Заява про призначення судової експертизи (в адміністративному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • до Окружного адміністративного суду міста Києва

  Варто зауважити, що правом призначення судової експертизи наділені суди першої інстанції та суди апеляційної інстанції, якими досліджуються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у повному обсязі на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Що ж до суду касаційної інстанції, то він таким правом не наділений, оскільки відповідно процесуального законодавства не може досліджувати нові докази.

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

 

судді Ярема Л. М

по справі № 820/2345/18-а

 

Позивача: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 85456525

з місцезнаходженням: 01168, м. Київ,

вул. Героїв Праці, буд. 10,

тел. (044) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 01002, м. Київ, вул. Пушкінська,

буд. 53, оф. 18,

тел. (044) 704 32 32

 

 

ЗАЯВА

 • про призначення судової експертизи

  Більш детально з особливостями проведення судових експертиз можна познайомитись у статтях Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики (посилання);

   

  Ходанович В.О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (посилання).

 

В провадженні судді Окружного адміністративного суду м. Києва Яреми Л.М. знаходиться справа № 820/2345/18-а за позовом ТОВ «ІНТАЙП» до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.07.2018 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

 

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на відсутність порушень порядку ведення фінансово-господарської діяльності та порушення працівниками ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві процедури проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

 

01 вересня 2018 року Окружним адміністративним судом м. Києва на підставі заяви ТОВ «ІНТАЙП» було витребувано у відповідача матеріали проведеної позапланової документальної перевірки. За результатами попереднього огляду вказаних матеріалів позивачем було виявлено підчистки, дописки в текстах матеріалів перевірки. Дана обставина має значення для оскарження законності прийняття ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві податкового повідомлення-рішення від 25.07.2018 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. та потребує з'ясування.

При складанні клопотання про призначення експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці є досить частими випадки, коли суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв'язку з її недоцільністю.

 

Оскільки суд для аналізу документів на предмет підробки не має відповідних спеціальних знань, призначення експертизи є необхідним та створює умови для правильного та швидкого вирішення справи.

 

 • В Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) в п. 3 розділу І наведено орієнтовний перелік вирішуваних технічною експертизою документів питань.

  Орієнтовний перелік вирішуваних судовою експертизою питань (посилання)

 

Згідно ч.5 ст. 102 КАС України, учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

 

З огляду на окреслений предмет спору, зважаючи на потребу в спеціальних знаннях для з'ясування обставин, що мають значення для справи, керуючись ст. 68, 102 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

1. Призначити технічну експертизу документів матеріалів перевірки по справі № 820/2345/18-а за позовом ТОВ «ІНТАЙП» до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві про скасування рішення про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі є недопустимим. Більш детально щодо постановки питань перед експертом дивись п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 

 • 2. Поставити експертам наступні питання:

  Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу

- Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?

- Чи замінювались у документі аркуші?

 

 

"07" вересня 2018 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Варто зауважити, що правом призначення судової експертизи наділені суди першої інстанції та суди апеляційної інстанції, якими досліджуються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у повному обсязі на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Що ж до суду касаційної інстанції, то він таким правом не наділений, оскільки відповідно процесуального законодавства не може досліджувати нові докази.

 • Більш детально з особливостями проведення судових експертиз можна познайомитись у статтях Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики (посилання);

   

  Ходанович В.О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (посилання).

 • При складанні клопотання про призначення експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці є досить частими випадки, коли суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв'язку з її недоцільністю.

 • Орієнтовний перелік вирішуваних судовою експертизою питань (посилання)

 • Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі є недопустимим. Більш детально щодо постановки питань перед експертом дивись п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"