Справи про стягнення заборгованості за господарськими договорами 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • - ст. 625, 550 Цивільного кодексу України;

  Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві (посилання)

- ст. 230-234 Господарського кодексу України;

- Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань”.

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

- Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.07.2012  № 01-06/928/2012 “Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального прав ”;

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.07.2012  № 01-06/928/2012 (посилання)

 • - Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.04.2013 № 01-06/767/2013 “Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань”;

  Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.04.2013 № 01-06/767/2013 (посилання)

 • - Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 14 “Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань”.

  Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 14 (посилання)

Підсудність

Господарські суди за місцезнаходженням чи місцепроживанням відповідача (ч. 1 ст. 27 ГПК України).

Розмір ставки судового збору

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Судовий збір в разі зменшення судом розміру пені покладається на відповідача повністю, без урахування зменшення такого розміру.

Позивач

Кредитор за грошовим зобов'язанням по договору (або особа, яка має відповідне право вимоги за договором; правонаступник).

Відповідач

Боржник за грошовим зобов'язанням по договору.

Предмет доказування

 • - факт наявності договірних зобов'язань;

  Договір, в тому числі в тій його частині, яка стосується відповідальності за невиконання грошових зобов'язань, може бути укладено не лише шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами, а й шляхом обміну листами, телеграмами, факсограмами, телефонограмами та іншими документами, якщо із зазначених документів вбачається, що сторони погодили умови стосовно такої відповідальності.

- факт невиконання грошового зобов'язання;

 • - момент виникнення заборгованості;

  Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

 • - сума заборгованості (розмір основного боргу, пеня, неустойка, інфляційні нарахування , проценти річних від простроченої суми основного боргу).

Приблизний перелік документів

 • - договір;

  Відсутність між сторонами спірних правовідносин договору або незазначення в ньому умов щодо відповідальності за порушення грошового зобов'язання не перешкоджає застосуванню стягнення заборгованості, але тільки у разі якщо підстави такого застосування і розмір відповідальності передбачено актами законодавства.

- специфікація;

- акт приймання-передачі (товарів, результатів робіт, послуг);

 • - письмова вимога про виконання зобов'язання;

  Письмова вимога про виконання зобов'язання може бути пред'явлена як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до боржника з листом, телеграмою, надіслання йому рахунка (рахунка-фактури) тощо.

- акт звірки взаєморозрахунків;

- виписки із банку (у випадку часткової оплати).

 • Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві (посилання)

 • Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.07.2012  № 01-06/928/2012 (посилання)

 • Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.04.2013 № 01-06/767/2013 (посилання)

 • Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 14 (посилання)

 • Судовий збір в разі зменшення судом розміру пені покладається на відповідача повністю, без урахування зменшення такого розміру.

 • Договір, в тому числі в тій його частині, яка стосується відповідальності за невиконання грошових зобов'язань, може бути укладено не лише шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами, а й шляхом обміну листами, телеграмами, факсограмами, телефонограмами та іншими документами, якщо із зазначених документів вбачається, що сторони погодили умови стосовно такої відповідальності.

 • Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

 • За прострочення платежу за договором може бути стягнуто пеню, сума якої не може перевищувати встановлений законом граничний розмір, тобто пеню, обчислену на підставі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

 • Вимоги щодо застосування заходів відповідальності за порушення грошових зобов'язань, визначених в іноземній валюті, мають заявлятися в національній валюті України (гривнях) за офіційним курсом Національного банку України на день заявлення відповідної вимоги. При цьому стягнення інфляційних нарахувань на суму основної заборгованості не є можливим, оскільки індекс інфляції розраховується лише стосовно національної валюти України (гривні).

 • На суму інфляційних нарахувань не нараховуються проценти.

 • Пеня та інші нарахування у зв'язку з порушенням грошових зобов'язань визначаються позивачем у твердій сумі на час подання позову і включаються в ціну позову, з якої сплачується судовий збір у встановленому законом розмірі. Розрахунок відповідної суми може бути викладений у позовній заяві або доданий до неї; в останньому випадку він підписується особою, яка його склала, або особою, яка підписала позовну заяву.

 • Відсутність між сторонами спірних правовідносин договору або незазначення в ньому умов щодо відповідальності за порушення грошового зобов'язання не перешкоджає застосуванню стягнення заборгованості, але тільки у разі якщо підстави такого застосування і розмір відповідальності передбачено актами законодавства.

 • Письмова вимога про виконання зобов'язання може бути пред'явлена як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до боржника з листом, телеграмою, надіслання йому рахунка (рахунка-фактури) тощо.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"