Договір між продюсером та актором 4.27

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

  • ДОГОВІР МІЖ ПРОДЮСЕРОМ ТА АКТОРОМ № 04/05

    Рекомендації для учасників процесу створення та використання аудіовізуальних творів і виконань - (посилання)

 

місто Київ, четверте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що підписалися нижче:

з одного боку — Товариство з обмеженою відповідальністю “МЬЮЗІК ПАЛМ УКРАЇНА”, ідентифікаційний код юридичної особи 3111111, з місцезнаходженням: м. Київ, Подільський район, вулиця Клапцова, будинок 6, офіс 93, далі за текстом “Продюсер”, в особі керівника Михалюка Павла Григоровича, діє на підставі Статуту, та

з другого боку — Фізична особа Марін Владислав Миронович, паспортні дані: МН № 726964, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 лютого 2005 року, ідентифікаційний номер 2141811111, місце проживання: м. Київ, вул. Старицького, 1, кв. 6, далі за текстом “Актор”, разом в подальшому “Сторони”

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього договору, Актор зобов’язується надавати Продюсеру послуги в якості актора у зв’язку з виконанням ролі “Григорій Хуст” в фільмі під робочою (умовною) назвою “Приволія” (в подальшому “Фільм”) у постановці режисера-постановника Віктора Володимировича Гурі.

1.2. Відповідно до Закону України “Про авторське право та суміжні права” та згідно з цим договором Актор передає Продюсеру виключні права на використання результатів послуг за цим договором в будь-якій формі та будь-якими способами.

 

 

2. ОБСЯГ ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

2.1. На виконання цього договору Актор зобов’язується:

- приймати участь в репетиціях, пробах гриму, примірках костюмів та інших діях, необхідних для підготовки зйомок;

- приймати участь в зйомках Фільму, в тому числі до початку та після завершення знімального періоду (в тому числі додаткові зйомки після озвучування, після прийняття чистового монтажу, перезйомки тощо);

- приймати участь в зйомках рекламних фотографій, кліпів та інших рекламних матеріалів, пов’язаних з Фільмом;

- приймати, за необхідністю визначеною Продюсером, в обговоренні відзнятого матеріалу та інших виробничих нарадах;

- приймати, за необхідністю визначеною Продюсером, в попередньому запису фонограми;

- приймати участь в проведенні робіт з озвучування, дубляжу, редагування звукозапису Фільму;

- приймати участь в заходах з просування (реклами) Фільму;

- здійснювати інші дії, передбачені цим договором, а також дії, що звичайно здійснюються актором відповідно з кіновиробничою практикою.

2.2. Актор зобов’язується надавати послуги за цим договором у встановлені продюсером строки. Строк надання послуг з урахуванням строку, що планується на виробництва Фільму, встановлюється з “01” червня 2018 року по “31” грудня 2018 року, в тому числі:

- в підготовчому періоду (репетиції, проби гриму, примірювання, інші дії необхідні для підготовки до зйомок) з “01” червня 2018 року по “01” серпня 2018 року;

- в знімальному періоді з “02” серпня 2018 року по “01” листопада 2018 року - 14 повних знімальних змін;

- в монтажно-тоніровочному періоді з “02”листопада 2018 року по “15” грудня 2018 року - 14 повних змін озвучування.

2.3. Сторони домовляються, що конкретні строки надання послуг та кількість змін визначаються Продюсером з урахуванням реальних строків виробництва Фільму.

Уточнені графіки надання послуг в знімальних та монтажно-тоніровочних періодах доводяться до відома Актора до початку відповідного періоду за 5 (п'ять) днів. Під час виробництва Фільму графіки можуть коригуватися Продюсером. Актор вправі відступити від графіка виключно за погодженням з Продюсером.

При складанні та корегуванні графіків Продюсер враховує обставини, які виключають можливість явки Актора у визначені дні, на підставі відомостей, що надані Актором до укладення цього договору. Актор несе ризик ненадання або надання неправдивих відомостей, з яких виходив Продюсер при складанні графіка.

