Позовна заява про припинення порушення прав на знак для товарів і послуг 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Господарський суд Харківської області [1]

61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд

ПОЗИВАЧ: Трест Корпорейшн Лтд,номер компанії 158367, 33 Плам Стріт, Ледівіль Беліз

в особі агента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР-ТРЕСТ" (ТОВ "МАСТЕР-ТРЕСТ")

код за ЄДРПОУ 33631698

з місцезнаходженням 61038, Харківська обл., місто Харків, вул. Деревянко, будинок 4

поштова адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 87

тел. 057 777 32 93

ВІДПОВІДАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПУЛЬС" (ТОВ "ІМПУЛЬС")

код за ЄДРПОУ 38887032

з місцезнаходженням 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Леніна, буд. 78

засіб зв'язку 0642667334

 • Ціна позову: 42 382, 33 грн.

  Ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про порушення права інтелектуальної власності та стягнення збитків

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР-ТРЕСТ" є агентом правовласника Трест Корпорейшн Лтд комбінованих знаків для товарів та послуг за свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 (заявка № m202204751 від 28.03.2011) та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014 (заявка № m202204817 від 29.03.2011) та уповноважений за агентським договором № 01 від 11 серпня 2014 року з додатками на звернення до суду за захистом права інтелектуальної власності Принципала.

Див. додаток № 1, 2. Доказ реєстрації Трест Корпорейшн Лтд знаків для товарів та послуг за свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014 — копії витягів з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"

Див. додаток № 3. Доказ наявності у ТОВ "МАСТЕР-ТРЕСТ" права на звернення до суду за захистом права інтелектуальної власності Трест Корпорейшн Лтд — копії агентського договору № 1 від 11 серпня 2014 року, додаткової угоди № 1 від 17 квітня 2015 року до агентського договору № 1 від 11 серпня 2014 року

12.06.2015 Харківською митницею Державної фіскальної служи України було призупинено митне оформлення товарів ТОВ “Імпульс”, заявлених до митного оформлення у режимі імпорту за митними деклараціями №№ 807100000/2015/019009, 807100000/2015/018993:

- запчастини до транспортних засобів — 50904 шт., виробництва ВАТ “Балаковорезинотехника”, РФ,

- запчастини до транспортних засобів — 740 шт., виробництва ОАО “ЗИТ”, РФ.

Про що письмово було повідомлено агента правовласника.

Див. додаток № 4. Доказ призупинення митного оформлення товарів ТОВ “Авто Імпульс Лтд”, заявлених до митного оформлення у режимі імпорту за митними деклараціями № № 807100000/2015/019009, 807100000/2015/018993 — копія листа Харківської митниці Державної фіскальної служи України № 20-70-24-03/00-3/4345-F від 12.06.2015

За заявою агента правовласника було відібрано зразки товарів у кількості 171 шт., щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, про що складено акт № 807100000/2015/018993-01900 від 23.06.2015.

Див. додаток № 5. Доказ відібрання зразків для проведення експертизи — копія акту № 807100000/2015/018993-01900 від 23.06.2015 з додатком

За наслідком проведення експертного дослідження відібраних зразків Харківським НДІСЕ засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України було складено висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 6508 від 26.06.2015 та роз'яснення до вказаного висновку від 03.07.2015.

Відповідно висновку експертного дослідження з роз'ясненнями в ході проведеного дослідження встановлене наступне:

- позначення “ТРС” нанесене на продукцію під номерами в додатку до акту № 807100000/2015/018993-01900 від 23.06.2015 - 121, 124-127, 129, 137, 141-144, 146, 147, 153-155 — є тотожним із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 193437;

- позначення “ТРС” нанесене на продукцію під номерами в додатку до акту № 807100000/2015/018993-01900 від 23.06.2015 — 10, 12, 104 — є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів за свідоцтвом України № 193437;

- позначення “РСТ” нанесене на продукцію під номерами в додатку до акту № 807100000/2015/018993-01900 від 23.06.2015 - 158-171 — є тотожним із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 193440/

Див. додаток № 6, 7. Доказ проведення експертного дослідження відібраних зразків — копії висновку експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 6508 від 26.06.2015 та роз'яснень до вказаного висновку від 03.07.2015

Зазначені документи з відібраними зразками було повернуто до Харківської митниці Державної фіскальної служи України.

