Позовна заява про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг (невикористання знаку) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Солом'янський районний суд м. Києва

адреса: 03680, місто Київ, вул. М. Кривоноса, 25

 

Позивач: Леонов Артем Романович

адреса: 61125, м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 26, кв. 181

адреса для листування: 60664, м. Харків, вул. Римарська, буд. 89, кв. 3, тел. (057) 704 77 73

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

Відповідач 1: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211,

з місцезнаходженням: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, тел. (057) 704 12 78

 

Відповідач 2: Державна служба інтелектуальної власності

код за ЄДРПОУ 37552556,

з місцезнаходженням: 03035, м. Київ,

вул. Василя Липківського, буд. 45,

тел. (044) 494-06-06; http://sips.gov.ua/

 

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА

  Інформативно про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг читати статтю Ляшенко А. "Дострокове припинення дії свідоцтва на товарний знак: стратегія перемоги чи поразки" за (посиланням).

   

 • про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 51515

  Узагальнення Вищого господарського суду України про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг (п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.12 р.) (посилання)

 • (в частині зазначених у свідоцтві товарів)  

  Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

   

  Однак, слід бути обережним з передачею права користування знаком для товарів і послуг іншій особі і контролювати нового користувача, адже судді дотримуються позиції, що передача права користування знаком для товарів і послуг іншій особі не може вважатися поважною причиною невикористання його, так як це пряма воля власника, а поважними причинами невикористання знака вважаються лише ті обставини, що не залежать від волі власника свідоцтва.

   

  Дивитись:

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 жовтня 2015 р., справа №6-19161св15 за (посиланням);

   

  Постанова Вищого господарського суду України від 16.02.2016р., справа №910/12623/15 за (посиланням). 

   

  Постанова Вищого господарського суду України від 24.11.2015р., справа №910/10398/15 за (посиланням).

   

   

 

ТОВ “ІНТАЙП” 23.11.2005 року була подана заявка на видачу свідоцтва України на знак “Senctum” для товарів і послуг для товарів:

 

Клас 1: Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості; рідкі нафтохімічні речовини, що використовуються як компоненти до синтетичних мастильних матеріалів, призначених для використовування в механічних транспортних засобах та в промисловості;

 

Клас 4: Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини; мастильні олії та мастильні оливи;

 

За поданою заявкою 26.07.2007 року знак було зареєстровано та видано свідоцтво № 51515.

 

Див. Додаток № 1: доказ реєстрації знаку - копія витягу з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"

 

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарі і послуг”, використанням знака визнається:

 

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

 

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

 

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

 

З моменту реєстрації знаку за свідоцтвом № 51515 (більш ніж останні три роки) знак для товарів і послуг “Senctum” використовується для товарів 1 класу, зазначених у свідоцтві - рідкі нафтохімічні речовини, що використовуються як компоненти до синтетичних мастильних матеріалів, призначених для використовування в механічних транспортних засобах та в промисловості та не використовується для товарів 1 класу, зазначених у свідоцтві - “хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості”.

 

 • Див. Додаток № 2: доказ використання та невикористання знаку — витяг з реєстру санітарно-епідеміологічних

  На підтвердження факту використання знака можна надати до суду, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

   

  Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

   

  Самого лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не достатньо для того, щоб знак вважався таким, що використовується. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.05.2015р., справа № 6-33098св14 за (посиланням).

   

 • висновків щодо хімічні речовини “Senctum”; копія каталогу товарів ТОВ «ІНТАЙП».

  Докази, які можуть підтвердити невикористання знаків для товарів і послуг повинні бути обмежені 3-річним терміном саме до дати звернення до суду, адже дія свідоцтва не підлягає достроковому припиненню у випадку коли використання знаку розпочалося або відновилося до подання позову.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

 

Відповідно до ст. 4 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

 

Отже, позов про дострокове припинення дії свідоцтва може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси.

 

При тлумаченні поняття «інтерес»/ «охоронюваний законом інтерес» позивач виходить з рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу від 18.07.1963 р, яке є обов'язковим до виконання на всій території України.

 

Відповідно до вказаного Рішення Конституційного Суду України «поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в законах України треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам».

 

Позивач подав на реєстрацію та у 2015 році було зареєстровано знак “Senctyn” (свідоцтво № 121211) та знак “Cенктин” (свідоцтво № 121212).

 

Див. Додаток № 3: доказ реєстрації знаків - копія витягу з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"

 

У 2016 році Відповідачем 1 до суду було подано позов про визнання недійсними свідоцтв № 121211 та № 121212 та судом відкрито провадження по справі № 2-2147/16 (760/2963/16).

 

Див. Додаток № 4: доказ відкриття провадження - копія ухвали суду про відкриття провадження від 20.04.2016 року

по справі № 2-2147/16 (760/2963/16).

