Скарга на бездіяльність державного виконавця 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Жовтневого районного суду м. Харкова

 

 • Заявник: стягувач Курченко Юрій Михайлович

  Залежно від процесуального статусу скаржника у справі, рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені:

  - стягувачем - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів)

  - боржником - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення); відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів);

  - іншими учасниками та особами - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів).

у виконавчому провадженні № 43434343

 

Сторони виконавчого провадження:

 

Стягувач: Курченко Юрій Михайлович

Реєстраційний номер: 2212121212

адреса: м. Харків, вул. Полярна, буд. 861, кв. 3

 

Боржник: Звягін Сергій Валерійович

Реєстраційний номер: 2626262626

адреса: 61038, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, б.771, кв.1

 

Зацікавлена особа: державний виконавець Міжрайонного відділу ДВС

по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області

 • (суб'єкт оскарження) Снігур О.М.

  Суб'єктом оскарження сторонами у суді, який видав виконавчий документ, може бути державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби, які представляють орган державної виконавчої служби, зазначений Законі України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

адреса: 61001, м. Харків, вул. Красіна, 7/8

 

СКАРГА

 • на бездіяльність державного виконавця

  Детальніше про подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 6 за (посиланням).

 

16 жовтня 2016 року Жовтневий районний суд м. Харкова по справі № 698/4589/16 задовольнив позов Курченка Юрія Михайловича до Звягіна Сергія Валерійовича про стягнення суми боргу за договором позики.

 

10 листопада 2016 року на виконання зазначеного судового рішення, яке набрало законної сили, Жовтневий районний суд м. Харкова видав виконавчий лист, який був пред'явлений позивачем, як стягувачем для примусового виконання у Міжрайонний відділ ДВС по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області.

 

12 листопада 2016 року державний виконавець Снігур О.М. відкрив виконавче провадження № 43434343 щодо виконання рішення, яке прийняв Жовтневий районний суд м. Харкова 16 жовтня 2016 року по справі № 698/4589/16 і розпочав примусове виконання рішення.

 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про виконавче провадження” звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

 

Згідно з ч. 1 ст. 48 Закону України “Про виконавче провадження” звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

 

Відповідно до ч.2 ст. 56 Закону України “Про виконавче провадження” арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

 

Але, таких заходів, як опис, арешт та примусова реалізація майна боржника з метою забезпечення виконання рішення суду, державним виконавцем на даний час не проведено, як і будь-яких інших заходів примусового виконання рішення.

 

Така бездіяльність державного виконавця в реалізації наданих повноважень зі здійснення заходів з примусового виконання рішення є неправомірною, такою, що порушує права стягувача на своєчасне та в повному обсязі виконання рішення суду.

 

Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

 

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України “Про виконавче провадження” виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

 

Затримка у виконанні судового рішення не повинна бути такою, що порушує саму сутність права, яке захищається п. 1 ст. 6 Конвенції (див. рішення у справі «Іммобільяре Саффі», заява № 22774/93, п. 74, ЄСПЛ 1999-V), у зв'язку з чим саме на державі лежить позитивне зобов'язання організувати систему виконання рішень таким чином, щоб гарантувати виконання без жодних невиправданих затримок, і так, щоб ця система була ефективною як в теорії, так і на практиці.

 

Відповідно до частини першої статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України, судове рішення є обов’язковим до виконання.

 

Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами (ч.1 ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України).

 

У справі «Горнсбі проти Греції» (Case of Hornsby v. Greece) суд у своєму рішенні від 19 березня 1997 року зазначив, що для цілей статті 6 Конвенції виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина «судового розгляду».

 

Отже, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

 

Бездіяльність державного виконавця Снігура О.М., що проявляється у непроведенні опису, арешту та примусової реалізації майна боржника Звягіна С.В., порушує як право стягувача на своєчасне виконання рішення суду так і взагалі право на справедливий суд, закріплене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

 

З метою відновлення порушеного права на своєчасне та в повному обсязі виконання рішення суду, на підставі вищевикладеного, керуючись 1 ст. 19, ст. 74 Закону України “Про виконавче провадження”, стягувач, –

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

визнати неправомірною бездіяльність державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області Снігура О.М. щодо непроведення заходів з опису рухомого майна боржника, арешту такого майна, примусової реалізації рухомого майна боржника Звягіна С.В. як заходу примусового виконання рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 16 жовтня 2016 року по справі № 201/15655/16 в межах

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у Постанові Пленуму від 07.02.2014 р. № 6 роз'яснює, що виходячи зі змісту статті 387 Цивільного процесуального кодексу України, у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути допущені порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи. Наприклад, суд може зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав.