Див. додаток № 8, 9. Доказ подання до Харківської митниці ДФС України висновку експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 6508 від 26.06.2015 та роз'яснень до вказаного висновку від 03.07.2015 та повернення відібраних зразків — копії заяв від 26.06.2015, 03.07.2015

За наслідками чого Харківською митницею Державної фіскальної служи України складено протокол про порушення ТОВ "ІМПУЛЬС" митних правил та притягнуто керівника відповідача до адміністративної відповідальності.

Див. додаток № 10, 11, 12, 13. Доказ складенні протоколів — копії протоколів № 414/80700/15, 414/80700/15 від 17 липня 2015 року, копії постанов Київського районного суду м. Харків від 21.09.2015 по справі 678/342/15, від 21.09.2015 по справі 678/343/15

Таким чином, ТОВ “Імпульс” здійснило ввезення товарів маркованих знаками тотожними, та схожими настільки, що їх можна сплутати, знакам за свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 100437 (“ТРС”) та № 100440 (“РСТ”), правовласником яких є Трест Корпорейшн Лтд, чим порушило права інтелектуальної власності Трест Корпорейшн Лтд та завдано останньому збитки.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

 • Господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК). До кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів — п. 1.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.

  З повним текстом Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” можна ознайомитись за посиланням - (посилання)

1.

1.1. Трест Корпорейшн Лтд як правовласник за свідоцтвами на знаки для товарів та послуг № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РТС”) уповноважений використовувати торговельні марки, дозволяти таке використання та перешкоджати неправомірному використанню.

Згідно з ч. 2 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) — ч. 1 ст. 420 ЦК України.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів — ч. 1 ст. 492 ЦК України, ч. 1 ст. 1 Закону України “Про охорону знаків для товарів та послуг”.

Відповідно до ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом — ч. 1 ст. 494 ЦК України, ч. 3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Згідно з ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до частини 3 статті 426 Цивільного кодексу України, використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Трест Корпорейшн Лтд зареєструвало комбіновані знаки для товарів та послуг за свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014.

Трест Корпорейшн Лтд як правовласник за свідоцтвами на знаки для товарів та послуг № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) уповноважений використовувати торговельні марки, дозволяти таке використання та перешкоджати неправомірному використанню.

1.2. Імпорт ТОВ “Імпульс” товарів за МД №№ 807100000/2015/019009, 807100000/2015/018993 визнається використанням знака та є самостійним порушення права інтелектуальної власності.

В ч. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

В ст. 17 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність" закріплено, що в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 67 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають окремі правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, імпорт (ввезення) товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак.

Трест Корпорейшн Лтд не надавало ТОВ “Імпульс” дозвіл на імпорт товарів маркованих комбінованими знаками для товарів та послуг за свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 100437 (“РТС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014.

Таким чином, ТОВ “Імпульс” порушило майнові права Трест Корпорейшн Лтд.

1.3. Належним способом захисту порушеного права Трест Корпорейшн Лтд в цій частині є вилучення з цивільного обороту товарів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Згідно з ст. 431 ЦК України, ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ч. 2 ст. 20 названого Закону України на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

За змістом ст. 398 МК України для запобігання імпорту (ввезення) контрафактних товарів, незаконно маркованих торговельними марками, права на які належать іншим особам, власник торговельної марки може внести її до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності чи повідомити митний орган про свої права на торговельні марки, а митному органу чинним законодавством України надано право призупиняти митне оформлення товару, маркованого торговельними марками, права на які належать іншим особам.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів — п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України.

Як зазначено у п. 72 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів) — п. 6.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.

Згідно з висновком експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 6508 від 26.06.2015 та роз'яснень до вказаного висновку від 03.07.2015 року, комбіновані знаки для товарів та послуг за свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014 розміщені прямо на товарі. Тобто, усунення з товару незаконно використаного знака неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару.

2.

Внаслідок порушення виключних прав Трест Корпорейшн Лтд, останньому завдані збитки, які мають бути відшкодовані ТОВ "ІМПУЛЬС".

В силу ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до ст. 218 Господарського кодексу України підставою для господарсько-правової відповідальністю учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

За змістом ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. При цьому у відповідності з ч. 2 цієї норми під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження і"ї майна, а також неодержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до Ч.1, 2 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Як зазначає Пленум Вищого господарського суду України у своїй Постанові від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

 • Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

  Щодо розподілу між сторонами обов'язку доказування викладено у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 N 02-5/215 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" (у редакції рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.12.2007 N 04-5/239) - (посилання)

Факт протиправної поведінки відповідача виражається у заявлені до митного оформлення в режимі імпорт товару з метою його наступної реалізації, так як введення у цивільний оборот товарів із застосуванням об'єктів права інтелектуальної власності, без відповідного дозволу власника таких прав є порушенням виключних прав правовласника.

