Справи, що виникають із встановлення факту постійного проживання особи із спадкодавцем 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • - ст. 29, 1268 Цивільного кодексу України;

  Більш детально про особливості встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем, доказову базу та деякі приклади із судової практику читати Кухарєв О. "Окремі питання прийняття спадщини шляхом постійного проживання разом із спадкодавцем" за (посиланням);

   

  Б.В. Санін "Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини" за (посиланням).

 

 • - ст. 315-319 Цивільного процесуального кодексу України;

  Наголошуємо на тому, що справа про встановлення факту постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини буде підвідомча суду лише у разі дотримання таких умов:

  -заявник є спадкоємцем померлого спадкодавця;

   

  -у заявника відсутні документи, що підтверджують факт постійного проживання із спадкодавцем на час відкриття спадщини (згідно з п.3.22 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України);

   

  -нотаріус відмовив спадкоємцю у видачі свідоцтва про право на спадщину.

   

  Якщо ж заявник попередньо не звертався до нотаріуса для встановлення такого факту в порядку, визначеному нотаріальним законодавством, то заява має бути залишена без розгляду.

   

   

 

- Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11.12.2003р. № 1382-IV;

 

- Глава 10 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р., №296/5;

 

- Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя схвалені Рішенням Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009.

 

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

- Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах, що мають юридичне значення” від 31.03.1995 № 5;

 

- Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про спадкування” від 30.05.2008 № 7;

 

- Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування” від 16.05.2013  № 24-753/0/4-13;

 

- Ухвала Верховного Суду України від 11.03.2009, справа № 6-27745св08;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.09.2014 р., справа № 6-24007св14;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2015, справа № 6-47211св13;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.02.2015р., справа № 6-30507св14;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 08.07.2015р., справа № 6-14554св15;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.09.2016 р., справа № 505/2085/14-ц;

 

- Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.11.2016р., № 716/309/14-ц.

 

Підсудність

 Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання (ч. 1 ст. 316 ЦПК України).

Якщо громадянин України проживає за її межами, то питання підсудності його заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

 

Ставка судового збору

- 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”).

 

Заявник

- особи, які претендують на спадкове майно, на момент відкриття спадщини проживали разом із спадкодавцем, однак не мають належного документального підтвердження цього.

 

Заінтересована особа

- спадкоємці;

- територіальна громада в особі органів місцевого самоврядування за місце відкриття спадщини, у випадку відсутності спадкоємців по заповіту і по закону, усунення їх від права спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття.

 

Предмет доказування

- факт відкриття спадщини (смерть спадкодавця);

- факт наявності підстав для спадкування (спорідненість осіб тощо) (ст.ст. 1261 — 1266 ЦК України);

- останнє місце проживання спадкодавця;

 • - місце проживання спадкоємця на момент відкриття спадщини;

  Варто наголосити, що проживання спадкоємця та спадкодавця має бути спільним, тобто в одному приміщенні.

   

  Якщо будинок, в якому проживала спадкодавець на момент смерті, поділений на дві окремі частки, власники реєстрацію у будинку здійснювали за окремими домовими книгами, позивачка та спадкодавець були зареєстровані у різних частках будинку, то позивач не може вважатися таким, що прийняв спадщину у відповідності до ч. 3 ст. 1268 ЦК.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2015 у справі №6-46058св14 за (посиланням).

   

 

- причини неможливості встановлення факту постійного проживання на час відкриття спадщини разом зі спадкодавцем в нотаріальному порядку.

 

Приблизний перелік доказів

свідоцтва про смерть;

 

витягу зі Спадкового реєстру;

 

докази наявності підстав для спадкування:

 

- свідоцтво про шлюб,

 

- свідоцтво про народження,

 

- документ, що підтверджує знаходження особи на утриманні померлого тощо;

 

постанова про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину;

 

 • докази, що підтверджують факт постійного проживання разом із спадкодавцем:

  Серед судів вищих інстанцій на сьогодні немає єдиної позиції щодо розуміння поняття “постійного проживання із спадкодавцем”.

   

  В одних рішеннях судді зазначають, що лише одної реєстрації не достатньо для встановлення факту постійного проживання, якщо це спростовується іншими доказами.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2015, справа № 6-47211св13 за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 08.07.2015 справа № 6-14554св15 за (посиланням).

   

  Однак, є й доволі новаторські тлумачення поняття “постійного проживання із спадкодавцем”. В одному із своїх рішень ВССУ зазначає, що спадкоємець (який зареєстрований за місцем проживання спадкодавця), перебуваючи за кордоном все одно вважається таким, що прийняв спадщину навіть, якщо повернувся з відрядження після закінчення строку для її прийняття, не заявив про сам факт її відкриття, та не вчинив жодних юридично значимих дій для прийняття спадщини.

   

  Таким чином, не обов'язково весь час фактично знахидитись за офіційним місцем проживання, достатньо однієї прописки, щоб спадкоємець мав право власності на майно спадкодавця, яке вже було "успадковано" родичами наступних черг, і міг звертатись із позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння, тобто з позовом до цих родичів.

