу таких патентів повідомив про заборону іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.

 

Як передбачено ст. 55 Конституції України, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, зокрема, шляхом звернення до суду.

 

Згідно з ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

 

Відповідно до ст. 13 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених судом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

 

 • З огляду на що, позивач в порядку п. 5 ч. 1 ст. 257 Цивільного процесуального кодексу України має право не розглядати вже заявлену матеріально-правову вимогу у конкретному судовому процесі, шляхом подання заяви про залишення позову без розгляду в цій частині. При цьому, НЕ відмовляючись від судового захисту своєї матеріально-правової вимоги.

 

Зважаючи на поняття позову як матеріально-правової вимоги, яка або які викладаються в позовній заяві, позивач має право залишити без розгляду конкретну матеріально-правову вимогу, або усі метеріально-правові вимоги, викладені в позовній заяві.

 

Окреслене узгоджується з судовою практикою щодо розгляду вказаних питань, зокрема, з думкою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яку зазначено в Ухвалі від 18 квітня 2012 року (рішення в ЄДР 23827794).

 

Також у рішеннях за № в ЄДР 31439004 (28.05.2013 року Солом'янський районний суд м. Києва справа 2609/11421/12), 31118533 (13.05.2013 року, Солом'янський районний суд м. Києва справа 760/2241/13-ц), 29820894 (11.03.2013 року, Шевченківський районний суд м. Києва справа 2/761/1323/2013), 31716881 (31.01.2013 року, Святошинський районний суд м. Києва справа 2/759/179/13), та ін. ухвалами суди залишали позов без розгляду в окресленій позивачем частині.

 

Зважаючи на викладене, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 257 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ СУД:

 

 • залишити позов в частині визнання патентів на промислові зразки № 22986 від 27.08.2016 року, № 23678 від 10.09.2016 року недійсними повністю без розгляду.

  Після звернення із заявою про залишення позову без розгляду у позивача зберігається право звернутися з тотожним позовом в майбутньому.

  Відновлення процесу після залишення позовної заяви без розгляду залежить виключно від можливості усунути обставини, що стали підставою для застосування цього заходу.

 

 

"27" серпня 2018 року

Керівник ТОВ “ІНТАЙП” 

Волошин П. Р.

 • Рогач О.Я. Зловживання позивачем процесуальним правом при використанні правових механізмів, передбачених ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України (посилання)

 • Коломієць Ю.М. Залишення позовної заяви без розгляду як один з різновидів ускладнень під час розгляду цивільної справи судом першої інстанції (посилання)

 • Від залишення позову без розгляду слід відрізняти відмову від позову як підставу для закриття провадження у справі. Відмова від позову - це одностороннє волевиявлення позивача в суді спрямоване на відмову від судового захисту своєї матеріально-правової вимоги. Подання заяви про залишення заяви без розгляду навпаки являє собою відмову від судового процесу.

 • Якщо позовну заяву було залишено судом без розгляду з підстав, передбачених частиною першою статті 257 ЦПК, а позивач відповідно до частини другої зазначеної статті знову звернувся з позовом до суду в загальному порядку, він вправі використати при цьому первісний документ про сплату судового збору, але за умови, що суму відповідного збору йому не було повернуто, що ним має бути доведено.

  Зазначене положення не застосовується у разі залишення заяви чи скарги без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач (заявник) повторно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності або позивач подав заяву про залишення позову без розгляду

  Детальніше про сплату судового збору дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 10 (посилання)

 • Після звернення із заявою про залишення позову без розгляду у позивача зберігається право звернутися з тотожним позовом в майбутньому.

  Відновлення процесу після залишення позовної заяви без розгляду залежить виключно від можливості усунути обставини, що стали підставою для застосування цього заходу.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"