Договір поставки (полікарбонатних листів та полікарбонатних профілів) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 05/06

(полікарбонатних листів та полікарбонатних профілів)

 

місто Київ, п'яте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

уклали даний договір поставки про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ за ціною та в строки, передбаченні цим договором, полікарбонатні листи та (або) полікарбонатні профілі (далі за текстом - Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар і оплатити його.

 

 

2. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

 

2.1. Поставка Товару здійснюється партіями на підставі заявок ПОКУПЦЯ.

Заявка повинна містити:

- номер заявки;

- дату;

- вид та найменування Товару, зазначеного в прайс-листі;

- кількість одиниць за кожною асортиментною позицією;

- умови поставки, та, у випадку поставки Товару на умовах DDP, зазначення місця поставки.

 

2.2. Заявка повинна бути передана ПОСТАЧАЛЬНИКУ способом, який дозволяє встановити, що вона направлена ПОКУПЦЕМ за договором (за допомогою електронного повідомлення, факсу, поштового, телеграфного зв'язку).

 

2.3. ПОСТАЧАЛЬНИК у строк, який не перевищує 2 (двох) робочих днів від дати одержання заявки, зобов'язується вислати ПОКУПЦЮ рахунок на оплату заказаної партії Товару або повідомити ПОКУПЦЯ про відмову виконання даної заявки.

Рахунок висилається за кожною заявкою окремо.

ПОСТАЧАЛЬНИК має право відмовитись від виконання заявки, якщо Товар відсутній на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

2.4. Заявка вважається прийнятою до виконання після оплати партії Товару, відповідно до п. 6.2. цього договору, в строк, зазначений в рахунку. При несплаті Товару в строк, зазначений у рахунку, заявка ПОКУПЦЯ анулюється.

 

2.5. За прийнятою до виконання заявкою, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується повідомити ПОКУПЦЯ, в порядку передбаченому п.п. 10.5. цього договору, про готовність партії Товару до відвантаження, про день і час поставки партії Товару не менше ніж за 2 (два) робочих дні.

 

2.6. Сторони погоджуються з тим, що оплата рахунку ПОКУПЦЕМ є достатнім підтвердженням згоди на поставку партії Товару за найменуванням, асортиментом, ціною, кількістю та строком поставки партії Товару.

 

 

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

 

3.1. Умови поставки окремої партії Товару визначаються заявкою і обмежуються умовами EXW або DDP (згідно Міжнародних правил тлумачення торгових термінів, в редакції 01.01.2010 р.).

 

3.1.1. Сторони домовилися, що поставка на умовах EXW означає самовивезення Товару ПОКУПЦЕМ зі складу ПОСТАЧАЛЬНИКА за адресою Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1.

 

3.1.2. Сторони домовилися, що поставка на умовах DDP означає, що ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується надати Товар з транспортного засобу в місці поставки зазначеному у заявці.

Розвантаження Товару в місці поставки (місце передачі) зі всіма ризиками та затратами несе ПОКУПЕЦЬ. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується організувати і своєчасно забезпечити своїми силами і засобами навантажувальні роботи, не допускаючи простою транспорту ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

3.2. Інший спосіб поставки визначається Сторонами окремою угодою, яка оформлюється у виді додатка до даного договору.

 

 

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УПАКОВКА

 

4.1. Поставка Товару здійснюється в захисній плівці з унікальним дизайном і логотипом ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

4.2. Сторони домовились, що якість Товару, яка поставляється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, має відповідати Сертифікату відповідності.

 

4.3. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує того, що Товар за договором є новим, не був у використанні, не є предметом застави та вільний від прав на нього третіх осіб.

 

 

5. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

 

5.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар та підписати видаткові накладні. ПОСТАЧАЛЬНИК, разом з Товаром, зобов'язується передати ПОКУПЦЮ необхідну документацію на Товар: видаткову накладну, рахунок, копію сертифіката відповідності.

 

5.2. Приймання Товару здійснюється ПОКУПЦЕМ згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. № П-6 (зі змінами та доповненнями) та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. N П-7 (зі змінами та доповненнями) не пізніше одного дня після видачі Товару перевізником.

Виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА є обов'язковим у випадку виявлення надлишків чи недостачі Товару, невідповідності якості Товару Сертифікату відповідності на нього.

У випадку виявлення невідповідності якості Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язується провести попередню фотофіксацію виявлених недоліків та надіслати фотографії ПОСТАЧАЛЬНИКУ на електронну адресу зазначену в п. 10.5. цього договору .

 

5.3. Претензії з якості та кількості Товару розглядаються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ при виконанні ПОКУПЦЕМ вимог, передбачених п.п. 5.2. цього договору, та отриманні письмової претензії протягом 2 (двох) робочих днів з дати поставки відповідної партії Товару. Сторони погоджуються, що у випадку відсутності претензії встановлений строк, поставка вважається виконаною належним чином і претензії у ПОКУПЦЯ до ПОСТАЧАЛЬНИКА відсутні (за винятком прихованих недоліків товару). При виявленні прихованих недоліків Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язується скласти Акт про приховані недоліки. Акт складається протягом 5 (п'яти) днів з моменту виявлення недоліків, але не пізніше 1 (одного) місяця з дня поставки Товару на склад ПОКУПЦЯ.