2.4. Режим надання послуг Актором:

- в підготовчому періоді - 8 годин роботи з однією годиною перерви, кожні 6 днів роботи – два дні відпочинку;

- в знімальному періоді - 8 годин роботи з однією годиною перерви (повна знімальна зміна), кожні 6 днів роботи – один день відпочинку;

- в монтажно-тоніровочному періоді - 6 годин роботи з однією годиною перерви (повна зміна озвучування), кожні 5 днів роботи – один день відпочинку.

Час відпочинку та конкретні дні відпочинку встановлюються Продюсером. Перерва між змінами повинна складати не менш 9 годин. Тривалість зміни та перерви між змінами може бути змінена за домовленістю Сторін.

У виняткових випадках (зокрема, при необхідності здійснення складного гриму, уходу натури) тривалість змін та перерв може бути змінена Продюсером без погодження з Актором. Час початку роботи спливає з моменту явки Актора на місце проведення робіт повністю готовим до надання послуг (з вивченим текстом, у нормальному морально-фізичному стані тощо).

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Актор гарантує, що на момент укладення цього договору він не зв’язаний жодними зобов’язаннями, відсутні будь-які обставини, які перешкоджають Актору укладати цей договір або належним чином виконувати свої обов’язки за ним.

3.2. Актор зобов’язується в період надання послуг за цим договором без попереднього погодження з Продюсером не приймати участі в виробництві інших кінематографічних творів (фільмів), концертах, антрепризах, гастролях та інших подібних заходах.

Актор зобов’язується в період надання послуг за цим договором не приймати на себе зобов’язань, які можуть перешкоджати належному виконанню Актором своїх обов’язків за цим договором.

3.3. Актор зобов’язується надавати послуги в місцях та час, встановлених Продюсером, з використанням гриму, костюмів, реквізиту та інших матеріально-технічних засобів, визначених Продюсером.

3.4. Актор зобов’язується слідкувати за своїм здоров’ям та моральним станом, не створювати ситуацій, наслідки яких можуть негативно відобразитися на виконанні або перешкоджати виконанню своїх обов’язків за цим договором (травми, особисті конфлікти тощо). У випадку виникнення конфліктів з іншими учасниками виробництва фільму, що перешкоджають нормальній роботі Актора, Актор зобов’язується повідомити про це Продюсера та прийняти зусиль для його врегулювання з метою відновлення нормальної робочої атмосфери.

3.5. Актор зобов’язується привести свою зовнішність відповідно з вимогами образу, що визначається Продюсером та не міняти зовнішній вид (стрижка, фарбування волосся, пластична операція тощо) протягом всього строку надання послуг за цим договором без попереднього погодження з Продюсером.

3.6. З метою виконання ролі відповідно з загальним творчім задумом Фільму, Актор зобов’язується слідувати вказівкам та роз’ясненням режисера-постановника та Продюсера. Сторони усвідомлюють та погоджуються з тим, що під час виробництва Фільму, вказаний в п. 1.1. цього договору, може бути замінений.

3.7. Автор зобов’язується своєчасно прибувати на місце проведення робіт, пов’язаних з виробництвом Фільму, в повній готовності до надання послуг (у нормальному морально-фізичному стані, з вивченим текстом тощо). Сторони погоджуються з тим, що Продюсер має право не допустити до роботи Актора у випадку його неготовності або не повній готовності до надання послуг.

3.8. У випадку неможливості явки Актора у визначений час він зобов’язується негайно повідомити Продюсера про обставини, що перешкоджають явці та прогнозованих строках їх дії.

Продюсер має право перевірити достовірність відомостей про хворобу Актора, у зв’язку з чим Актор зобов’язується на вимогу Продюсера у визначений ним строк пройти обстеження у визначеному Продюсером медичному закладі (у визначеного Продюсером лікаря).

