Клопотання про витребування доказів (в адміністративному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська 18-Б-3

 

судді Ярема Л. М

по справі № 820/7878/15-а

 

Третьої особи: Чалого Юрія Васильовича

адреса проживання: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, тел. (057) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 •  

  Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • КЛОПОТАННЯ

  Колпаков В.К., Гордєєв В.В. Доказування в податкових спорах у адміністративному судочинстві України (посилання)

 • про витребування доказів

  Одним із принципів адміністративного судочинства є офіційне з'ясування всіх обставин у справі. Дотримання цього принципу вимагає від суду, який розглядає адміністративну справу, встановлення фактичних обставин справи, навіть якщо на них немає посилання сторін в їх доводах чи запереченнях, з витребуванням відповідних доказів в тому числі із власної ініціативи, що обумовлюється публічним характером спору в адміністративній справі.

  Однак, Вищий адміністративний суд України вказує, що сприянню судом в реалізації обов'язку по витребуванню необхідних доказів передує обов'язок особи, яка бере участь у справі, зазначити причини неможливості самостійного отримання певних доказів та повідомлення суду, де знаходяться чи можуть знаходитися такі докази. (показання) (посилання) (посилання)

У провадженні судді Харківського окружного адміністративного суду Яреми Л.М. знаходиться справа № 820/7878/15-а за позовом Касян О.А. до Печенізької районної державної адміністрації Харківської області, за участі третьої особи Чалого Ю.В. про скасування розпорядження Печенізької районної державної адміністрації Харківської області від 26 листопада 2012 року № 888 “Про надання дозволу гр. Чалому Ю.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення фермерського господарства”.

В обґрунтування позову позивач стверджує про дотримання останнім шестимісячного строку для звернення до адміністративного суду, оскільки про наявність спірного розпорядження дізнався “в кінці вересня 2015 року”.

Зазначений довід є хибним та таким, що не відповідає обставинами справи.

Про наявність спірного розпорядження позивач дізнався 26.06.2014 року.

 

26.06.2014 року Касян О.А. звернувся до заступника начальника Відділу Держземагентства у Печенізькому районі О.М. Коновал з заявою про надання адміністративної послуги: видачу довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на земельну ділянку, яку мав намір отримати у користування для створення фермерського господарства на території Алісівської сільської ради.

За вказаною заявою 26.06.2014 року Касян О.А. отримав довідку № 00132 з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (форма 6-зем).

 • Відповідно зазначеної довідки гр. Касян О.А. 26.06.2014 року було повідомлено про той факт, що Чалому Ю.В. раніше було надано дозвіл на розробку проекту відведення.

  У заяві слід зазначати обставини, що можуть бути підтверджені доказом, якого необхідно витребувати. Ці обставини повинні входити до предмету доказування у справі, інакше суд може відмовити у задоволенні клопотання про витребування доказу.

Окреслені обставини мають бути встановлені для визначення питання дотримання позивачем строку звернення до суду з адміністративним позовом.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна особа повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

В разі якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона, відповідно до ч. 3 ст. 71 КАС України, повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися.

 

Згідно з ч. 2 ст. 79 Кодексу адміністративного судочинства України, особа, яка заявляє клопотання перед судом про витребування від інших осіб письмових доказів, повинна зазначити: який письмовий доказ вимагається, орган чи особу, у яких він знаходиться, та обставини, які може підтвердити цей доказ.

Керуючись ст.ст. 49, 79 Кодексу адміністративного судочинства України, -

 

просить суд:

витребувати від Головного управління Держземагентства у Харківській області Державного агентства земельних ресурсів України (61003, м. Харків, вул. Короленко, 16, 8 поверх) копії заяви Каясн О.А. від 26.06.2014 року до заступника начальника Відділу Держземагентства у Печенізькому районі О.М. Коновал про надання адміністративної послуги: видачу довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на земельну ділянку, яку мав намір отримати у користування для створення фермерського господарства на території Алісівської сільської ради; довідки № 00132 від 26.06.2014 року Відділу Держземагентства у Печенізьклму районі з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (форма 6-зем).

Письмовий доказ, який необхідно витребувати, повинен бути визначений настільки, щоб його можна було ідентифікувати. При зверненні з заявою про витребування письмового доказу, рекомендуємо вказати всі відомі реквізити, які дадуть можливість оперативно відшукати зазначений доказ.

 

Додаток: заява Чалого Ю.В. до Головного управління Держземагентства у Харківській області Державного агентства земельних ресурсів України про надання копій документів.

 

 

05 листопада 2015 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • Колпаков В.К., Гордєєв В.В. Доказування в податкових спорах у адміністративному судочинстві України (посилання)

 • Одним із принципів адміністративного судочинства є офіційне з'ясування всіх обставин у справі. Дотримання цього принципу вимагає від суду, який розглядає адміністративну справу, встановлення фактичних обставин справи, навіть якщо на них немає посилання сторін в їх доводах чи запереченнях, з витребуванням відповідних доказів в тому числі із власної ініціативи, що обумовлюється публічним характером спору в адміністративній справі.

  Однак, Вищий адміністративний суд України вказує, що сприянню судом в реалізації обов'язку по витребуванню необхідних доказів передує обов'язок особи, яка бере участь у справі, зазначити причини неможливості самостійного отримання певних доказів та повідомлення суду, де знаходяться чи можуть знаходитися такі докази. (показання) (посилання) (посилання)

 • У заяві слід зазначати обставини, що можуть бути підтверджені доказом, якого необхідно витребувати. Ці обставини повинні входити до предмету доказування у справі, інакше суд може відмовити у задоволенні клопотання про витребування доказу.

 • Письмовий доказ, який необхідно витребувати, повинен бути визначений настільки, щоб його можна було ідентифікувати. При зверненні з заявою про витребування письмового доказу, рекомендуємо вказати всі відомі реквізити, які дадуть можливість оперативно відшукати зазначений доказ.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"