Позовна заява про усунення перешкод у користуванні і розпорядженні майном, шляхом зняття з реєстраційного обліку місця проживання (фактично не мешкав) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Ленінський районний суд м. Харків

61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 20

Позивач: Ткаченко Тетяна Олександрівна

ідентифікаційний номер 2831113721, яка проживає за адресою: 61016, м. Харків, вул. Муранова, буд. 11, кв. 3 паспорт серії ММ № 281125, виданий Золочівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.08.1991 р.

адреса для листування: 61052, м. Харків,

вул. Полтавський шлях, буд. 97

тел. 057 777 02 09

в особі представника Тесленко Марини Олександрівни

адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях,

буд. 9, 7 поверх, тел. 777 22 99

Відповідачі: (1) Потапенко Степан Леонідович

ІПН 3073118052, що зареєстрований за адресою: 61016, м. Харків, вул. Муранова, буд. 11, кв. 3

паспорт серії МН № 013112, виданий Вовчанським РВУМВС України в Харківській області 22.06.2011 р.

засіб зв'язку невідомий

(2) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

( ГУ ДМС В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ )

з місцезнаходженням: Харків, вул. Римарська, 24

(057) 705-52-80, код за ЄДРПОУ 37764460

в особі Ленінського районного відділу у м. Харків ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Малиновського, 5 «г», м. Харків

+38 (057) 712-51-43

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА

  Ставка судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні майном

шляхом зняття з реєстрації місця проживання

Позивач, Ткаченко Тетяна Олександрівна, є власником частини житлового будинку № 11 по вул. Муранова в м. Харків, а саме квартири № 3.

Див. додаток № 1. Доказ наявності у власності позивача частини житлового будинку №11 по вул. Муранова в м. Харків — копія договору дарування житлового будинку від 19.05.2000 р.

03 червня 2008 року за згодою позивача за вказаною адресою у належній позивачу 3 квартирі в будинку виключно формально без достатніх правових підстав було зареєстровано місце проживання відповідача 1, Потапенко С.Л.

Див. додаток № 2. Доказ реєстрації місця проживання позивача за адресою м. Харків, вул. Муранова, буд 11, кв. 3 — копія паспорту відповідача з відміткою місця реєстрації, копія сторінок будинкової книги за адресою м. Харків, вул. Муранова, буд 11, кв. 3

В той же час відповідач 1 не має права користування вказаним житлом, оскільки не є членом сім'ї позивача, жодних договорів з надання відповідачу 1 права на проживання (користування майном) між сторонами спору не укладалось.

Відповідач фактично до будинку не вселявся, речі не перевозив. З моменту реєстрації та до звернення позивача з цим позовом (понад 6 років) за вказаною адресою не проживає, витрат по утриманню не несе.

В той же час, реєстрація місця проживання відповідача 1 в даному будинку створює для позивача перешкоди у користуванні майном.

Так, позивач вимушена нести додаткові витрати зі сплати комунальних послуг, які вираховуються в залежності від зареєстрованих за адресою осіб. Також окреслена реєстрація місця проживання створює для позивача перешкоди для отримання житлових соціальних пільг, оскільки в їх розрахунку визначається сукупний дохід та кількість усіх зареєстрованих осіб за вказаною адресою на підставі відповідних довідок з місця роботи тощо.

Отже, відповідач 1

по-перше, не має належних прав користування житлом,

по-друге, фактично ніколи не проживав за вказаною адресою,

тому реєстрація місця проживання відповідача не підтверджує відомостей про його місце проживання, як того вимагає закон.

Разом з тим, окреслений факт реєстрації створює для позивача перешкоди у користуванні майном. Тому реєстрація місця проживання відповідача 1 за адресою буд. № 11, кв. 3 по вул. Муранова в м. Харків має бути знята.

Висновок про відсутність правових підстав користування майном підтверджується наступним:

Закон передбачає дві підстави користування чужим житлом:

1. за законом — на підставах спільного проживання власника житла та членів його сім'ї (інших осіб);

2. за договором користування житлом.

Інших підстав правомірного користування чужим житлом законом не передбачено.

Відповідач 1 не є членом сім'ї власника майна.