 

Згідно з висновком експерта № 165/16 за результатами повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/2963/16 ц (2-2147/16) від 26 квітня 2017 року:

 

Товари 1 класу “Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості”, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 51515 є спорідненими із товарами “в'язівники (в'язівні речовини) для бетону; хімічні продукти, що належать до 1 класу, які надають захисних властивостей від атмосферних впливів; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб і олій”, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 121211 та № 121212.

 

Знаки “Cенктин”, “Senctyn” є схожими настільки, що їх можна спутати з раніше зареєстрованим знаком “Senctum”.

 

Див. Додаток № 5: — копія висновку експерта № 184/14 за результатами повторної судової експертизи у сфері

інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/3070/16 ц (2-2175/16) від 26 квітня 2017 року.

 

Таким чином, відповідач 1 вчиняє дії з позбавлення позивача права на знаки “Cенктин”, “Senctyn”, чим порушує його інтерес у забезпеченні правової охорони вказаних знаків при веденні власної господарської діяльності.

 

Згідно з ч. 2 ст. 497 Цивільного кодексу України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Зважаючи на викладені приписи, у передбачених законом випадках достроковому припиненню підлягає саме дія свідоцтва, яким засвідчується право на знак для товарів і послуг.

 

На підставі положень абз. 1 п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

 

На думку позивача, оскільки знак “Senctum” протягом трьох років не використовується в Україні для товарів 1 класу, зазначених у свідоцтві - хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, та в цій частині дія Свідоцтва № 51515 підлягає достроковому припиненню.

 

Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. N 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

 

З огляду на вищевикладене, відповідно до ст.ст. 16, 433 Цивільного кодексу України, ст.ст. 6, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст. 3, 4 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОСИМО СУД:

 

1. Достроково припинити дію Свідоцтва України № 51515 на знак для товарів і послуг в частині товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг - в'язівники (в'язівні речовини) для бетону; хімічні продукти, що належать до 1 класу, які надають захисних властивостей від атмосферних впливів; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб і олій.

 

2. Зобов’язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в своєму офіційному бюлетені про дострокове припинення дії Свідоцтва України № 51515 на знак для товарів і послуг в частині товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг - в'язівники (в'язівні речовини) для бетону; хімічні продукти, що належать до 1 класу, які надають захисних властивостей від атмосферних впливів; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб і олій.

 

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії Свідоцтва України № 51515 на знак для товарів і послуг в частині товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг - в'язівники (в'язівні речовини) для бетону; хімічні продукти, що належать до 1 класу, які надають захисних властивостей від атмосферних впливів; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб і олій.

 

4. Судові витрати покласти на відповідача 1.

 

Додатки:

 

1. копія витягу з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

 

2. копія витягу з реєстру санітарно-епідеміологічних висновків щодо хімічні речовини “Senctum”; копія каталогу товарів ТОВ “ІНТАЙП”;

 

3. копія витягу з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо свідоцтв № 121211 та №121212;

 

4. копія ухвали суду про відкриття провадження від 20.04.2016 року по справі № 2-2147/16 (760/2963/16);

 

5. копія висновку експерта № 165/16 за результатами повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/2963/16 ц (2-2147/16) від 26 квітня 2017 року;

 

 • 6. квитанція про сплату судового збору;

  Ставка судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

7. копія довіреності представника.

 

«03» вересня 2017 року

 

Представник за довіреністю О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься в матеріалах справи)

 • Інформативно про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг читати статтю Ляшенко А. "Дострокове припинення дії свідоцтва на товарний знак: стратегія перемоги чи поразки" за (посиланням).

   

 • Узагальнення Вищого господарського суду України про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг (п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.12 р.) (посилання)

 • Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

   

  Однак, слід бути обережним з передачею права користування знаком для товарів і послуг іншій особі і контролювати нового користувача, адже судді дотримуються позиції, що передача права користування знаком для товарів і послуг іншій особі не може вважатися поважною причиною невикористання його, так як це пряма воля власника, а поважними причинами невикористання знака вважаються лише ті обставини, що не залежать від волі власника свідоцтва.

   

  Дивитись:

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 жовтня 2015 р., справа №6-19161св15 за (посиланням);

   

  Постанова Вищого господарського суду України від 16.02.2016р., справа №910/12623/15 за (посиланням). 

   

  Постанова Вищого господарського суду України від 24.11.2015р., справа №910/10398/15 за (посиланням).

   

   

 • На підтвердження факту використання знака можна надати до суду, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

   

  Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

   

  Самого лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не достатньо для того, щоб знак вважався таким, що використовується. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.05.2015р., справа № 6-33098св14 за (посиланням).

   

 • Докази, які можуть підтвердити невикористання знаків для товарів і послуг повинні бути обмежені 3-річним терміном саме до дати звернення до суду, адже дія свідоцтва не підлягає достроковому припиненню у випадку коли використання знаку розпочалося або відновилося до подання позову.

 • Ставка судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"