Справи про визнання права на спадкове майно та поділ його в натурі 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • - ст.ст. 1216—1285 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, якщо спадщина відкрита не раніше 1 січня 2004 року, а також у випадках, коли спадщина відкрита до вступу в силу Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання ним чинності;

  Детальніше ознайомитись з порядком спадкування за законом, заповітом, нюансами визнання права власності в порядку спадкування можна за (посиланням).

   

 

 • - ст. ст. 524 - 564 Цивільного кодексу Української РСР від 18 липня 1963 року, у випадку якщо спадщина відкрилась і була прийнята до 1 січня 2004 року;

  Важливою передумовою для звернення до суду з позовною заявою про визнання права власності в порядку спадкування є відмова нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину, яка оформлюється Постановою про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

 

- ст.ст. 70-72, 76, 77 Закону України “Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 № 2709-IV;

 

- Закон України «Про нотаріат»;

 

- Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства Юстиції від 22.02.2012 року;

 

- Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 року;

 

- законодавство країни, на території якої знаходиться майно, яке є предметом спору, у випадках відсутності договору про правову допомогу між Україною і такою країною, або у випадку наявності в такому договорі інших правил, ніж в українському законодавстві.

 

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

- Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування»;

 

- Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2014 № 5 “Про судову практику у справах про захист права власності та інших речових прав”;

 

- Лист Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 р., № 24-753/0/4-13 “Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування”;

 

- Постанова Верховного Суду України від 26 вересня 2012 року, справа № 6-85цс12;

 

- Постанова Верховного Суду України від 06 лютого 2013 року у справі № 6-167цс12;

 

- Постанова Верховного Суду України від 4 листопада 2015 року, справа 6-1486цс15;

 

- Постанова Верховного суду України від 25 травня 2016 року, справа № 6-692цс16;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02 вересня 2015 року, справа № 6-14509св15;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04 листопада 2015 року, справа №6-22107св15;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20 квітня 2016 року, справа № 6-34849ск15;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 травня 2016 року, справа № 523/18733/14-ц.

 

Підсудність

Позови щодо права спадкування за загальними правилами підсудності подаються до суду за місцем проживання (знаходження) відповідача (ст. 27 ЦПК України), за винятком позовів щодо нерухомого спадкового майна, які подаються до суду за місцезнаходженням цього майна або його основної частини (ч.1 ст. 30 ЦПК України).

Ставка судового збору

 

Ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру фізичною особою або фізичною особою - підприємцем становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”).

 

Позивач

- особи, які вважають, що мають право на спадкове майно і його поділ;

 

 • - спадкоємці;

  Суд звертає увагу, що спадкоємцями можуть бути лише фізичні особи, які є живими на день смерті спадкодавця. Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов'язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Однак якщо спадкоємець за заповітом помер до відкриття спадщини він не вважається спадкоємцем і норма про спадкову трансмісію не застосовується.

   

  Дивись правову позицію Верховного Суду України від 22 червня 2016 року у справі № 6-2946цс15 за (посиланням).

 

- територіальна громада в особі органів місцевого самоврядування за місце відкриття спадщини, у випадку відсутності спадкоємців по заповіту і по закону, усунення їх від права спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття.

 

Відповідач

- спадкоємці;

 

 • - територіальна громада в особі органів місцевого самоврядування за місце відкриття спадщини, у випадку відсутності спадкоємців по заповіту і по закону, усунення їх від права спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття.

  У спорах про визнання права власності на спадкове майно в якості належного відповідача не може розглядатись нотаріус або органдержавної реєстрації прав.

   

  Дивись позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові Пленуму від 01 березня 2013 року " Про судову практику з розгляду цивільних справ про спадкування (узагальнення)" за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02 вересня 2015 року, справа № 6-14509св15 за (посиланням).

 

Предмет доказування

- факт відкриття спадщини;

 

 • - наявність або відсутність заповіту;

  Варто зауважити, якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, за винятком випадків, встановлених статтями 225 (під час укладання заповідач не усвідомлюв значення своїх дій та/або не міг ними керувати), 231 (укладання здійснювалось під впливом насильства) ЦК.

 

- спадкова маса (майно, яке спадкується його вартість);

 

- приналежність майна спадкодавцю;

 

- коло спадкоємців; 

 

 • - факт фактичного вступу у володіння;

  Прийняття спадщини як за заповітом, так і за законом є правом спадкоємця й залежить виключно від його власного волевиявлення та потребує здійснення ним певних дій.

   

  Неприйняття спадкоємцем спадщини може бути виражено фактично, коли спадкоємець протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, не здійснює дій, що свідчать про намір прийняти спадщину, або може бути виражено явно, коли спадкоємець шляхом подачі заяви в нотаріальну контору виражає свою незгоду прийняти спадщину.

   

  Детальніше дивись позицю Верховного Суду України викладену у постанові від 06.02.2013 року, справа № 6-167цс12 за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 грудня 2016 року, справа №712/12653/14-ц за (посиланням).

 

- відмова від спадщини з боку когось із спадкоємців.