При цьому суд не має права зобов'язувати зазначених осіб до вчинення тих дій, які згідно із Законом України "Про виконавче провадження" можуть здійснюватися лише державним виконавцем або відповідною посадовою особою державної виконавчої служби, наприклад, постановити ухвалу про зупинення виконавчого провадження у випадках, передбачених статтями 37 - 38 Закону України "Про виконавче провадження", проте може привести визначений державним виконавцем строк зупинення провадження у відповідність із законом шляхом його скорочення (частина третя статті 39 Закону України "Про виконавче провадження").Єдиної думки, які дії суд не має права зобов'язати державного виконавця вчинити, немає.

виконавчого провадження № 43434343

Якщо під час розгляду скарги судом буде виявлено порушення закону, недоліки в діяльності державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, учасників виконавчого провадження і встановлено причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, суд має постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

;

 

 • зобов'язати державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області Снігура О.М. провести опис рухомого майна боржника, накладення арешту на таке майно та примусову реалізацію майна боржника Звягіна С.В. в межах виконавчого провадження № 43434343.

 

 • Додатки:

  За подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби судовий збір не сплачується.

1. Копія довіреності представника стягувача.

2. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження № 43434343 від 12.11.2016 р.

 

21 січня 2017 року_________________ Представник за довіреністю

 • О.І. Боголюбов

  Відповідно до статті 74 Закону України “Про виконавче провадження” рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів, а рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

  Докладніше щодо спірних питань обчислення строку на оскарження дивись Лист Вищого спеціалізованого суду України від 28.01.2013 р. № 24-152/0/4-13 за (посиланням).

 • Залежно від процесуального статусу скаржника у справі, рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені:

  - стягувачем - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів)

  - боржником - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення); відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів);

  - іншими учасниками та особами - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів).

 • Суб'єктом оскарження сторонами у суді, який видав виконавчий документ, може бути державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби, які представляють орган державної виконавчої служби, зазначений Законі України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

 • Детальніше про подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 6 за (посиланням).

 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у Постанові Пленуму від 07.02.2014 р. № 6 роз'яснює, що виходячи зі змісту статті 387 Цивільного процесуального кодексу України, у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути допущені порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи. Наприклад, суд може зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав.

  При цьому суд не має права зобов'язувати зазначених осіб до вчинення тих дій, які згідно із Законом України "Про виконавче провадження" можуть здійснюватися лише державним виконавцем або відповідною посадовою особою державної виконавчої служби, наприклад, постановити ухвалу про зупинення виконавчого провадження у випадках, передбачених статтями 37 - 38 Закону України "Про виконавче провадження", проте може привести визначений державним виконавцем строк зупинення провадження у відповідність із законом шляхом його скорочення (частина третя статті 39 Закону України "Про виконавче провадження").Єдиної думки, які дії суд не має права зобов'язати державного виконавця вчинити, немає.

 • Якщо під час розгляду скарги судом буде виявлено порушення закону, недоліки в діяльності державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, учасників виконавчого провадження і встановлено причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, суд має постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

 • Враховуючи що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ дотримується позиції, що суд може зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав, рекомендуємо формулювати вимоги у форматі саме "зобов'язати державного виконавця здійснити необхідну виконавчу дію".

 • Оскарження стягувачем рішення, дії або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби до начальника відповідного відділу або керівника вищого в порядку підлеглості органу цієї служби в передбачених Законом України “Про виконавче провадження” випадках не може бути підставою для відмови у прийнятті скарги судом, оскільки на ці правовідносини поширюється юрисдикція суду.

 • За подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби судовий збір не сплачується.

 • Відповідно до статті 74 Закону України “Про виконавче провадження” рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів, а рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

  Докладніше щодо спірних питань обчислення строку на оскарження дивись Лист Вищого спеціалізованого суду України від 28.01.2013 р. № 24-152/0/4-13 за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"