Заява про перегляд заочного рішення (у цивільному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Печерського районного суду міста Києва

01601, м. Київ, вул. Хрещатик 42-А

 

Справа: № 2-3333/2017

Суддя: Пухальський. О.М.

 

 • ВІДПОВІДАЧ: Харчишен Данило Андрійович

  Зі змісту статті 284 Цивільного процесуального кодексу України вбачається, що лише для відповідача по справі (його представника) передбачений особливий порядок оскарження заочного рішення - шляхом подання заяви про перегляд заочного рішення Для позивача передбачений лише загальний порядок оскарження заочного рішення - апеляційне оскарження.

податковий номер: 1029384756

адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 35, кв. 33

засіб зв'язку: (044) 66-77-192

 

 

ЗАЯВА

про перегляд заочного рішення

 

У провадженні судді Печерського районного суду м. Києва Пухальського О.М. знаходилася справа № 2-3333/2017 за позовом Публічного акціонерного товариства

Верховний суд акцентує увагу на тому, що заочне рішення може ухвалюватися лише у справах позовного провадження. Більш детально щодо ухвалення судами заочних рішень дивись позицію Верховного суду, яка викладена у Практиці ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах (посилання)

“КомерсБанк” до Харчишина Данила Андрійовича, третя особа Дирченко Віталій Семенович про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за кредитним договором № CM 707/163/2015 від 28.05.2015 р. та судових витрат.

 

25.05.2018 року по вказаній справі ухвалено заочне рішення.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 283 Цивільного процесуального кодексу України відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 272 цього Кодексу.

 

Згідно з ч.5 ст. 272 Цивільного процесуального кодексу України, учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складання у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідоленням про вручення - якщо така адреса відсутня.

 

Натомість в матеріалах справ відсутні жодні докази направлення рекомендованим (як і будь-яким іншим) листом копії судового рішення відповідачу. Матеріали справи не містять будь-яких інших відомостей про отримання мною рішення по вказаній справі.

 

Про існування вказаного рішення мені стало відомо 07.06.2018 року виключно зі слів третьої особи, якій не направлялося і яка не отримувала судове рішення, і була змушена ознайомитися з матеріалами справи 07.06.2018 року.

 

Див. додат ок №1: Доказ обізненості третьої особи про постановлене заочне рішення 

- копія заяви про ознайомлення з матеріалами справи від третьої особи

 

Відповідно до ч. 1 ст. 288 Цивільного процесуального кодексу України, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

 

І. Неявка відповідача в судове засідання.

 

Необхідною умовою для заочного провадження є неявка відповідача в судове засідання. Неявкою відповідача є його фактична відсутність у залі судового засідання при розгляді справи по суті. При цьому необхідно враховувати, що неявкою відповідача є його особиста відсутність, а також відсутність його представника.

 

На мою думку ухвалення вищевказаного заочного рішення мало місце з недотриманням умов, передбачених ст. 280 ЦПК України. Такі порушення вимог чинного законодавства України є безумовною підставою для перегляду названого рішення в порядку ст. 284 ЦПК України.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов:

 

 • 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання;

  Неявка відповідача в судове засідання після оголошеної перерви, зупинення провадження у справі та поновлення її слухання не дає підстав для ухвалення заочного рішення, оскільки відповідач брав участь у попередніх засіданнях, йому роз'яснювали його права та обов'язки, він висловлював свою думку і ставлення до позовних вимог.

 

 • 2) відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин;

  У разі надходження від відповідача заяви про розгляд справи у його відсутності суд не вправі ухвалювати заочне рішення. Ця умова випливає зі змісту ст. 223 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої неявка відповідача в судове засідання, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутності, не є перешкодою для розгляду справи в загальному порядку.

 

3) відповідач не подав відзив;

 

4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

 

 • Всі названі умови є необхідними, а разом достатніми для ухвалення заочного рішення.

  Лише за наявності всіх зазначених умов суд може провести заочний розгляд справи.

 

Відповідно до ч. 3, 6, 13 ст. 128 ЦПК України судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик, що у випадках встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилаться на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку, якщо така адреса відсутня, або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи. Стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку. За наявності відповідної письмової заяви учасника справи, який не має офіційної електронної адреси, та технічної можливості, повідомлення про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії може здійснюватись судом з використанням засобів мобільного зв'язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

 

Згідно із ч. 1, 2 ст. 130 ЦПК України, у випадку відсутності в адресата офіційної електронної адреси судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам - відповідній службовій особі, яка розписується про одержання повістки. Розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду.

