Позовна заява про стягнення заборгованості та пені по виплаті аліментів 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Деснянський районний суд м. Києва

02000, м. Київ, пр-кт. В. Маяковського, 5-В

 

ПОЗИВАЧ: Семенко Катерина Петрівна,

РНОКПП 458766333

місце проживання: 61071, м. Харків, вул. Перемоги, буд.1-Б, кв.8

тел. +38 095 095 14 15

 

ВІДПОВІДАЧ : Семенко Олександр Іванович,

РНОКПП 2377899900

місце проживання: 02230, м. Київ,

вул. Пушкіна, буд.8, кв. 5,

засіб зв'язку невідомий

 

Ціна позову: 6975 грн

позивач звільнений від сплати судового збору

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості та пені по виплаті аліментів

 

11 квітня 2001 року між відповідачем Семенко О.І. та позивачем Семенко К.П. був укладений шлюб, який був зареєстрований відділом реєстрації актів цивільного стану Деснянського районного управління юстиції, про що в книзі реєстрації актів про одруження вчинено запис №2548.

 

Від цього шлюбу позивач та відповідач мають сина Семенко Павла Олександровича, 01 січня 2003 року народження.

 

Див. додаток № 1 - копія свідоцтва про народження, виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану № 3
Харківського обласного управління юстиції 03 лютого 2003 року, актовий запис № 5181

 

16 червня 2014 року шлюб між відповідачем Семенко О.І. та позивачем Семенко К.П. був розірваний Дзержинським районним судом м. Харкова.

 

Див. додаток № 2 - копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова
від 12 червня 2014 року про розірвання шлюбу Семенко К.П. і Семенко О.І.

 

Після розірвання шлюбу 16 червня 2014 року Семенко П.О. залишився проживати разом з позивачем Семенко К.П.

 

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

 

 • Відповідно до рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 11 жовтня 2014 року відповідач Семенко О.І. повинен сплачувати на користь позивача Семенко К.П. аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2014 року.

  Розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

 

Див. додаток № 3 - копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова
від 11 жовтня 2014
року

 

Починаючи із травня 2016 року відповідач Семенко О.І. проводив часткову сплату нарахованих аліментів. Станом на 01 квітня 2017 року за період з 01.05.2016 року по 01.04.2017 року заборгованість по аліментам складає 6500 грн. Внаслідок часткової сплати відповідачем Семенко О.І. 600 грн. 01.06.2017 року та 600 грн. 08.08.2017 року загальна сума заборгованості по аліментам становить 5300 грн.

 

Відповідно до розрахунку державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції Петровим Г.Г. станом на 01 травня 2018 року за період з 01.01.2014 по 01.04.2018 року заборгованість по стягненню аліментів складає 6500 грн.

 

Див. додаток № 4 - копія розрахунку державного виконавця відділу державної
виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції №256

 

Постановою державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції від 15.07.2017 року повернуто виконавчий лист стягувачу внаслідок закінчення строку для даного виду стягнення.

 

 • Див. додаток № 5 - копія постанови державного виконавця відділу
  державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції від 15.07.2017 року

  При поданні позову про стягнення заборгованості по виплаті аліментів необхідно зважати на те, що заборгованість може бути стягнута за рішенням суду тільки у випадку, якщо аліменти відраховуються із заробітної плати на підставі заяви платника аліментів, а не за виконавчим листом. Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України (Ухвала від 08.06.2011 року по справі № 6-51298св1) (посилання)

 

Розмір заборгованості за аліментами, визначений державним виконавцем, відповідачем Семенко О.І. в судовому порядку не оскаржено.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

 

 • Відповідно до п.22 Постанови пленуму Верховного суду України №3 від 15 травня 2006 року “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів” ст. 196 Сімейного кодексу України передбачено, що відповідальність платника аліментів за прострочення їх сплати у вигляді неустойки (пені) настає лише за наявності вини цієї особи.

  На платника аліментів не можна покладати таку відповідальність, якщо заборгованість утворилася з незалежних від нього причин, зокрема, у зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментів банками. В інших випадках стягується неустойка за весь час прострочення сплати аліментів. Суд може зменшити розмір неустойки з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Проте зменшити розмір неустойки можна після обрахування її суми, а не зменшити розмір передбаченого законом відсотка.

 

 • Неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

  Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України викладено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 1 липня 2015 року за справою №6-94цс15 (посилання)

 

 • Таким чином загальна сума пені за несвоєчасну сплату аліментів у період з 01.05.2016 року по 01.04.2017 року становить 1675 грн.

  03.02.2016 року Верховний Суд України сформував правову позицію щодо стягнення пені за прострочення по сплаті аліментів у постанові по справі № 6-1477цс15.

  Неустойка (пеня) за один місяць має вираховуватись таким чином: заборгованість по сплаті аліментів за місяць помножити на 1% пені та помножити на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

 

У відповідності до п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю  суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Враховуючи вищевикладене і керуючись п.22 Постанови пленуму Верховного суду України №3 від 15 травня 2006 року “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів”, ст.ст. 180, 195, 196 Сімейного кодексу України, ст.ст. 82, 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, позивач –

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

1. Стягнути з Семенко Олександра Івановича (реєстраційний номер фізичної особи-платника податків 1234567890, паспорт серії АВ номер 254589, виданий Дніпровським РВ ДМС України у м. Києві 26.05.2001 року; зареєстрований за адресою: 02230, м. Київ, Деснянський район, вул. Пушкіна, буд.8, кв. 5) на користь Семенко Катерини Петрівни заборгованість по виплаті аліментів на утримання Семенко Павла Олександровича (01.01. 2003 р.н.) у розмірі 5300 (п'ять тисяч триста) грн.

 

2. Стягнути з Семенко Олександра Івановича на користь Семенко Катерини Петрівни пеню за прострочення сплати аліментів у розмірі 1675 (одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) грн.

 

Додатки:

1. копія свідоцтва про народження, виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану № 3 Харківського обласного управління юстиції 03 лютого 2003 року, актовий запис № 5181;

2. копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 12 червня 2014 року про розірвання шлюбу Семенко К.П. і Семенко О.І.;

3. копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 11 жовтня 2014 року;

4. копія розрахунку державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції №256;

5. копія постанови державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції від 15.07.2017 року;

6. копія позовної заяви з додатками для відповідача;
14 травня 2018 року                                                                                                                     Семенко Катерина Петрівна 
 

 • Розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

 • При поданні позову про стягнення заборгованості по виплаті аліментів необхідно зважати на те, що заборгованість може бути стягнута за рішенням суду тільки у випадку, якщо аліменти відраховуються із заробітної плати на підставі заяви платника аліментів, а не за виконавчим листом. Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України (Ухвала від 08.06.2011 року по справі № 6-51298св1) (посилання)

 • На платника аліментів не можна покладати таку відповідальність, якщо заборгованість утворилася з незалежних від нього причин, зокрема, у зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментів банками. В інших випадках стягується неустойка за весь час прострочення сплати аліментів. Суд може зменшити розмір неустойки з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Проте зменшити розмір неустойки можна після обрахування її суми, а не зменшити розмір передбаченого законом відсотка.

 • Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України викладено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 1 липня 2015 року за справою №6-94цс15 (посилання)

 • 03.02.2016 року Верховний Суд України сформував правову позицію щодо стягнення пені за прострочення по сплаті аліментів у постанові по справі № 6-1477цс15.

  Неустойка (пеня) за один місяць має вираховуватись таким чином: заборгованість по сплаті аліментів за місяць помножити на 1% пені та помножити на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"