Шкода полягає у неотриманні Трест Корпорейшн Лтд доходів, які б останній отримав за наслідком виконання ТОВ "МПУЛЬС" вимог чинного законодавства та укладення з Трест Корпорейшн Лтд ліцензійного договору.

Причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою виражається у тому, що відповідач мав намір ввести в оборот товари із застосування об'єктів права інтелектуальної власності (які належать позивачеві) без достатніх правових підстав. В результаті чого Трест Корпорейшн Лтд не отримав відповідних доходів.

Розмір шкоди визначається умовами наявних ліцензійних договорів, за якими Трест Корпорейшн Лтд надавало третім особам право використовувати знаки для товарів та послуг, зокрема, № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014.

Так, відповідно до ліцензійного договору № 33 від 11.вересня 2011 року роялті за імпорт товару з використанням вказаних знаків складає 5% від вартості імпортованого товару.

Див. додаток № 14. Доказ укладення ліцензійного договору на вказаних умовах — копія ліцензійного договору № 33 від 11.вересня 2011 року

До митного оформлення в режимі імпорт з порушенням виключних прав правовласника ТОВ "ІМПУЛЬС" пред'явило товарів на суму 2 195 577, 40 руб. еквівалент 847 646, 57 грн. за курсом 10 руб. - 3.8607 грн.

Див. додаток № 15, 16, 17. Доказ подання ТОВ "ІМПУЛЬС" до митного оформлення в режимі імпорт товарів з порушенням виключних прав правовласника на суму 2 195 577, 40 руб. - копії митних декларацій №№ 807100000/2015/019009, 807100000/2015/018993, копії Інвойсу № 32 від 09.06.2015, рахунку-фактури № СЧФ0000032 від 29.05.2015

Таким чином розмір збитків складає 42 382, 33 грн.

Окрім того, звертаємо увагу суду на наступне, згідно зі статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Інформація про наявність у особи права інтелектуальної власності, посвідчена певним свідоцтвом, є загальнодоступною.

Захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, незалежно від того, чи був цей об'єкт свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного свідоцтва. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення виключних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Зважаючи на вищевикладене, ТОВ "ІМПУЛЬС" порушило виключні права Трест Корпорейшн Лтд на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 100437 (“ТРС”) від 25.11.2014 та № 100440 (“РСТ”) від 25.11.2014. Ввезені товари є контрафактними, тому мають бути вилучені та знищені, а шкода завдана Трест Корпорейшн Лтд внаслідок недотримання доходів — підлягає відшкодуванню ТОВ "ІМПУЛЬС".

З огляду на вищевикладене, відповідно ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 420, ч. 1 ст. 424, ст. 431, ч. 1 ст. 432, ст. 421, ч. 1 ст. 492, ч. 1 ст. 494, ч. 1 ст. 495 ЦК України, ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 5, п. 4 ст. 16, ч. 1, 2 ст. 20 Закону України “Про охорону знаків для товарів та послуг”, п.п. 1.3, 6.1, 67, 72 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, керуючись ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ СУД:

1. Вилучити з цивільного обороту та знищити товари, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМПУЛЬС" (38887032 з місцезнаходженням 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Леніна, буд. 78):

1118-2902821РПУ ОПОРА ВЕРХНЕЙ СТОЙКИ С ПОДШИПНИКОМ — у кількості 50 шт.

2101-1001000РУ ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ - у кількості 300 шт.

2170-2902821РПУ ОПОРА ВЕРХНЕЙ СТОЙКИ С ПОДШИПНИКОМ — у кількості 200 шт.

90 334 270РИ ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО DAEWOО NEXIA/ LANOS /ESPERO — у кількості 400 шт.,

96 191 890РИ ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО DAEWOО NEXIA /ESPERO — у кількості 90 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 10Р ВАЗ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ — у кількості 500 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 10РА ВАЗ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 2121 у кількості1300 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 11Р ВАЗ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 2101-2107 - у кількості 2000 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 14Р ВАЗ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 2101-2107 - у кількості 500 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 16Р ВАЗ РАБОЧЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ПЕРЕДНИЙ 2101-2107 - у кількості 250 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 20Р ВАЗ ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ 2101-2107 - у кількості 200 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 24Р ВАЗ СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ - у кількості 500 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 25Р ВАЗ ЗАДНЯЯ СТОЙКА 2108 - у кількості 500 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 51Р ВАЗ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 2108 - у кількості 250 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 72Р РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 2121 - у кількості 100 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 73Р ВАЗ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 2121 - у кількості 200 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 92Р КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2110 - у кількості 150 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 93РБ ВАЗ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА 2101-07 - у кількості 150 шт.,