Якщо для участі в складанні акту викликається представник ПОСТАЧАЛЬНИКА, то до встановленого 5-денного строку додається час, необхідний для його приїзду, але не більше 3 (трьох) робочих днів.

Прихованими недоліками вважаються ті недоліки, які не могли бути виявлені при звичайній для даного виду товару перевірці при прийманні Товару.

В кожній претензії повинні бути вказані дата та номер накладної, за якою проводилась поставка, кількість та вид Товару, з приводу якого заявлена претензія, а також має бути наведено обґрунтування претензії. До претензії додаються документи, на основі яких ПОКУПЕЦЬ обґрунтовує свої вимоги. У випадку пред'явлення претензії з якості Товару, Товар, що не відповідає умовам якості для розгляду претензії, підлягає поверненню на адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА за рахунок ПОКУПЦЯ.

 

5.4. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується розглянути отриману претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати її отримання.

 

5.5. У випадку задоволення претензії ПОКУПЦЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується зробити обмін неякісного Товару або допоставити Товар протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати повідомлення ПОКУПЦЯ про задоволення його претензії. У випадку повернення чи обміну неякісного Товару, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується оплатити економічно обґрунтовані витрати ПОКУПЦЯ з доставки Товару на адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА, на підставі поданих оригіналів документів, що підтверджують ці витрати.

 

5.6. Товар вважається переданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ в момент підписання останнім видаткової накладної. В момент підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної на Товар до нього переходить право власності на Товар та ризики випадкового знищення чи пошкодження Товару.

 

5.7. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності за недоліки Товару, якщо такі недоліки обумовлені порушенням ПОКУПЦЕМ або особами, яким ПОКУПЕЦЬ передав (продав) Товар, «Правил перевезення, монтажу та експлуатації» Товару.

 

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. УМОВИ ОПЛАТИ

 

6.1. Ціна на кожну партію Товару визначається на підставі цін, зафіксованих в прайс-листі, який є додатком № 1 до цього договору, і відображається в рахунку, видатковій накладній на кожну партію Товару окремо.

 

6.1.1. Сторони застосовують категорії цін, визначені в прайс-листі, який є додатком № 1 до цього договору, в залежності від сезону та кумулятивного обсягу придбаних партій Товарів за попередній місяць або відповідно до обсягу окремої партії Товару поточного місяця.

 

6.1.2. Сторони домовились, що у випадку поставки Товару на умовах DDP ціна Товару, визначена у прайс-листі, який є додатком № 1 до цього договору, збільшується на вартість транспортування.

 

6.2. Оплата кожної партії Товару (окремого замовлення) здійснюється на умовах 100% передплати від загальної ціни Товару (окремої партії Товару), вказаної в рахунку.

 

6.3. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Товару (кожної партії Товару) у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. При здійсненні оплати ПОКУПЕЦЬ обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору, дату та номер рахунку.

 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2018 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

 

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених в попередньому абзаці, Сторона, яка взнала або повинна була взнати про цей факт, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 15 діб, надавши відповідне підтвердження.

 

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Сторони домовились, що вони приймуть необхідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів та консультацій.

 

9.2. Всі спори, розбіжності, вимоги та претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, що стосуються його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. Сторони домовились, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

 

10.2. Цим договором Сторони визначили, що відповідальність за маркування індивідуальних листів полікарбонату, зокрема, дотримання прав на знаки несе ПОСТАЧАЛЬНИК. Унікальний дизайн захисної плівки та логотип (знак для товарів і послуг) не можуть бути використані ПОКУПЦЕМ будь-яким способом, за винятком продажу, зберігання та реклами продукції, поставленого за цим договором.

 

10.3. ПОКУПЕЦЬ погоджується з тим, що ПОСТАЧАЛЬНИК вправі на власний розсуд в односторонньому порядку змінювати ціни, які закріпленні в прайс-листі, але повинен повідомити ПОКУПЦЯ протягом 7 (семи) календарних днів після вказаних змін. Зміна цін не застосовуються до партії Товару, яка повністю оплачена ПОКУПЦЕМ.

 

10.4. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

10.5. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel2015@list.ru;

для передачі факсом — 057 777 2864.

На адресу ПОКУПЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — naschchas@mail.ru;

для передачі факсом — 057 752 34 29.

 

10.6. У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

 

10.7. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди другої Сторони.

 

10.7.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ і(або) ПОСТАЧАЛЬНИКА переходять права та обов'язки, що випливають з даного договору.

 

10.8. ПОКУПЕЦЬ надає згоду використовувати персональні дані надані ПОСТАЧАЛЬНИКУ з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.

 

10.9. На момент укладання цього договору ПОСТАЧАЛЬНИК є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах; ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

10.10. Цей договір укладено в двох екземплярах — по одному для кожної зі Сторін. Кожна сторінка даного договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей Договір.

 

ДОДАТОК

До договору додається:

Додаток № 1. Прайс-лист.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150


ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

Керівник

_______________________А.М. Волошин

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"