Претензія про незаконне використання торгової марки в доменному імені 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Фізичній особі-підприємцю

 • Жиліну Петру Васильовичу

  Інформативно для розуміння суті поняття "доменне ім'я" читати статтю Кісіль О. "Власники і користувачі доменну, доменного імені, веб-сайту в інтернет відносинах та у судовій практиці" за (посиланням).

код за ЄДРПОУ 21048629901

Адреса: 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 23, кв. 151

тел. (044) 000-00-00

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “СМАРТ”

код за ЄДРПОУ 2121678782,

Адреса: 01046, м. Київ, вул. Леонтовича, 11

тел. (044) 000-00-00

 

ПРЕТЕНЗІЯ № 1

 

щодо незаконного використання товарного знаку “СМАРТ”

 

двадцять перше липня дві тисячі сімнадцятого року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “СМАРТ” є володільцем виключних прав на знак для товарів та послуг “СМАРТ” відносно 1, 2 та 4 класів МКТП.

 

Відповідно з даними довідкової служби Whois, що доступна в мережі “Інтернет” за адресою: https://hostmaster.ua/?domadv, станом на 21.07.2017 року Ви є

При врегулюванні подібних спорів важливим є встановлення безпосереднього держателя спірних доменних імен, тобто особи, в інтересах якої було зареєстровано доменні імена із застосуванням спірних знаків товарів і послуг.

 

Належним підтвердженням того, що певна особа є власником сайту, є дані, отримані від адміністратора адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідному домені, а також дані, отримані від реєстратора, який на підставі цивільно-правового договору, укладеного з реєстрантом, здійснював реєстрацію відповідного доменного імені. Однак, варто пам'ятати, що доменне ім'я може бути ще переделеговане іншій особі на підставі відповідного цивільно-правового договору.

 

Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 14 березня 2006 р. справа № 21/71 за (посиланням);

 

Рішення Апеляційного суду м. Києва від 16.02.2016р., справа №757/17116/14-ц за (посиланням);

 

Постанову Вищого господарського суду України справа N 5011-39/8538-2012 від 26.11.2013 за (посиланням).

 

реєстрантом домену третього рівня “smart.kiev.ua”.

 

 • Доменне ім'я “smart.kiev.ua” містить позначення, що є тотожні знаку “СМАРТ”.

  Якщо справа стосуватиметься доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA, то варто пам'ятати, що реєстрація та делегування таких доменних імен є привілеєм саме власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності прав на зареєстрований знак для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського України від 16.08.2016 року у справі №910/1185/15-г за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.09.2016р., справа №161/7023/15-ц за (посиланням).

   

 

 • Інтернет-сайт, розміщений за адресою: “smart.kiev.ua”, використовується Вами, зокрема, для рекламування товарів, однорідних товарам, відносно яких поширюється захист товарного знаку “СМАРТ”.

  Варто підкреслити, що для встановлення факту порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг юридичне значення має не сам по собі факт застосування торговельних марок, а і мета і сфера такого використання: зокрема використання позначення повинно здійснюватися в комерційній (підприємницької) діяльності і щодо певних товарів і послуг.

   

  З цього можна зробити висновок, що якщо торговельна марка іншої компанії використовується інформаційним ресурсом без мети ведення комерційної діяльності в сфері аналогічних або суміжних товарів (послуг), для яких ця торгівельна марка використовується/зареєстрована своїми законними власниками, то в рамках чинного законодавства це не повинно вважатися порушенням прав власника свідоцтва на знак.

   

  Детальніше дивитись абз. 3 п. 59 Постанови Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарський суд України від 08.06.2010 у справі № 20/590 за (посиланням);

   

  Рішення Господарського суду міста Києва від 04.10.2011 у справі № 20/296 за (посиланням).

 

Згідно з п. 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

 

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

 

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

 

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

 

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

 

Одним зі способів використання знаку, відповідно з п. 4. ст. 16, ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” є застосування його в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах.

 

 • З огляду на те, що використання Вами доменного імені “smart.kiev.ua” є порушенням виключних прав ТОВ “СМАРТ” на товарний знак “СМАРТ”, пропонуємо Вам в порядку досудового врегулювання спору негайно припинити використання доменного імені “smart.kiev.ua” в добровільному порядку та передати адміністрування зазначеним доменним ім'ям ТОВ “СМАРТ”.

  Позицію Європейського суду з прав людини з приводу покладання на заявника (власника доменного імені) зобов'язання подати заявку на анулювання реєстрації доменних імен у разі порушення прав третіх осіб на товарні знаки дивитись у рішенні Paeffgen GMBH v. Germany від 18 березня 2007 року за (посиланням), (посиланням).

   

 

 • У випадку неотримання позитивної відповіді на електронну адресу: “office@smart.ua” протягом трьох календарних днів з моменту отримання цієї претензії, ТОВ “СМАРТ” звернеться до суду для захисту своїх прав, включаючи стягнення збитків, завданих порушенням та витрат з судового провадження, а також до правоохоронних органів для притягнення Вас до кримінальної відповідальності за ст. 229 Кримінального кодексу України.

