Посадова інструкція електромеханіка торговельного та холодильного устаткування (3- го розряду) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ТОВ «ФАМАГУСТА»

________________ Панфілов І.І.

 • "08" травня 2018 р.

  Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 • Посадова інструкція електромеханіка торговельного та холодильного устаткування

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

 • (код КП — 7241)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність електромеханіка торговельного та холодильного устаткування Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМАГУСТА” (надалі - Товариства).

1.2. Електромеханік торговельного та холодильного устаткування належить до професійної групи "Електромеханіки та елктромонтажники”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 7241.

1.3. Електромеханік торговельного та холодильного устаткування призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Товариства відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

1.4. Електромеханік торговельного та холодильного устаткування підпорядковується безпосередньо керівнику Товариства.

1.5. У своїй діяльності електромеханік торговельного та холодильного устаткування керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАМАГУСТА», локальними нормативними актамиТовариства, у т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

1.6. В період тимчасової відсутності електромеханіка торговельного та холодильного устаткування (у зв'язку з хворобою, відпусткою тошо) його обов'язки тимчасово виконує особа, призначена наказом керівника Товариства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків електромеханік торговельного та холодильного устаткування:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Здійснює технічне обслуговування, поточний ремонт, регулювання механічної, електричної, гідравлічної частин та демонтаж торгових апаратів, автоматів, напівавтоматів, машин для обробки продуктів харчування, електротеплового торгово-технологічного обладнання, обладнання плодоовочевих баз.

2.2. Проводить монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження механічної, електричної та гідравлічної частин холодильного обладнання під керівництвом електромеханіка більш високої кваліфікації.

2.3. Встановлює та регулює реле тиску та температур, запобіжні влаштування торгово-технологічного обладнання.

2.4. Запресовує деталі на пресах.

2.5. Балансує вентилятори.

2.6. Здійснює монтаж комутаційних дротів.

2.7. Спаює деталі різними припоями.

2.8. Виправляє різьбу.

2.9. Заряджає системи холодоагентом, маслом; перевіряє герметичність холодильних машин.

 

 

3. ПРАВА

 

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень директора Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання ним посадових обов'язків.

3.3. Запитувати та отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.4. Вимагати від директора Товариства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків, у тому числі створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 Електромеханік торговельного та холодильного устаткування несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. За невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва, пов'язаних з його трудовою функцією.

4.4. За розголошення інформації про Товариство, що відноситься до комерційної таємниці.

4.5. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.6. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Принципи роботи та технічні вимоги до обслуговування апаратів, автоматів, напівавтоматів, машин для обробки продуктів харчування, електротеплового обладнання та обладнання плодоовочевих баз.

5.2. Способи визначення та усунення неполадок пускозахисної та регулюючої апаратури.

5.3. Призначення та правила застосування універсальних та спеціальних інструментів.

5.4. Види мастильних матеріалів.

5.5. Способи та правила зарядки систем холодоагентом.

5.6. Положення про систему технічного обслуговування та ремонту торгово-технологічного обладнання.

5.7. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Електромеханік торговельного та холодильного устаткування повинен мати професійно-технічну освіту з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за професією електромеханіка торговельного та холодильного обладнання 3 розряду. Без вимог до стажу роботи.

 

Керівник ТОВ “ФАМАГУСТА”

______________/І.І. Панфілов/

       (підпис)

"08" травня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений(а):

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

 

ПІБ

Дата

Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"