Клопотання про роз'єднання позовних вимог (в адміністративному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

до Окружного адміністративного суду м. Києва

01051, м. Київ, вул.Болбачана Петра, 8, корп. 1

 

судді Яремі Л. М

по справі № 826/7878/18-а

 

Позивача 1: Чалого Юрія Васильовича

ідентифікаційний код: 0090999909

місцепроживання: 03168, м. Київ, вул. Героїв Праці, буд. 10,

тел. (044) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 03002, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 53, оф. 18,

тел. (044) 704 32 32

 

 

 • КЛОПОТАННЯ

  Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • про роз'єднання позовних вимог

  Фурса С. Проблемні питання об'єднання та роз'єднання позовних вимог: теорія та практика (посилання)

 

У провадженні судді Окружного адміністративного суду м. Києва Яреми Л.М. знаходиться справа № 826/7878/18-а за позовом Чалого Юрія Васильовича та Сліпченка Ростислава Олеговича до Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправними та скасування наказів Головного управління ДФС у м. Києві від 11.08.2018 р. №543-о «Про звільнення Чалого Ю.В.», №544-о «Про звільнення Сліпченка Р.О.»; поновлення Чалого Ю.В. та Сліпченка Р.О. на раніше займаних посадах, а у разі відсутності останніх, запропонувати аналогічні посади в інших територіальних органах ДФС у м. Києві; стягнення з відповідача на користь позивачів середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

 

Спільний розгляд вимог Чалого Ю.В. (позивача 1) та Сліпченка Р.О. (позивача 2) сповільнює та ускладнює вирішення справи.

 

Представник Сліпченка Р.О. (позивача 2) неодноразово не прибував в судові засідання, внаслідок чого розгляд справи неодноразово переносився.

 

 • Вказані обставини ускладнюють спільний розгляд справи, сповільнюють вирішення спору.

  Верховний Суд України звертає увагу на те, що роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог може мати місце лише за умови, що їх сумісний розгляд ускладнює вирішення справи (зокрема, у зв'язку з необхідністю призначення складної експертизи за окремими вимогами, тривалого відрядження або тяжкого захворювання одного чи кількох з позивачів або відповідачів).

  Детальніше про об'єднання/роз'єднання позовних вимог дивись Постанову Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року №2 (посилання)

 

Тим більше, що перешкод в окремому розгляді вимог позивача 1 не вбачається, адже вони можуть розглядатись незалежно від вимог позивача 2.

 

Доказами по кожній з позовних вимог є різні документи, які можуть бути надані позивачами окремо.

 

Відповідно до ч. 6 ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України “Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз’єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об’єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання адміністративного судочинства”.

Таким чином, роз’єднання зазначеної справи в два окремі провадження сприятиме більш швидкому вирішенню спору з мінімальними часовими та матеріальними затратами для суду і сторін.

 

На підставі викладеного, керуючись ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач 1, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

 • 1. Роз'єднати позовні вимоги в адміністративній справі № 826/7878/18-а за позовом Чалого Юрія Васильовича та Сліпченка Ростислава Олеговича до Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на роботі.

  Вищий адміністративний суд України зазначає, що питання про об'єднання та роз'єднання справ вирішується після відкриття провадження в адміністративній справі у призначеному попередньому судовому засіданні виключно за однорідними адміністративними позовами.

  Детальніше про роз'єднання адміністративних позовів дивись також Постанову Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 N 2 (посилання)

 

2. Виділити у самостійне провадження позовні вимоги Сліпченка Ростислава Олеговича, а саме :

 • - визнання протиправним та скасування наказу Головного управління ДФС у м. Києві від 11.08.2018 р. №544-о «Про звільнення Сліпченка Р.О.»; поновлення Сліпченка Р.О. на раніше займаній посаді, а у разі відсутності останньої, запропонувати аналогічну посаду в інших територіальних органах ДФС у м. Києві; стягнення з Головного управління ДФС у м. Києві на користь Сліпченка Р.О. середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

  Виділені у самостійне провадження позовні вимоги мають бути передані ухвалою про роз'єднання позовних вимог на автоматичний розподіл між суддями, згідно ст.15-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

"03" вересня 2018 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • Фурса С. Проблемні питання об'єднання та роз'єднання позовних вимог: теорія та практика (посилання)

 • Верховний Суд України звертає увагу на те, що роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог може мати місце лише за умови, що їх сумісний розгляд ускладнює вирішення справи (зокрема, у зв'язку з необхідністю призначення складної експертизи за окремими вимогами, тривалого відрядження або тяжкого захворювання одного чи кількох з позивачів або відповідачів).

  Детальніше про об'єднання/роз'єднання позовних вимог дивись Постанову Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року №2 (посилання)

 • Вищий адміністративний суд України зазначає, що питання про об'єднання та роз'єднання справ вирішується після відкриття провадження в адміністративній справі у призначеному попередньому судовому засіданні виключно за однорідними адміністративними позовами.

  Детальніше про роз'єднання адміністративних позовів дивись також Постанову Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 N 2 (посилання)

 • Виділені у самостійне провадження позовні вимоги мають бути передані ухвалою про роз'єднання позовних вимог на автоматичний розподіл між суддями, згідно ст.15-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"