Справи про визнання заповіту недійсним 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, які підлягають застосуванню

- ст. 1216—1257 Цивільного кодексу України;

- Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5.

Судова практика

 • - Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року № 7 “Про судову практику у справах про спадкування”;

  Граніна І.В. Особливості визнання заповіту недійсним: окремі питання судової практики (посилання)

- Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 року № 24 753/0/4-13 “Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування”;

- Постанова Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»;

- Правова позиція Верховного суду у с праві про визнання права власності на частину житлового будинку в порядку спадкування (пістанова від 18 квітня 2018 року у справі №128/2413/16-ц): "Підписання заповіту іншою особою на прохання заповідача відбулося з дотриманням вимог закону та відображало дійсне волевиявлення заповідача на розпорядження своїм майном".

Підсудність

- позови до фізичної особи пред'являються за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або місцем її перебування (ч. 1 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України).

Розмір ставки судового збору

- за подання до суду позовної заяви немайнового характеру - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- за подання до суду позовної заяви майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

 • - у випадку поєднання немайнової і майнової вимоги судовий збір сплачується за загальною сумою всіх вимог.

  У справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується за загальною сумою всіх вимог.

  Детальніше про визнання правочинів недійсними дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» (посилання)

Позивач

- спадкоємець за законом;

- спадкоємець за іншим заповітом спадкодавця;

 • - особа на користь якої було зроблено заповідальний відказ.

  Цибульська О.Ю. Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України (посилання)

Відповідач

 • - спадкоємець за заповітом.

  Право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача.

Предмет доказування

 • - факт наявності заповіту;

  Посвідчені заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі. Детальніше про реєстрацію заповітів дивись Порядок реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 491 (посилання)

 • - факт нікчемності заповіту: вчинення заповіту особою, яка не мала на це право; підробка заповіту, підробка підпису; порушення вимог щодо форми заповіту; наявність умов, за яких волевиявлення спадкодавця не було вільним та не відповідало його волі; посвідчення заповіту неуповноваженою особою; посвідчення заповіту за відсутності свідків у випадку, коли їх присутність була обов'язковою; посвідчення секретного заповіту з порушенням встановлених законом вимог.

 • - факт наявності іншого заповіту;

  Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, коли заповіт був вчинений дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними або під впливом насильства.

 • - наявність спадкового договору; складення заповіту щодо майна, вказаного у спадковому договорі.

  Роз'яснення Міністерства юстиції України від 12.02.2013 року щодо спадкового договору (посилання)

Приблизний перелік доказів

- свідоцтво про смерть спадкодавця;

- заповіт;

- витяг із Спадкового реєстру;

- рішення суду про визнання особи недієздатною;

- показання свідків;

 • - висновок почеркознавчої експертизи;

  Сохранич Т.В., Абросимова В.Г. Значення якісного порівняльного матеріалу в судово-почеркознавчій експертизі (посилання)

 • - висновок технічної експертизи документа;

  Сидоренко Л.О. Судово-технічна експертиза документів: методичні підходи до вирішення завдань (посилання)

 • - висновок посмертної судово-психіатричної експертизи.

  Ухвала Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 20.03.1996 року щодо оцінки доказів, на підставі яких було зроблено висновок судово-психіатричної експертизи (посилання)

 • Граніна І.В. Особливості визнання заповіту недійсним: окремі питання судової практики (посилання)

 • У справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується за загальною сумою всіх вимог.

  Детальніше про визнання правочинів недійсними дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» (посилання)

 • Цибульська О.Ю. Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України (посилання)

 • Право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача.

 • Посвідчені заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі. Детальніше про реєстрацію заповітів дивись Порядок реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 491 (посилання)

 • Заповіт не може бути вчинений недієздатною, малолітньою, неповнолітньою особою (крім осіб, які в установленому порядку набули повну цивільну дієздатність), особою з обмеженою цивільною дієздатністю, представником від імені заповідача.

 • Заповіт вчиняється у письмовій формі із зазначенням у заповіті місця та часу його складання та посвідчується нотаріусом або іншою посадовою, службовою особою; підписання заповіту заповідачем. Якщо заповідач не може підписати заповіт внаслідок хвороби або фізичної вади, за його дорученням і в його присутності дозволяється підписання заповіту іншою особою. Підпис цієї особи засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на здійснення нотаріальних дій. Поряд із посвідченням підпису, нотаріус зобов'язаний також в тексті заповіту зазначити причини, які зумовили необхідність підписання заповіту третьою особою.

 • Лише дві підстави зумовлюють те, що волевиявлення заповідача не було вільним та не відповідало його внутрішній волі - вчинення заповіту дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними та вчинення заповіту під впливом фізичного чи психічного насильства.

  Більш детально ця правова позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ викладена у Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 року № 24 753/0/4-13 (посилання)

 • Заповіт має посвідчуватись нотаріусом або іншими уповноваженими законом службовими, посадовими особами. Більш детально дивись Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 року № 419 (посилання)

 • Присутність свідків при вчиненні заповіту є обов'язковою, якщо заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншою уповноваженою посадовою, службовою особою, а також, коли фізичні вади заповідача унеможливлюють його ознайомлення зі змістом заповіту. Необхідною є присутність не менше ніж двох свідків. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Не можуть бути свідками: нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт; спадкоємці за заповітом; члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

 • Секретний заповіт посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його склала, у заклеєному конверті. На конверті має бути особистий підпис заповідача. Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності нотаріуса, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним. Про прийняття секретного заповіту на зберігання нотаріус на прохання заповідача може видати відповідне свідоцтво. У разі смерті заповідача нотаріусу подається свідоцтво про його смерть, після чого призначається день оголошення змісту заповіту. Конверт із секретним заповітом відкривається нотаріусом в присутності заінтересованих осіб та двох свідків, після чого оголошується зміст заповіту.

 • Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, коли заповіт був вчинений дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними або під впливом насильства.

 • Роз'яснення Міністерства юстиції України від 12.02.2013 року щодо спадкового договору (посилання)

 • Сохранич Т.В., Абросимова В.Г. Значення якісного порівняльного матеріалу в судово-почеркознавчій експертизі (посилання)

 • Сидоренко Л.О. Судово-технічна експертиза документів: методичні підходи до вирішення завдань (посилання)

 • Ухвала Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 20.03.1996 року щодо оцінки доказів, на підставі яких було зроблено висновок судово-психіатричної експертизи (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"