  Суди, у своїй більшості, підтримують вимоги позивача, погоджуючись з його доводами щодо відсутності у відповідача прав на використання доменного імені, якщо таке доменні ім'я відтворює знак для товарів і послуг, власником якого є позивач.

   

  З цього приводу дивитись Рішення Господарського суду м. Києва від 10 березня 2016 року у справі № 910/20983/15 за (посиланням);

   

  Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 9 жовтня 2015 року у справі № 2-4642/15 за (посиланням);

   

  Рішенням Господарського суду м. Києва від 25 лютого 2016 року у справі № 910/30404/15 за (посиланням).

   

 

Додатки:

1. Копія відповіді з довідкової служби Whois (один аркуш);

 • 2. Копія свідоцтва на знак для товарів та послуг № 56938 від 11.02.2015 р. (три аркуша);

  Якщо домен зареєстрований і почав використовуватися раніше, ніж була подана на реєстрацію ТМ, то є велика ймовірність того, що власник ТМ програє у разі звернення до суду за захистом свого права,так як зазначення у доменних іменах конкретної торгівельної марки, права на яку не зареєстровані, може мати своїм правовим наслідком визнання "права попереднього користувача".

   

  Дивитись Рішення Господарського суду м. Києва від 13 листопада 2015 року, справа №910/18910/15 за (посиланням).

 

Директор

ТОВ “СМАРТ”________________ /Шлапак П.В./

 • Інформативно для розуміння суті поняття "доменне ім'я" читати статтю Кісіль О. "Власники і користувачі доменну, доменного імені, веб-сайту в інтернет відносинах та у судовій практиці" за (посиланням).

 • При врегулюванні подібних спорів важливим є встановлення безпосереднього держателя спірних доменних імен, тобто особи, в інтересах якої було зареєстровано доменні імена із застосуванням спірних знаків товарів і послуг.

   

  Належним підтвердженням того, що певна особа є власником сайту, є дані, отримані від адміністратора адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідному домені, а також дані, отримані від реєстратора, який на підставі цивільно-правового договору, укладеного з реєстрантом, здійснював реєстрацію відповідного доменного імені. Однак, варто пам'ятати, що доменне ім'я може бути ще переделеговане іншій особі на підставі відповідного цивільно-правового договору.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 14 березня 2006 р. справа № 21/71 за (посиланням);

   

  Рішення Апеляційного суду м. Києва від 16.02.2016р., справа №757/17116/14-ц за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України справа N 5011-39/8538-2012 від 26.11.2013 за (посиланням).

   

 • Якщо справа стосуватиметься доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA, то варто пам'ятати, що реєстрація та делегування таких доменних імен є привілеєм саме власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності прав на зареєстрований знак для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського України від 16.08.2016 року у справі №910/1185/15-г за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.09.2016р., справа №161/7023/15-ц за (посиланням).

   

 • Варто підкреслити, що для встановлення факту порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг юридичне значення має не сам по собі факт застосування торговельних марок, а і мета і сфера такого використання: зокрема використання позначення повинно здійснюватися в комерційній (підприємницької) діяльності і щодо певних товарів і послуг.

   

  З цього можна зробити висновок, що якщо торговельна марка іншої компанії використовується інформаційним ресурсом без мети ведення комерційної діяльності в сфері аналогічних або суміжних товарів (послуг), для яких ця торгівельна марка використовується/зареєстрована своїми законними власниками, то в рамках чинного законодавства це не повинно вважатися порушенням прав власника свідоцтва на знак.

   

  Детальніше дивитись абз. 3 п. 59 Постанови Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарський суд України від 08.06.2010 у справі № 20/590 за (посиланням);

   

  Рішення Господарського суду міста Києва від 04.10.2011 у справі № 20/296 за (посиланням).

 • Позицію Європейського суду з прав людини з приводу покладання на заявника (власника доменного імені) зобов'язання подати заявку на анулювання реєстрації доменних імен у разі порушення прав третіх осіб на товарні знаки дивитись у рішенні Paeffgen GMBH v. Germany від 18 березня 2007 року за (посиланням), (посиланням).

   

 • Суди, у своїй більшості, підтримують вимоги позивача, погоджуючись з його доводами щодо відсутності у відповідача прав на використання доменного імені, якщо таке доменні ім'я відтворює знак для товарів і послуг, власником якого є позивач.

   

  З цього приводу дивитись Рішення Господарського суду м. Києва від 10 березня 2016 року у справі № 910/20983/15 за (посиланням);

   

  Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 9 жовтня 2015 року у справі № 2-4642/15 за (посиланням);

   

  Рішенням Господарського суду м. Києва від 25 лютого 2016 року у справі № 910/30404/15 за (посиланням).

   

 • Якщо домен зареєстрований і почав використовуватися раніше, ніж була подана на реєстрацію ТМ, то є велика ймовірність того, що власник ТМ програє у разі звернення до суду за захистом свого права,так як зазначення у доменних іменах конкретної торгівельної марки, права на яку не зареєстровані, може мати своїм правовим наслідком визнання "права попереднього користувача".

   

  Дивитись Рішення Господарського суду м. Києва від 13 листопада 2015 року, справа №910/18910/15 за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"