Пакетна пропозицiя - Охорона комерційної таємниці суб'єкта господарювання 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

 

 

 

Документи з охорони комерційних секретів суб'єкта господарювання забезпечують правові, організаційні та технічні засади регулювання режиму комерційної таємниці на підприємстві або в господарській діяльності такого суб'єкта.  Проформи відповідних документів дозволять захистити інтереси особи, якій належить виключне право на комерційну таємницю, у випадку неправомірного розголошення її працівниками або неправомірного доступу до неї третіми особами.

 

  • В даному випадку проформи підготовлені на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого є здійснення торгівлі товарами широкого вжитку.

    Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

 

В Пакетну пропозицію включені наступні документи:

 

Зобов’язання працівника про нерозголошення комерційної таємниці

Зобов'язання працівника про нерозголошення комерційної таємниці є одним із “ключових” документів, що підтверджує ознайомлення працівника з режимом комерційної таємниці на підприємстві, відповідальністю за його порушення; свідчить про усвідомленість працівника щодо користування виключно службовими обліковими записами електронної ідентифікації під час виконання своїх посадових обов’язків.

 

Наказ про затвердження Положення про комерційну таємницю

Наказ про затвердження та введення в дію Положення про комерційну таємницю, номенклатури посад, які мають доступ до комерційної таємниці є документом з основної діяльності Товариства, яким вводяться в дію документи зі встановлення та охорони режиму комерційної таємниці.

 

Номенклатура посад, які мають доступ до комерційної таємниці

Номенклатура посад, які мають доступ до комерційної таємниці є документом, що визначає перелік посад працівників Товариства, що мають доступ до комерційної таємниці, та, коло питань по кожній з посад, що містять охоронювану суб’єктом господарювання інформацію, яка має комерційну цінність.

 

Перелік інформації, що становить комерційну таємницю

У Переліку інформації, що становить комерційну таємницю Товариства наведено загальний опис інформації Товариства, що становить комерційну цінність. Відомості, що охоплюють комерційну таємницю включають в себе інформацію технічного, організаційного, комерційного характеру, тощо.

 

Положення про комерційну таємницю

Положення про комерційну таємницю Товариства є фундаментальним документом, що визначає правові та організаційно-технічні засади забезпечення збереження комерційної цінності інформації Товариства. Положення включає коло питань від визначення повноважень директора в галузі охорони комерційної таємниці, організаційних питань із забезпечення охорони комерційної таємниці до порядку надання охоронюваної інформації на запити третіх осіб, контролю й відповідальності за порушення режиму комерційної таємниці.

 

Розписка про отримання персональних засобів електронної ідентифікації та технічних засобів

Розписка містить перелік персональних засобів електронної ідентифікації із зазначенням логінів, а також перелік технічних засобів, що надаються у користування працівникові. Підписанням такої розписки працівник підтверджує надання йому фактичного доступу до електронних відомостей та матеріальних носіїв інформації, що містять комерційну таємницю, а також засвідчує про попередження про повну матеріальну відповідальність за техніку, надану такій особі для виконання трудових обов'язків.

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"