3.9. Продюсер має право на власний розсуд залучати до зйомок Фільму дублерів з метою виконання окремих сцен (сцени, для виконання яких потребуються певні навички – танці, тощо, еротичні сцени, тощо), а також, при необхідності заміни зображення певних дільниць тіла Актора.

Продюсер зобов’язується забезпечити Актора під час трюкових зйомок Фільму, а саме сцен “Падіння з поверху”, “Зустріч на горі” дублером або спеціальним тренером.

3.10. Актор зобов’язується під час виконання цього договору дотримуватися санітарно-гігієнічні правила та правила техніки безпеки. Сторони домовилися, що виконання самим Актором трюкових та інших складних сцен, виконання яких має здійснюватися дублером, без попереднього погодження з Продюсером, є порушенням правили техніки безпеки.

3.11. Актор підтверджує, що він ознайомлений з сценарієм Фільму та погоджується виконувати всі сцени, що є в ньому, в тому числі еротичні сцени та сцени, що передбачають в оголеному виді. Зміни до сценарію Фільму вносяться без погодження з Актором. Актор не має право відмовитися від виконання ролі з урахуванням сценарних змін, за винятком випадків введення еротичних сцен (крім легкої еротики, поцілунків і т.і) та сцен, які передбачають зйомки в оголеному виді.

3.12. Актор зобов’язується надати на прохання Продюсера свою повну фільмографію.

3.13. Продюсер зобов’язується за власний рахунок забезпечити організацію харчування на знімальному майданчику по встановленій нормі.

Під час роботи Актора за межами міста Київ Продюсер за власний рахунок забезпечує:

- проїзд в пункт призначення та назад (на залізничному транспорті – в вагоні “купе”, на літаку - “економ клас”;

- проживання в готелі або іншому жилому приміщенні з необхідними зручностями, а саме одномісний, WiFi, кабельне телебачення, TV з плоским екраном, система кондиціонування, холодильник;

- компенсацію витрат Актора при роботі за межами міста Києва в межах норм, встановлених чинним в Україні законодавством (добові);

- у випадку роботи за кордоном – оформлення всіх необхідних документів (віза, страхування тощо).

3.14. Продюсер забезпечує Актора медичною допомогою на знімальному майданчику, у випадку необхідності – невідкладною медичною допомогою з госпіталізацією.

3.15. Продюсер забезпечує страхування Актора від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

4. ТИТРИ ТА РЕКЛАМА

 

4.1. Продюсер зобов’язується вказати ім’я Актора в титрах Фільму та у всіх рекламних та інформаційних матеріалах, які пов’язані з Фільмом, в яких вказуються імена інших акторів головних ролей, наступним чином: “Виконавець головної ролі “Влад Марін”.

Актор має право в будь-який час до закінчення чистового монтажу Фільму зняти своє ім’я (прізвище, ім’я, по-батькові) з титрів або змінити його на псевдонім шляхом направлення письмового повідомлення про це Продюсеру. У цьому випадку зобов’язання щодо зняття ім’я (прізвище, ім’я, по-батькові) або вказання псевдоніму не буде розповсюджуватися на вже виготовлені (замовлені по укладеним договорам) примірники матеріалів по Фільму, які можуть розповсюджуватися в незмінному вигляді.

4.2. З метою сповіщання про виробництво Фільму та проведення заходів з просування (рекламі) Фільму, актор зобов’язується на вимогу Продюсера та в погоджені з ним строки без додаткової оплати:

4.2.1. Приймати участь в спеціальних постановочних фотозйомках (в студії та фотографом, які вказуються Продюсером);

4.2.2. Надавати допомогу в роботі прес-служби та фотографу Продюсера, що працює на знімальному майданчику, а також відеогрупі, що створює фільм про Фільм;

4.2.3. Проводити спеціальні репетиції для фото- та відеозйомки;

4.2.4. Дати інтерв’ю (на знімальному майданчику та поза нього) відеогрупі, що створює фільм про Фільм;

4.2.5. Дати не менш 5-ти інтерв’ю кожне тривалістю не менш (до) 30 (тридцять) хвилин, наступним теле- та радіокомпаніям:

- кіностудія імені Довженко;

- канал “АТН”;

4.2.6. Дати інтерв’ю тривалістю не менш (до) 30 хвилин наступним виданням:

- Кіноман, ЕГО, а також прийняти участь в фотозйомці, що проводиться власними кореспондентами названих видань;

4.2.7. Приймати участь в прем’єрних показах в містах за вибором продюсера (не менше 3), в інших рекламних заходах – прес-конференціях, радіо - та телепередачах, інтерв’ю тощо – не менше 3 заходів.