   

  Дивитись Постанову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 листопада 2016р., № 716/309/14-ц за (посиланням).

   

 

 • - запис у паспорті спадкоємця/спадкодавця або в будинковій книзі про реєстрацію місця проживання,

  Слід зауважити, що у сучасних паспортах у вигляді ID-карт інформація про місце проживання заноситься на електронний чіп, вмонтований в такий паспорт.

   

  Доки не всі державні інституції обладнанні приладами для зчитування електронної інформації, місце проживання можна буде підтвердити випискою про місце реєстрації проживання, що тимчасово видається державною міграційною службою разом із ID-карткою безкоштовно.

 

- довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідної місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування,

 

 • - медичні картки, 

  Судді Вищих інстанцій дотримуються позиції, що відсутність реєстрації спадкоємця за останнім місцем проживання спадкодавця сама по собі не є абсолютним підтвердженням обставин про те, що спадкоємець не проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо обставини ч. З ст. 1268 ЦК України підтверджуються достатністю інших належних і допустимих доказів.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 505/2085/14-ц від 14.09.2016 року за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6-24007св14 від 03.09.2014 року за (посиланням).

 

- рахунки та квитанцій про оплату комунальних послуг,

 

- свідчення свідків, тощо.


 • Більш детально про особливості встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем, доказову базу та деякі приклади із судової практику читати Кухарєв О. "Окремі питання прийняття спадщини шляхом постійного проживання разом із спадкодавцем" за (посиланням);

   

  Б.В. Санін "Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини" за (посиланням).

 • Наголошуємо на тому, що справа про встановлення факту постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини буде підвідомча суду лише у разі дотримання таких умов:

  -заявник є спадкоємцем померлого спадкодавця;

   

  -у заявника відсутні документи, що підтверджують факт постійного проживання із спадкодавцем на час відкриття спадщини (згідно з п.3.22 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України);

   

  -нотаріус відмовив спадкоємцю у видачі свідоцтва про право на спадщину.

   

  Якщо ж заявник попередньо не звертався до нотаріуса для встановлення такого факту в порядку, визначеному нотаріальним законодавством, то заява має бути залишена без розгляду.

   

   

 • Якщо громадянин України проживає за її межами, то питання підсудності його заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

 • Варто наголосити, що проживання спадкоємця та спадкодавця має бути спільним, тобто в одному приміщенні.

   

  Якщо будинок, в якому проживала спадкодавець на момент смерті, поділений на дві окремі частки, власники реєстрацію у будинку здійснювали за окремими домовими книгами, позивачка та спадкодавець були зареєстровані у різних частках будинку, то позивач не може вважатися таким, що прийняв спадщину у відповідності до ч. 3 ст. 1268 ЦК.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2015 у справі №6-46058св14 за (посиланням).

   

 • Серед судів вищих інстанцій на сьогодні немає єдиної позиції щодо розуміння поняття “постійного проживання із спадкодавцем”.

   

  В одних рішеннях судді зазначають, що лише одної реєстрації не достатньо для встановлення факту постійного проживання, якщо це спростовується іншими доказами.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2015, справа № 6-47211св13 за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 08.07.2015 справа № 6-14554св15 за (посиланням).

   

  Однак, є й доволі новаторські тлумачення поняття “постійного проживання із спадкодавцем”. В одному із своїх рішень ВССУ зазначає, що спадкоємець (який зареєстрований за місцем проживання спадкодавця), перебуваючи за кордоном все одно вважається таким, що прийняв спадщину навіть, якщо повернувся з відрядження після закінчення строку для її прийняття, не заявив про сам факт її відкриття, та не вчинив жодних юридично значимих дій для прийняття спадщини.

   

  Таким чином, не обов'язково весь час фактично знахидитись за офіційним місцем проживання, достатньо однієї прописки, щоб спадкоємець мав право власності на майно спадкодавця, яке вже було "успадковано" родичами наступних черг, і міг звертатись із позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння, тобто з позовом до цих родичів.

   

  Дивитись Постанову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 листопада 2016р., № 716/309/14-ц за (посиланням).

   

 • Слід зауважити, що у сучасних паспортах у вигляді ID-карт інформація про місце проживання заноситься на електронний чіп, вмонтований в такий паспорт.

   

  Доки не всі державні інституції обладнанні приладами для зчитування електронної інформації, місце проживання можна буде підтвердити випискою про місце реєстрації проживання, що тимчасово видається державною міграційною службою разом із ID-карткою безкоштовно.

 • Судді Вищих інстанцій дотримуються позиції, що відсутність реєстрації спадкоємця за останнім місцем проживання спадкодавця сама по собі не є абсолютним підтвердженням обставин про те, що спадкоємець не проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо обставини ч. З ст. 1268 ЦК України підтверджуються достатністю інших належних і допустимих доказів.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 505/2085/14-ц від 14.09.2016 року за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6-24007св14 від 03.09.2014 року за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"