Клопотання про зупинення провадження по справі (в цивільному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Солом'янський районний суд м. Києва

 

судді Кучеренко А.Р.

у справі № 638/773/17-ц

 

Відповідача-2 Петренка Миколи Івановича

03.03.1960 р.н.

реєстраційний номер облікової картки платника податків з

Державного реєстру фізичних осіб — платників

податків (РНОКПП) 2345678910

адреса мешкання: 01004, м. Київ, вул. Басейна,

буд. 7, кв. 3, тел. +38 044 777 33 33

 

Представник за довіреністю:

Бондар Ольга Іванівна

адреса мешкання: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна,

 • буд. 5, кв. 2, тел. +38 044 777 00 00

  Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 

 • КЛОПОТАННЯ

  Братель О.Г. Особливості реалізації судом права на зупинення провадження у цивільній справі (посилання)

про зупинення провадження у справі

 

 • В провадженні судді Солом'янського районного суду м. Києва Кучеренка А.Р. знаходиться цивільна справа № 638/773/17-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “СНОУ” до Державної служби інтелектуальної власності та Петренка М.І. про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № № 169940, 169941.

  {$TEXT}

 

В своєму позові позивач стверджує про те, що знаки для товарів та послуг за оскаржуваними свідоцтвами (“КОЛЬЦИН” № 169941, “COLSIN” № 169940) (належать відповідачу) є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим позивачем знаком за свідоцтвом України № 59559 (“COLSININ”) (належить позивачу).

 

Відповідно п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року N 116 (далі - Правила) при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

 

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

 

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

 

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

 

Таким чином, для визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № № 169940, 169941 позивач має довести, зокрема, однорідність товарів, для яких заявлено відповідні знаки відповідача та знак позивача.

 

Водночас суддею Солом'янського районного суду м. Києва Кучеренко А.Р. відкрито провадження по справі № 638/1166/17-ц за позовом Петренка М.І. до Товариства з обмеженою відповідальністю “СНОУ” та Державної служби інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 59559 “COLSININ” (в частині зазначених у свідоцтві товарів).

 

В обґрунтування позовних вимог Петренко М.І. вказує на те, що ТОВ “СНОУ” з моменту реєстрації знаку за свідоцтвом № 59559 (більш ніж останні три роки) знак для товарів і послуг “Colsinin” використовує для товарів 1 класу, зазначених у свідоцтві - рідкі нафтохімічні речовини, що використовуються як компоненти до синтетичних мастильних матеріалів, призначених для використовування в механічних транспортних засобах та в промисловості та не використовується для товарів 1 класу, зазначених у свідоцтві - “хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості”, включаючи товари, для яких заявлено відповідні знаки відповідача.

 

Таким чином, у справі № 638/1166/17-ц за позовом Петренка М.І. мають бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі № 638/773/15-ц за позовом ТОВ “СНОУ”.

 

У разі задоволення позову Петренка М.І. про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 59559 (в частині зазначених у свідоцтві товарів), позов ТОВ “СНОУ” про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № № 169940, 169941 буде необґрунтований, оскільки усувається можливість встановлення однорідності товарів, для яких заявлено відповідні знаки відповідача та знак позивача.

 

Отже, справа № 638/773/17-ц за позовом ТОВ “СНОУ” має бути в порядку п. 6 ч. 1 ст. 251 Цивільного процесуального кодексу України зупинена до вирішення справи № 638/1166/17-ц за позовом Петренка М.І.

 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 251 Цивільного процесуального кодексу України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Суд не зупиняє провадження з таких підстав, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника:

- перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі;

- захворювання учасника справи, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;

- перебування учасника справи у довгостроковому службовому відрядженні.

Це правило не застосовується до випадків, коли суд викликає позивача або відповідача для особистих пояснень.

 

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року N 2 “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках, передбачених статтею 201 ЦПК України (минула редакція ст. 251 ЦПК України), а за наявності підстав, визначених статтею 202 ЦПК (минула редакція ст. 252 ЦПК України), має право як на зупинення, так і на відмову в задоволенні такої заяви.

 

Визначаючи наявність передбачених статтею 251 ЦПК України підстав, за яких провадження у справі підлягає обов'язковому зупиненню, суд повинен, зокрема, враховувати, що така підстава для зупинення провадження у справі, як зазначено у пункті 6 частини першої цієї статті - неможливість розгляду цивільної справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, застосовується у тому разі, коли в цій іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду.

 

З огляду на вище викладене, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 251 Цивільного процесуального кодексу України, відповідач-2, -

 

ПРОСИТЬ:

зупинити розгляд справи № 638/773/17-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “СНОУ” до Державної служби інтелектуальної власності та Петренка М.І. про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № № 169940, 169941 до вирішення справи № 638/1166/17-ц за позовом Петренка М.І. до ТОВ “СНОУ” та Державної служби інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 59559 “COLSININ” (в частині зазначених у свідоцтві товарів), що знаходиться в провадженні судді Солом'янського районного суду м. Києва Кучеренка А.Р.

 

Додаток: ухвала про відкриття провадження по справі № 638/1166/17-ц.

 

20 грудня 2017 року

Представник за довіреністю

О.І. Бондар

(копія довіреності міститься в мат. справи)

 • Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • Братель О.Г. Особливості реалізації судом права на зупинення провадження у цивільній справі (посилання)

 • {$TEXT}
 • Суд не зупиняє провадження з таких підстав, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника:

  - перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі;

  - захворювання учасника справи, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;

  - перебування учасника справи у довгостроковому службовому відрядженні.

  Це правило не застосовується до випадків, коли суд викликає позивача або відповідача для особистих пояснень.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"