4.3. Актор зобов’язується без попереднього письмового погодження з продюсером не розповсюджувати інформацію, що стосується змісту Фільму та його виробництва (крім сповіщання про участь Актора в зйомках Фільму), в тому числі не давати інтерв’ю, не приймати участь в радіо - та телепередачах або інших подібних заходах, присвячених Фільму, або іншим чином пов’язаних з ним, а також будь-яким чином не сприяти третім особам в отриманні такої інформації.

4.4. Тексти інтерв’ю та знімки Актора, що підлягають оприлюднення в засобах масової інформації, погоджуються з Продюсером (уповноваженою ним представником).

 

 

5. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА

 

5.1. Актор передає Продюсеру виключні права на використання свого виконання, здійсненого в наслідок надання послуг за цим договором, та його фрагментів в будь-якій формі та будь-якими способами, як в складі Фільму, так і окремо від нього, а тому числі:

- право фіксувати у фонограмах чи відеограмах виконання;

- право відтворювати запис виконання, зафіксованого у фонограмах чи відеограмах;

- право розповсюджувати виконання, зафіксованого у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв’язку (оприлюднювати по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів);

- право на оприлюднення;

- право на комерційний прокат, майновий найм виконання, зафіксованого у фонограмах чи відеограмах;

- право на використання будь-якими способами та в будь-яких формах окремо аудіо та візуальної частини виконання.

5.2. Актор передає Продюсеру виключні права на використання будь-якими способами та у будь-яких формах діалогів, реплік та інших подібних об’єктів авторського права, створених актором під час надання послуг за цим договором.

5.3. Названі в п.п. 5.1-5.2. цього договору права передаються Продюсеру на весь строк дії суміжних та авторських прав відносно відповідних об’єктів на території всього світу без обмежень.

У випадку, якщо після підписання цього договору набуде чинності нормативний акт, що передбачатиме збільшення строку охорони авторських та суміжних прав, переданих Продюсеру за цим договором, права будуть діяти протягом збільшених згідно з таким актом строків.

5.4. Сторони домовилися, що Продюсер в силу переданих йому прав має право на власний розсуд заміняти в Фільмі звукову частину виконання, озвучивши Актора голосом іншої особи, а також використовувати в Фільмі тільки звукову частину виконання.

5.5. Актор передає Продюсеру виключне право на використання створеного ним образу персонажу Фільму, голосу, імені (творчого псевдоніму), свого зображення в образі даного персонажу, примірнику підпису, біографічних даних, використання фрагментів та елементів, як включених, та і не включених в остаточну версію Фільму, в тому числі для реклами, створення та розповсюдження сувенірів, ігор та інших товарів на території всього світу без обмеження строку.

5.6. Продюсер має право відступати, передавати третім особам права, що належать йому відповідно до цього договору, повністю чи частково або іншим чином розпоряджатися правами без отримання згоди Актора та виплати йому будь-якої додаткової до встановленої цим договором, винагороди, за винятком випадків, прямо передбачених цим договором.

5.7. Продюсер як виробник Фільму є єдиним та повним володільцем виключних прав на його використання в будь-якій формі та будь-яким способами та має право розпоряджатися ними на власний розсуд без обмеження території протягом всього часу дії авторського права на Фільм.

5.8. Продюсер є виробником фонограми звукової частини виконання Актора, та має право використовувати фонограму та окремі її частини як в складі Фільму, так і окремо від нього у будь-якій формі і будь-яким дозволеним способом.

