Мирова угода в процесі виконання рішення 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • МИРОВА УГОДА № 1

  Наукові доробки з питання правової природи мирової угоди - (посилання), (посилання).

 • в процесі виконання рішення Жовтневого районного суду міста Харкова від 08.12.2016 року (набрало законної сили 18.12.2016 року) по цивільній справі № 587/2632/16-ц

  Єдиного підходу до визнання правової природи мирової угоди суди не сформували.

  Наприклад, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визначає мирову угоду як досягнуту між сторонами в ході судового розгляду і під контролем суду засновану на взаємних поступках угоду, яка по новому визначає їх суб'єктивні права та обов'язки не тільки процесуальні, але й матеріальні. До мирової угоди застосовуються основні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Отже, мирова угода - це цивільно-правове зобов'язання та до нього застосовуються загальні правила Цивільного кодексу України (ухвали від 16.12.2015 по справі 6-15514ск15 — (посилання) від 25.11.2015 по справі 6-27012ск15 (посилання)).

  Однак, Вищий господарський суд України зазначає, що затвердження господарським судом мирової угоди сторін з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розцінюватися як два самостійних акти - окремо щодо затвердження мирової угоди і щодо припинення провадження у справі. Таким чином, мирову угоду не можна розглядати як договір у цивільно-правовому розумінні, оскільки порядок її укладання та затвердження регламентовано відповідними положеннями ГПК України (ухвала від 02.02.2016 по справі № 912/1141/13 - (посилання)).

  Аналогічна правова позиція була викладена Верховним Судом України в постанові від 20.01.2009 по справі 24/489 (посилання).

 

Україна, м. Харків, третє серпня дві тисячі сімнадцятого року

 

ТКАЧЕНКО МАРИНА ФЕДОРІВНА ідентифікаційний номер 1683303654, паспорт АК № 949774, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУУМВС України в Дніпропетровській області 22.07.2007 року, що мешкає за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 5-й Зарічний, буд. 33, кв. 1, (надалі – “Позивач” або “Стягувач”), з однієї сторони, та

 

ГУЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ідентифікаційний номер 1985533744, паспорт АВ № 957584, виданий Дзержинським РВ Харківського МУУМВС України в Харківській області 25.03.2001 року, що мешкає за адресою:42342, Харківська обл., м. Харків, вул. Авіахімічна, будинок 5, квартира 13, (надалі – “Відповідач” або “Боржник”), з іншої сторони,

 

надалі разом за текстом іменуються «Сторони», а окремо “Сторона”, які є сторонами виконавчого провадження № 49630433, відкритого Міжрайонним відділом Державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області 11.03.2017 року за виконавчим листом від 10.02.2017 року з примусового виконання рішення Жовтневого районного суду міста Харкова від 08.12.2016 року (набрало законної сили 18.12.2016 року) по цивільній справі № 587/2632/16-ц за позовом Ткаченко Марини Федорівни до Гузенка Олександра Івановича про стягнення боргу, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, домовились про укладення цієї Мирової Угоди на підставі ст. 372 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 19 Закону України “Про виконавче провадження” (надалі – «Мирова Угода»), на таких умовах:

Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Умови мирової угоди мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання.

Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін. Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета.

 

1. Боржник (Відповідач) визнає та підтверджує право Стягувача (Позивача) на стягнення боргу, що виник з договору застави майнових прав № 10-1008 від 12.10.2015 року за кредитним договором № 04 1300 від 12.10.2015 року, та підтверджений рішенням Жовтневого районного суду міста Харкова від 08.12.2016 року (набрало законної сили 18.12.2016 року) по цивільній справі № 587/2632/16-ц, у розмірі 919 918 (дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) грн. 98 коп., з яких

 

640 598 (шістсот сорок тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) грн. 09 коп. - основний борг,

 

167 054 (сто шістдесят сім тисячі п'ятдесят чотири) грн. 80 коп. - проценти,

 

28 537 (двадцять вісім п'ятсот тридцять сім) грн. 33 коп. - 3 % річних,

 

80 074 (вісімдесят тисяч сімдесят чотири) грн. 76 коп. - інфляційні втрати,

 

3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп. - судові витрати.

 

2. Боржник (Відповідач) зобов'язується повернути передбачений п. 1 Мирової Угоди борг в наступному порядку:

 

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 грудня 2017 року,

 

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 квітня 2018 року,

 

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 серпня 2018 року,

 

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 грудня 2018 року,

 

119 918 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) грн. 98 коп. до 01 квітня 2019 року

 

шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Стягувача (Позивача)

Р\р 18787873292012 в ПАТ “БАНК”, МФО 098634.

 

3. Сторони усвідомлюють, що визнання судом Мирової Угоди судом тягне за собою закінчення виконавчого провадження в порядку п. 2 ч. 1 ст. 39 Закону України “Про виконавче провадження”.

 

3.1. Наслідки закінчення виконавчого провадження в зв’язку з укладенням Мирової Угоди, передбачені ст. 40 Закону України “Про виконавче провадження”, Сторонам зрозумілі.