Житловим кодексом України, передбачено право членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) на користування жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), лише у випадку спільного проживання разом з ним у будинку (квартирі) (ч. 1 ст. 156 ЖК Української РСР). При цьому ЖК обмежено встановлює коло членів сім'ї. Згідно з ч. 2 ст. 64 ЖК Української РСР, до членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

Отже, у зазначених нормах, обов'язковою підставою для їх застосування є спільне проживання власника житла та членів сім'ї власника жилого будинку.

Оскільки відповідач 1 не входить до кола членів сім'ї власника, та не може бути визнаний членом сім'ї власника за наслідком постійного проживання разом з власником і веденням спільного господарства, законних підстав користування майном відповідач 1 не має.

В той же час будь-яких угод щодо користування відповідачем 1 житлом позивача між сторонами спору не укладалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 810 ЦК України за договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Відповідно до ч. 1 ст. 810 ЦК України договір найму житла укладається у письмовій формі. Аналогічні вимоги щодо договору найму житлового приміщення в будинках (квартирі), що належать громадянинові, передбачено і ст. 158 ЖК Української РСР.

Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла — ч. 1 ст. 820 ЦК України. Отже розмір плати є істотною умовою договору, яка має бути погоджена сторонами. У разі відсутності чого відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є неукладеним.

Договору найму житла сторони спору не укладали, розміру оплати не погоджували.

Факт відсутності будь-яких інших домовленостей про користування майном підтверджується тим, що в період реєстрації місця проживання відповідача 1 за вказаною адресою фактично у будинку мешкає сім'я позивача (тобто позивач САМА КОРИСТУЄТЬСЯ житлом). Відповідач 1 же не вселявся до житла та не мав намір, оскільки реєстрація місця проживання здійснена була з інших підстав, не пов'язаних з користуванням майном та проживанням у ньому.

Таким чином, у відповідача 1 відсутні правові підстави користуватися відповідним житлом.

Відповідач фактично не проживав та не проживає за місцем реєстрації свого місця проживання.

Як передбачено п. 1.2. Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого Наказом МВС України від 22.11.2012 року № 1077 (далі Порядок № 1077) реєстрація місця проживання або місця перебування особи - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Згідно з абз 4 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік.

Пунктом 2.1. Порядку № 1077 передбачено, що громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає до територіального підрозділу ДМС України, а після утворення центрів надання адміністративних послуг (далі - центр) - до відповідного центру, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання.

Згода надається у разі наявності між власником та особою, що реєструє місце свого проживання, домовленості про користування житлом.

Фактично реєстрація місця проживання є фіксацією дійсної адреси місця проживання особи та здійснюється за наслідком наявності у особи правових підстав користування відповідним житлом.

Натомість сторони будь-яких договорів з надання у користування житла відповідачу 1 не укладали. Реєстрація місця проживання відповідача здійснена без належних на те підстав та не підтверджує відомостей про його місце проживання, як того вимагає закон.

В той же час, реєстрація місця проживання відповідача 1 в даному будинку створює для позивача перешкоди у користуванні майном.

Стаття 391 ЦК України передбачає, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

 • Як зазначено в п.п. 33, 35 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 застосовуючи положення статті 391 ЦК, суд має виходити із такого.

  Повний текст Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 див. за (посиланням).

Відповідно до положень статей 391, 396 ЦК позов про усунення порушень права, не пов'язаних із позбавленням володіння, підлягає задоволенню у разі, якщо позивач доведе, що він є власником або особою, яка володіє майном (має речове право) з підстави, передбаченої законом або договором, і що діями відповідача, не пов'язаними з позбавленням володіння, порушується його право власності чи законного володіння.

Такий позов підлягає задоволенню і в тому разі, коли позивач доведе, що є реальна небезпека порушення його права власності чи законного володіння зі сторони відповідача. При цьому суди повинні брати до уваги будь-які фактичні дані (статті 57 - 59 ЦПК), на підставі яких за звичайних умов можна зробити висновок про наявність такої небезпеки.