 

Приблизний перелік доказів

- копія свідоцтва про смерть спадкодавця;

- заповіт, якщо він є у цій конкретній справі;

- свідоцтво про право на спадщину, якщо воно було видано;

 • - довідка житлово-експлуатаційної організації, сільських, селищних рад за місцем проживання спадкодавця;

  Місце проживання спадкодавця може також підтверджуватись довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію; записом у будинковій книзі про реєстрацію; довідкою адресного бюро, довідкою райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на військову службу проживав за відповідною адресою, тощо.

 • - акт опис і оцінка майна.

  Для визначення художньої, історичної чи іншої цінності конкретних речей може бути призначена і проведена експертиза.

 • - документи, що підтверджують право власності спадкодавця на майно, що включене до спадкової маси;

  Про особливості прийняття спадщини та порядок дій у випадку відсутності правовстановлюючих документів читати за (посиланням); (посиланням).

   

- документи, які підтверджують, що сторони є спадкоємцями:

 копія свідоцтва про народження;

 копія свідоцтва про шлюб;

 копія свідоцтва про всиновлення;

 довідка про те, що особа знаходилась на утриманні спадкодавця.

 докази фактичного вступу у спадщину (квитанція про сплату податків, внесків, страховок та інших платежів)

Для малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, а також тих, цивільна дієздатність яких обмежена, законодавець робить виняток і незалежно, де і з ким вони проживають і чи подали заяву до нотаріуса про прийняття спадщини у встановлений законом строк, вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо їх представники від спадщини не відмовилися.

 

Дивись позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладену в ухвалі від 18 травня 2016 року, справа № 523/18733/14-ц за (посиланням).

 

;

 заява про відмову від спадщини;

 • - документи, які підтверджують підстави позбавлення права на спадщину;

  Усунення від права на спадкування спадкоємців за законом та за заповітом можливе виключно на підставі рішення суду.

   

  Детальніше про підстави усунення від права на спадкування читати Кухарєв О. „Актуальні питання вирішення судами спорів про усунення від права на спадкування“ за (посиланням).

 постанова про порушення кримінальної справи;

 показання свідків;

 постанова суд про визнання шлюбу недійсним;

 постанова суду про позбавлення особи права на спадщину;

 обвинувальний вирок суду;

 рішення суду про позбавлення батьківських прав;

 інші документи.

 

 • Детальніше ознайомитись з порядком спадкування за законом, заповітом, нюансами визнання права власності в порядку спадкування можна за (посиланням).

   

 • Важливою передумовою для звернення до суду з позовною заявою про визнання права власності в порядку спадкування є відмова нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину, яка оформлюється Постановою про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

 • Суд звертає увагу, що спадкоємцями можуть бути лише фізичні особи, які є живими на день смерті спадкодавця. Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов'язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Однак якщо спадкоємець за заповітом помер до відкриття спадщини він не вважається спадкоємцем і норма про спадкову трансмісію не застосовується.

   

  Дивись правову позицію Верховного Суду України від 22 червня 2016 року у справі № 6-2946цс15 за (посиланням).

 • У спорах про визнання права власності на спадкове майно в якості належного відповідача не може розглядатись нотаріус або органдержавної реєстрації прав.

   

  Дивись позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові Пленуму від 01 березня 2013 року " Про судову практику з розгляду цивільних справ про спадкування (узагальнення)" за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02 вересня 2015 року, справа № 6-14509св15 за (посиланням).

 • Варто зауважити, якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, за винятком випадків, встановлених статтями 225 (під час укладання заповідач не усвідомлюв значення своїх дій та/або не міг ними керувати), 231 (укладання здійснювалось під впливом насильства) ЦК.

 • Прийняття спадщини як за заповітом, так і за законом є правом спадкоємця й залежить виключно від його власного волевиявлення та потребує здійснення ним певних дій.

   

  Неприйняття спадкоємцем спадщини може бути виражено фактично, коли спадкоємець протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, не здійснює дій, що свідчать про намір прийняти спадщину, або може бути виражено явно, коли спадкоємець шляхом подачі заяви в нотаріальну контору виражає свою незгоду прийняти спадщину.

   

  Детальніше дивись позицю Верховного Суду України викладену у постанові від 06.02.2013 року, справа № 6-167цс12 за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 грудня 2016 року, справа №712/12653/14-ц за (посиланням).

 • Місце проживання спадкодавця може також підтверджуватись довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію; записом у будинковій книзі про реєстрацію; довідкою адресного бюро, довідкою райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на військову службу проживав за відповідною адресою, тощо.

 • Для визначення художньої, історичної чи іншої цінності конкретних речей може бути призначена і проведена експертиза.

 • Про особливості прийняття спадщини та порядок дій у випадку відсутності правовстановлюючих документів читати за (посиланням); (посиланням).

   

 • Для малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, а також тих, цивільна дієздатність яких обмежена, законодавець робить виняток і незалежно, де і з ким вони проживають і чи подали заяву до нотаріуса про прийняття спадщини у встановлений законом строк, вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо їх представники від спадщини не відмовилися.

   

  Дивись позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладену в ухвалі від 18 травня 2016 року, справа № 523/18733/14-ц за (посиланням).

   

 • Усунення від права на спадкування спадкоємців за законом та за заповітом можливе виключно на підставі рішення суду.

   

  Детальніше про підстави усунення від права на спадкування читати Кухарєв О. „Актуальні питання вирішення судами спорів про усунення від права на спадкування“ за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"