 

4. Укладаючи цю Мирову Угоду, Сторони підтверджують, що:

 

4.1. укладення та виконання ними Мирової Угоди не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає їх намірам (зокрема, умови Мирової Угоди зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін; Мирова угода не приховує іншого правочину і спрямована на реальне настання наслідків, які обумовлені у ній), а також цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів;

 

4.2. представник Сторони, що підписує Мирову Угоду, має всі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження представляти Сторону і підписувати від її імені Мирову Угоду;

 

4.3. Сторонами в порядку та формі, встановленій чинним законодавством України, досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Мирової Угоди.

 

4.4. укладенням та виконанням цієї Мирового угоди шкода третім особам не завдається.

 

5. Ця Мирова Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та визнання Жовтневим районним судом міста Харкова і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цією Мировою Угодою.

 

6. Ухвала суду про визнання Мирової Угоди є виконавчим документом зі строком пред'явлення до виконання три роки з наступного дня після закінчення строку розстрочки за кожним з передбачених п. 2 Мирової Угоди платежів окремо:

 

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.12.2017 — строк пред'явлення до 01.12.2020,

 

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.04.2018 — строк пред'явлення до 01.04.2021,

 

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.08.2018 — строк пред'явлення до 01.08.2021,

 

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.12.2018 — строк пред'явлення до 01.12.2021,

 

за платежем в 119918,98 грн. зі строком сплати до 01.04.2019 — строк пред'явлення до 01.04.2021.

 

 • 7. У випадку невиконання/ неналежного виконання Відповідачем Мирової Угоди, Позивач має право звернутися (пред'явити Ухвалу Жовтневого районного суду міста Харкова про визнання Мирової Угоди) до державної виконавчої служби, для примусового стягнення, передбаченої п. 1 Мирової Угоди заборгованості.

 

8. Ця Мирова Угода складена у 3 (трьох) автентичних оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін та один примірник - для Жовтневого районного суду міста Харкова.

 

СТЯГУВАЧ (ПОЗИВАЧ) ___________ /М.Ф. Ткаченко/

БОРЖНИК (ВІДПОВІДАЧ) ___________ /О.І. Гузенко/

 • Наукові доробки з питання правової природи мирової угоди - (посилання), (посилання).

 • Єдиного підходу до визнання правової природи мирової угоди суди не сформували.

  Наприклад, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визначає мирову угоду як досягнуту між сторонами в ході судового розгляду і під контролем суду засновану на взаємних поступках угоду, яка по новому визначає їх суб'єктивні права та обов'язки не тільки процесуальні, але й матеріальні. До мирової угоди застосовуються основні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Отже, мирова угода - це цивільно-правове зобов'язання та до нього застосовуються загальні правила Цивільного кодексу України (ухвали від 16.12.2015 по справі 6-15514ск15 — (посилання) від 25.11.2015 по справі 6-27012ск15 (посилання)).

  Однак, Вищий господарський суд України зазначає, що затвердження господарським судом мирової угоди сторін з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розцінюватися як два самостійних акти - окремо щодо затвердження мирової угоди і щодо припинення провадження у справі. Таким чином, мирову угоду не можна розглядати як договір у цивільно-правовому розумінні, оскільки порядок її укладання та затвердження регламентовано відповідними положеннями ГПК України (ухвала від 02.02.2016 по справі № 912/1141/13 - (посилання)).

  Аналогічна правова позиція була викладена Верховним Судом України в постанові від 20.01.2009 по справі 24/489 (посилання).

 • Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Умови мирової угоди мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання.

  Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін. Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета.

 • У постанові від 11.11.2015 р. по справі 6-342цс15 Верховний Суд України виклав наступне: для застосування, передбаченої п.2 ч.1 ст.205 ЦПК України, підстави закриття провадження у справі необхідна наявність водночас трьох складових, а саме тотожних сторін спору, тотожного предмета позову, тотожної підстави позову.

  Зміна хоча б однієї з наведених складових не перешкоджає заінтересованим особам звернутися до суду з позовною заявою і не дає суду підстави закривати провадження у справі. Правовідносини, що виникли з мирової угоди, є похідними від правовідносин у справі, в якій постановлено ухвалу про визнання мирової угоди, але вони не є тотожними у зв'язку з відсутністю однієї зі складових, необхідних для застосування пункту 2 частини першої статті 205 ЦПК України, а саме тотожної підстави позову.

  Повний текст постанови за (посиланням).

 • Верховний Суд України у своїй постанові від 23.09.2015 р. по справі 6-274цс15 виклав правову позицію, відповідно якої в разі невиконання однією зі сторін зобов'язань за умовами мирової угоди, інша сторона угоди не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом про спонукання до виконання мирової угоди. При цьому звернення заінтересованої особи до суду із зазначеним позовом без попереднього отримання постанови державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження не є підставою для відмови в задоволенні такого позову.

  Повний текст постанови див. за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"