Продюсер має право розпоряджатися фонограмою на власний розсуд без обмеження території протягом всього часу дії суміжних прав на фонограму.

 

 

6. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

 

6.1. При умові належного надання Актором послуг за цим договором, Продюсер зобов’язується виплатити Актору винагороду у розмірі 42000 (сорок дві тисячі) грн., що еквівалентно 2000 (дві тисячі) доларів США.

6.2. Сторони домовилися, що до складу винагороди за надання послуг Актором за цим договором включена компенсація всіх витрат Актора, пов’язаних з виконанням цього договору, за винятком витрат _______________________________________________.

6.3. Сплата, вказаної в п. 6.1. цього договору винагороди, здійснюється в наступному порядку:

- 50 (п'ятдесят) % від суми вказаної в п. 6.1. договору в якості авансу виплачуються Актору протягом 3 (трьох) днів з від дня підписання цієї угоди;

- остаточний платіж в розмірі 50 (п'ятдесят) % від суми вказаної в п. 6.1. договору виплачуються Актору протягом 3 (трьох) днів від початку знімального періоду (п. 2.2. договору).

Оплата винагороди Актору здійснюється через касу Продюсера або на картковий рахунок Актора 354782978, відкритого в Приватбанк.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори, розбіжності та вимоги, які можуть виникнути з цього договору або в зв’язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У випадку, якщо Сторони не прийдуть до домовленості протягом місяця з моменту письмового пред’явлення претензії однією з Сторін, спір підлягає вирішенню відповідно до приписів чинного законодавства України.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

8.1. За порушення цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

9. ФОРС-МАЖОР

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання цього договору, якщо належне виконання було неможливим внаслідок непереборної сили, тобто невідворотних та надзвичайних при даних умовах обставин, які не залежать від волі Сторін, як-то: стихійні лиха, воєнні дії, зміни в законодавстві та інші дії місцевих та центральних органів влади України та інших держав, на території яких здійснюється виробництво фільму, які перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором однією з Сторін.

9.2. Сторона, що підпала під вплив непереборної сили, має довести існування непереборної сили достовірними документами та повідомити іншу Сторону про прогнозований строк дії таких обставин.

 

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

10.1. Цей Договір вступає в силу після підписання Сторонами з дати поставної на першій сторінці та буде діяти до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, що виражена у письмовій формі, а також у випадках, прямо передбачених законодавством України.

10.2.1. Сторони домовилися, що у випадку неодноразового порушення Актором умов цього договору, Продюсер має право розірвати його в односторонньому порядку.

 

 

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

11.1 З підписанням цього договору всі попередні переговори та листування між Сторонами з його приводу втрачають силу.

11.2. Відносини Сторін, не врегульовані цим договором, оформлюються окремими договорами.

11.3. Всі зміни, доповнення та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані сторонами (уповноваженими представниками).

11.4. Всі умови цього договору, а також зміст переговорів Сторін в процесі роботи над договором та під час його здійснення, є конфіденційними та не підлягають розголошенню Сторонами.

11.5. Всі питання, що не врегульовані цим договором, вирішуються згідно з приписами чинного законодавства України.

11.6. Цей договір складений та підписаний в двох примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ПРОДЮСЕР:

Товариство з обмеженою відповідальністю “МЬЮЗІК ПАЛМ УКРАЇНА”,

ідентифікаційний код юридичної особи 3111111,

з місцезнаходженням: м. Київ,

Подільський район, вул. Клапцова, будинок 6, офіс 93

 

АКТОР:

Фізична особа Марін Владислав Миронович,

паспортні дані: МН № 726964,

ідентифікаційний номер 2141811111

адреса проживання: м. Київ, вул. Старицького, 1, кв. 6, 

 

Керівник

_________________ П.Г. Михалюк

 

 Фізична особа

_____________________ В.М. Марін

 

 

 

 

 

  • Рекомендації для учасників процесу створення та використання аудіовізуальних творів і виконань - (посилання)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"