Клопотання про витребування доказів (у господарському судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Господарський суд Харківської області

61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,

8-й під'їзд

 

судді Кучеренко А.Р.

по справі № 922/773/15

 

Позивача: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, тел. (057) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

 • КЛОПОТАННЯ

  Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • про витребування доказів

  Якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи ( п. 2.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18) (посилання)

У провадженні судді Господарського суду Харківської області Кучеренко А.Р. знаходиться господарська справа № 922/773/15 за позовом ТОВ “ІНТАЙП” до ТОВ “АРМАДА” про стягнення заборгованості за договором підряду на виконання монтажних робіт.

 

Відповідно до умов п. 4.2 зазначеного договору, сторони погодили наступний порядок розрахунків:

- передплата у розмірі 30% суми договору, визначеної в п. 4.1 протягом 3-х днів з моменту підписання договору;

- 40% суми договору, визначеної в п. 4.1 протягом 3-х днів з моменту підписання акту виконання монтажних робіт;

- 30% суми договору, визначеної в п. 4.1 протягом 3-х днів з моменту проведення сумісної реєстрації крану.

Реєстрація крану мостового, з якою сторони договору пов'язують строк часткової оплати робіт, була проведена належним чином у ТУ Держгірпромнагляду України в Харківській області, що підтверджується наявністю штампу уповноваженого органу на другій сторінці паспорту цього крану, реєстровим записом уповноваженого органу про здійснення такої реєстрації.

 

Паспорт вказаного крану знаходиться у власника крану - ТОВ “АРМАДА”. На письмовий запит з вимогою про надання копії вказаного документу ТОВ “АРМАДА” відповіді не надало.

На запит позивача до ТУ Держгірпромнагляду України в Харківській області щодо підтвердження факту реєстрації зазначеного крану відповіді також не надійшло. Зазначене підтверджується доданими документами.

 

 • Таким чином, позивач позбавлений можливості самостійно надати докази на підтвердження своїх тверджень.

  Роз'яснення Вищого господарського суду України про витребування доказів ( п. 2.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18) (посилання)

Керуючись ст.ст. 22, 28, 38, Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких, представник сторони має право подавати докази, брати участь в дослідженні доказів, заявляти клопотання про витребування доказів, позивач, -

 

ПРОСИТЬ:

1. Витребувати від ТОВ “АРМАДА” належним чином завірену копію паспорту крану мостового в\п 10 т. пр. 28,5 м., режимом роботи А5, інвентарний № 32407 ЦМО.

2. Витребувати від ТУ Держгірпромнагляду України у Харківській області (адреса: 61002, м. Харкiв, вул. Артема, 40, тел./факс 700-76-67) довідку про реєстрацію крану мостового в\п 10 т. пр. 28,5 м., режимом роботи А5, інвентарний № 32407 ЦМО ТОВ “АРМАДА”, яка б містила інформацію про дату проведеної реєстрації.

 

Додатки:

1. копія листа ТОВ “ІНТАЙП” до ТОВ “АРМАДА” від 22.05.2015, опису вкладення до цінного листа, фіскального чеку.

2. копія листа ТОВ “ІНТАЙП” до ТУ Держгірпромнагляду України у Харківській області від 22.05.2015, опису вкладення до цінного листа, фіскального чеку

 

05 червня 2015 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься в матеріалах справи)

 • Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • Якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи ( п. 2.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18) (посилання)

 • Роз'яснення Вищого господарського суду України про витребування доказів ( п. 2.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18) (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"