РЕМКОМПЛЕКТ 94РБ ВАЗ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА2108-099., 2110-12 - у кількості 200 шт.,

372.3701000-03 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 30 шт.,

9402.3701000 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 10 шт.,

9402.3701000-03 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 50 шт.,

9412.371000 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 20 шт.,

Г221А-3701000-02 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 10 шт.,

Г222-3701000-02 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 30 шт.,

5702.3708000 Стартери для пуску двигунів внутрішнього згоряння для легкових а/м - у кількості 10 шт.,

5702.3708000-10 Стартери для пуску двигунів внутрішнього згоряння для легкових а/м - у кількості 40 шт.,

5702.3708000-15 Стартери для пуску двигунів внутрішнього згоряння для легкових а/м - у кількості 10 шт.,

5712.3708000 Стартери для пуску двигунів внутрішнього згоряння для легкових а/м - у кількості 100 шт.,

5722.3708000 Стартери для пуску двигунів внутрішнього згоряння для легкових а/м - у кількості 10 шт.,

9402.3701000-06 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 10 шт.,

9402.3701000-14 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 200 шт.,

372.3701000-02 Генератори для двигунів вантажних а/м - у кількості 200 шт.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПУЛЬС" (38887032 з місцезнаходженням 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Леніна, буд. 78) на користь Трест Корпорейшн Лтд (номер компанії 158367, 33 Плам Стріт, Ледівіль Беліз) збитки у розмірі 42 382 (сорок дві тисячі триста вісімдесяти дві) грн. 33 коп.,

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПУЛЬС" (38887032 з місцезнаходженням 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Леніна, буд. 78) на користь Трест Корпорейшн Лтд (номер компанії 158367, 33 Плам Стріт, Ледівіль Беліз) судові витрати по справі.

Додатки:

1. копія витягу з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо знаку “ТРС”;

2. копія витягу з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо знаку “РСТ”;

3. копії агентського договору № 1 від 11 серпня 2014 року, додаткової угоди № 1 від 17 квітня 2015 року до агентського договору № 1 від 11 серпня 2014 року;

4. копія листа Харківської митниці Державної фіскальної служи України № 20-70-24-03/00-3/4345-F від 12.06.2015;

5. копія акту № 807100000/2015/018993-01900 від 23.06.2015 з додатком;

6. копія висновку експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 6508 від 26.06.2015;

7. копія роз'яснень від 03.07.2015 до висновку експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 6508 від 26.06.2015;

8. копія заяви від 26.06.2015;

9. копія заяви від 03.07.2015;

10. копія протоколу № 414/80700/15 від 17 липня 2015 року;

11. копія протоколу № 415/80700/15 від 17 липня 2015 року;

12. копія постанови Київського районного суду м. Харків від 21.09.2015 по справі 678/342/15;

13. копія постанови Київського районного суду м. Харків від 21.09.2015 по справі 678/342/15;

14. копія ліцензійного договору № 33 від 11.вересня 2011 року;

15. копії митних декларацій №№ 807100000/2015/019009, 807100000/2015/018993;

16. копія Інвойсу № 32 від 09.06.2015;

17. копія рахунку-фактури № СЧФ0000032 від 29.05.2015;

18. квитанція про сплату судового збору;

19. гудстендінг позивача, виписка з ЄДРПОУ щодо ТОВ “МАСТЕР-ТРЕСТ”

20. опис вкладення до цінного листа, фіскальний чек пошти про направлення позовної заяви з додатками відповідачу по справі.

“_____” липня 2015 року М.М. Нерушенко

[1] Позов подається в порядку ч. 4 ст. 16 ГПК України, відповідно якої справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Див. також п. 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”

 • Ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Деякі аспекти захисту прав інтелектуальної власності -(посилання), (посилання)

 • Інформативно з питання захисту прав інтелектуальної власності - Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008 № 01-8/383/1 “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності” - (посилання)

 • З повним текстом Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” можна ознайомитись за посиланням - (посилання)

 • Щодо розподілу між сторонами обов'язку доказування викладено у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 N 02-5/215 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" (у редакції рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.12.2007 N 04-5/239) - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"