Клопотання про відкликання позову (залишення позову без розгляду) (в адміністративному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська 18-Б-3

 

судді Ярема Л.М.

по справі № 820/7878/15-а

 

Позивача: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 85456525

з місцезнаходженням: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, тел. (057) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

 • КЛОПОТАННЯ

  Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • про відкликання позовної заяви

  Коломієць Ю.М. Залишення позовної заяви без розгляду як один з різновидів ускладнень під час розгляду цивільної справи судом першої інстанції (посилання)

 • (про залишення позову без розгляду)

  Якщо позовну заяву було залишено судом без розгляду з підстав, передбачених частиною першою статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України, а позивач відповідно до частини другої зазначеної статті знову звернувся з позовом до суду в загальному порядку, він вправі використати при цьому первісний документ про сплату судового збору, але за умови, що суму відповідного збору йому не було повернуто, що ним має бути доведено.

  Зазначене положення не застосовується у разі залишення заяви чи скарги без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач (заявник) повторно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності або позивач подав заяву про залишення позову без розгляду

  Детальніше про сплату судового збору дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 10 (посилання)

В провадженні судді Харківського окружного адміністративного суду Ярема Л.М. знаходиться справа № 820/7878/15-а за позовом ТОВ «ІНТАЙП» до Західної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.09.2015 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

У зв'язку з ознайомленням з матеріалами проведеної позапланової документальної перевірки та, на підставі цього, погодженням з прийнятим Західною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області податковим повідомленням-рішенням від 25.09.2015 року, керуючись передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України правом, позивач просить суд вважати відкликаним та залишити без розгляду позов про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.09.2015 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”:

 

Як передбачено ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, зокрема, шляхом звернення до суду.

Відповідно до ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

 

Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

 • З огляду на що, позивач в порядку п. 5 ч. 1 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України має право не розглядати вже заявлену матеріально-правову вимогу у конкретному судовому процесі, шляхом подання заяви про залишення позову без розгляду в цій частині. При цьому, НЕ відмовляючись від судового захисту своєї матеріально-правової вимоги.

  Від залишення позову без розгляду слід відрізняти відмову від позову як підставу для закриття провадження у справі. Відмова від позову - це одностороннє волевиявлення позивача в суді спрямоване на відмову від судового захисту своєї матеріально-правової вимоги. Подання заяви про залишення заяви без розгляду навпаки являє собою відмову від судового процесу.

 

Зважаючи на поняття позову як матеріально-правової вимоги, яка або які викладаються в позовній заяві, позивач має право залишити без розгляду конкретну матеріально-правову вимогу, або усі метеріально-правові вимоги, викладені в позовній заяві.

Зважаючи на викладене, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

 • вважати відкликаним та залишити без розгляду позов про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.09.2015 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

 

05 жовтня 2015 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься в матеріалах справи)

 • Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • Коломієць Ю.М. Залишення позовної заяви без розгляду як один з різновидів ускладнень під час розгляду цивільної справи судом першої інстанції (посилання)

 • Якщо позовну заяву було залишено судом без розгляду з підстав, передбачених частиною першою статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України, а позивач відповідно до частини другої зазначеної статті знову звернувся з позовом до суду в загальному порядку, він вправі використати при цьому первісний документ про сплату судового збору, але за умови, що суму відповідного збору йому не було повернуто, що ним має бути доведено.

  Зазначене положення не застосовується у разі залишення заяви чи скарги без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач (заявник) повторно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності або позивач подав заяву про залишення позову без розгляду

  Детальніше про сплату судового збору дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 10 (посилання)

 • Від залишення позову без розгляду слід відрізняти відмову від позову як підставу для закриття провадження у справі. Відмова від позову - це одностороннє волевиявлення позивача в суді спрямоване на відмову від судового захисту своєї матеріально-правової вимоги. Подання заяви про залишення заяви без розгляду навпаки являє собою відмову від судового процесу.

 • Вищий адміністративний суд України звертає увагу, що підстави для відмови у задоволенні цього клопотання законодавством не передбачені, оскільки це є безумовним правом особи, яка звернулася до суду з позовом.

  Детальніше про практику відкликання позовної заяви дивись ухвалу Вищого адміністративного суду України від 20.02.2010 № П28/10 (посилання)

 • Після звернення із заявою про залишення позову без розгляду у позивача зберігається право звернутися з тотожним позовом в майбутньому.

  Відновлення процесу після залишення позовної заяви без розгляду залежить виключно від можливості усунути обставини, що стали підставою для застосування цього заходу.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"