Відсутність заперечень попереднього власника майна проти порушення права власності, не пов'язаних із позбавленням володіння, не може бути підставою для відмови в задоволенні позову нового власника про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Наведені в позові перешкоди у користуванні як то сплата комунальних платежів у розрахунку зареєстрованого за відповідною адресою відповідача 1, вплив реєстрації місця проживання відповідача 1 на отримання позивачем житлових соціальних пільг тощо, відповідно до статей 391, 396 ЦК є підставами для звернення з вказаним позовом.

 • Враховуючи рекомендації, надані Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних прав в Листі від 28.01.2013 р. N 24-150/0/4-13 “Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав”, беручи до уваги Постанову Верховного Суду України від 16 січня 2012 року по справі № 6-57цс11 позивач зазначає, що за даних обставин справи відповідач 1 не має права користування житлом, оскільки фактично його НЕ НАБУВ.

Тому НЕ вірним способом захисту порушеного права позивача є визнання відповідача таким, що втратив права користування майном.

Також позивач просить суд звернути увагу на наступне:

право власності на майно, на речове право на чуже майно, захист цих прав регулюються цивільним законодавством, і власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном (стаття 391 ЦК), а особа, якій належить право на чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі й від власника майна відповідно до положень глави 29 ЦК (стаття 396 ЦК), тому такі спори з урахуванням вимог статті 15 ЦПК підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, якщо однією із сторін є фізична особа, незалежно від участі у них органу державної влади та/або органу місцевого самоврядування (суб'єкта владних повноважень) — Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 1 березня 2013 року N 3 “Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ”.

Враховуючи вищевикладене в позові, позивач стверджує, що відповідач 1 не набував та не має права на користування кв. 3 в житловому будинку № 11 по вул. Муранова в м. Харків, фактично за вказаною адресою ніколи не проживав, жодних дій з утримання майна не ніс, реєстрація місця проживання відповідача 1 за вказаною адресою не підтверджує дійсного місця проживання як того вимагає закон, та порушує права позивача на вільне користування своїм майном, створюючи перешкоди у такому користуванні.

Зважаючи на що, відповідно до ст. 16, ч. 2 ст. 64, ч. 1 ст. 156, ст. 158 ЖК Української РСР, ч. 1 ст. 810, ч. 1 ст. 810, ч. 1 ст. 820, ч. 1 ст. 638, ст. 391 ЦК України, п. 1.2., п. 2.1. Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого Наказом МВС України від 22.11.2012 року № 1077, абз 4 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, керуючись ст.ст. 3, 119 Цивільного процесуального кодексу України, позивач

ПРОСИТЬ СУД:

усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні власністю Ткаченко Тетяні Олександрівні (ідентифікаційний номер 2831113721, 61016, м. Харків, вул. Муранова, буд. 11, кв. 3):

зобов'язати ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (з місцезнаходженням: Харків, вул. Римарська, 24, код за ЄДРПОУ 37764460) в особі Ленінського районного відділу у м. Харків ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ зняти з реєстрації місце проживання Потапенка Степана Леонідовича (ІПН 3073118052, що зареєстрований за адресою: 61016, м. Харків, вул. Муранова, буд. 11, кв. 3, паспорт серії МН № 013112, виданий Вовчанським РВУМВС України в Харківській області 22.06.2011 р.) за адресою м. Харків, вул. Муранова, буд. 11, кв. 3.

Додатки:

1. копія договору дарування житлового будинку від 19.05.2000 р.,

2. копія паспорту відповідача з відміткою місця реєстрації, копія сторінок будинкової книги за адресою м. Харків, вул. Муранова, буд 11, кв. 3, довідка ІПН відповідача;

3. копія паспорту позивача з відміткою місця реєстрації;

4. квитанція про сплату судового збору;

5. копія довіреності представника;

6. копія позовної заяви з додатками для відповідачів.

15 червня 2015 року

Представник за довіреністю

М.О. Тесленко

 • Ставка судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Повний текст Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 див. за (посиланням).

 • Повний текст Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних прав від 28.01.2013 р. N 24-150/0/4-13 "Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав" (посилання) (посилання)

 • Витяг з постанови Верховного Суду України від 16 січня 2012 року по справі №6-57цс11 див. за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"