 

Із матеріалів справи вбачається, що 25 травня 2018 року суд розглянув справу за відсутності відповідача, взагалі не маючи даних про те, що він повідомлений у встановленому законом порядку про час та місце судового розгляду, докази повідомлення Харчишина Д.А. про судове засідання відсутні.

 

Як наголосив Верховний Суд України у Листі від 01.05.2007 року про "Практику ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах" суд до постановлення ухвали про заочний розгляд справи обов'язково повинен перевірити факт повідомлення відповідача належним чином про час і місце судового засідання. Повідомлення сторін про час і місце розгляду справи повинно проводитися відповідно до вимог статей 74 - 76 ЦПК України (в новій редакції - ст.ст. 128-130 ЦПК України). При цьому в матеріалах справи повинні бути належні докази такого повідомлення. Якщо відповідні докази відсутні, то відповідач не може вважатися повідомленим належним чином, і підстав для заочного розгляду справи не існує.

 

В матеріалах справи також відсутнє клопотання відповідача про розгляд справи без його участі.

 

Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 280, 283 ЦПК України суд розглянув справу 15 вересня 2017 року без участі відповідача при відсутності відомостей про його належне повідомлення про час і місце розгляду справи, що є підставою для скасування заочного рішення.

 

ІІ. Неповнота судового розгляду.

 

Розрахунок заборгованості, процентів та пені, поданий позивачем суду є неправильним та вочевидь надуманим. Зокрема, при обрахування суми боргу не враховано двох платежів, що були здійснені мною 12.02.2018 року та 14.04.2018 року, якими частково погашено заборгованість за кредитним договором.

 

Див. додаток №2: Доказ часткового погашення заборгованості - квитанції про внесення грошових коштів на кредитний рахунок

від 12.02.2018 року №12345678 та 14.04.2018 року №09876543.

 

Враховуючи, що мене не було повідомлено належним чином про розгляд даної цивільної справи, я був позбавлений можливості подавати докази та заперечувати проти вимог позивача.

 

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 280, 284 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ СУД:

 

1. Скасувати заочне рішення Оболонського районного суду міста Києва від 25.05.2018 р. по справі № 2-3333/2017 і призначити справу до розгляду в загальному порядку.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку на підставі ст. 287 Цивільного процесуального кодексу України. Більш детально щодо перегляду заочних рішень в загальному порядку дивись п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2008 №12 (посилання)

 

 • Додатки:

  До заяви про перегляд заочного рішення мають бути додані копії цієї заяви за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та відповідна кількість копій усіх доданих до заяв матеріалів (ст. 285 Цивільного процесуального кодексу України)

1. Копія заяви про ознайомлення з матеріалами справи від третьої особи;

2. Квитанції про внесення готівки на кредитний рахунок від 12.02.2018 року №12345678 та 14.04.2018 року №09876543.

3. Оригінал квитанції про сплату судового збору;

4. Копія заяви про перегляд заочного рішення Печерського районного суду міста Києва від 25.05.2018 р. по справі № 2-3333/2017 та доданих документів для осіб, які беруть участь у справі;

 

 

"10" червня 2018 року                                 ______________________                                                 Д. А. Харчишен

 • Зі змісту статті 284 Цивільного процесуального кодексу України вбачається, що лише для відповідача по справі (його представника) передбачений особливий порядок оскарження заочного рішення - шляхом подання заяви про перегляд заочного рішення Для позивача передбачений лише загальний порядок оскарження заочного рішення - апеляційне оскарження.

 • Верховний суд акцентує увагу на тому, що заочне рішення може ухвалюватися лише у справах позовного провадження. Більш детально щодо ухвалення судами заочних рішень дивись позицію Верховного суду, яка викладена у Практиці ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах (посилання)

 • Неявка відповідача в судове засідання після оголошеної перерви, зупинення провадження у справі та поновлення її слухання не дає підстав для ухвалення заочного рішення, оскільки відповідач брав участь у попередніх засіданнях, йому роз'яснювали його права та обов'язки, він висловлював свою думку і ставлення до позовних вимог.

 • У разі надходження від відповідача заяви про розгляд справи у його відсутності суд не вправі ухвалювати заочне рішення. Ця умова випливає зі змісту ст. 223 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої неявка відповідача в судове засідання, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутності, не є перешкодою для розгляду справи в загальному порядку.

 • Лише за наявності всіх зазначених умов суд може провести заочний розгляд справи.

 • У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку на підставі ст. 287 Цивільного процесуального кодексу України. Більш детально щодо перегляду заочних рішень в загальному порядку дивись п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2008 №12 (посилання)

 • До заяви про перегляд заочного рішення мають бути додані копії цієї заяви за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та відповідна кількість копій усіх доданих до заяв матеріалів (ст. 285 Цивільного процесуального кодексу України)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"