Справи про поновлення на роботі (звільнення за прогул) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • - ст.ст. 40, 47, 231-235 Кодексу законів про працю України;

  З питаннями правової природи прогулу, визначенням поважності та неповажності причин відсутності працівника на робочому місці можна ознайомитись в Листі Міністерства соціальної політики України “Про умови праці інвалідів і порядок звільнення працівників за прогул” від 10.06.2014 року № 214/13/116-14 за (посиланням).

 

- Закон України “Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР;

 

- Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" від від 19.10.2000 № 2050-III;

 

- Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 8.02.1995 №100;

 

- Закон Украни "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 №1282-ХІІ;

 

- Порярок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 №1078.

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

Рішення Конституційного Суду України від 22.02.2012 року N 4-рп/2012;

 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року N 9 “Про практику розгляду судами трудових спорів”;

 

постанова Верховного Суду України від 22.02.2014 року N 6-159цс13;

 

постанова Верховного Суду України від 01.07.2015 року у справі N 6-435цс15;

 

постанова Верховного Суду України від 02.07.2014 року N 6-76цс14;

 

постанова Верховного Суду України від 01.07.2015 року у справі N 6-119цс15;

 

постанова Верховного Суду України від 23.03.2016 року № 6-2748цс15;

 

постанова Верховного Суду України від 25.05.2016 р. №6-511цс16;

 

постанова Верховного Суду України від 14 вересня 2016 року № 6-419цс16;

 

постанова Верховного Суду України від 25.05.2016 р № 6-948цс16;

 

постанова Верховного суду України від 23.03.2016 № 6-365цс-16.

Підсудність

 

За загальним правилом позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ч.2 ст. 27 ЦПК України),

також позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ч.1 ст. 28 ЦПК України).

Спори щодо звільнення директора мають вирішуватись в порядку цивільного судочинства

Докладніше дивись позицію Верховного Суду України від 13 червня 2016 року по справі № 6-162цс16 за (посиланням).

 

Ставка судового збору

 • Під час розгляду справ про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі позивачі звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір").

  В п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”, в редакції від 1 вересня 2015 року,  виключено з категорії пільгових справи "за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин" (на кшталт вимоги про відшкодування моральної шкоди).

  Дивись позицію Верховного суду України, викладену у Постанові від 30.11.2016 р., справа № 226/168/15-ц за (посиланням).

Позивач

 

Працівник, який вважає звільнення незаконним.

 • Працівник, з яким розрахунки при звільнені були здійснені з порушенням приписів ст.47 Кодексу законів про працю України.

  Згідно зі ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

 

Відповідач

Роботодавець - юридична особа, фізична особа-підприємець.

 

Предмет доказування

- факт наявності трудових відносин;

 

 • - факт наявності поважних причин відсутності на робочому місці;

  Доцільно зазначити, що невихід на роботу у зв'язку із самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без попередження власника чи уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника /роз’яснення Мін’юсту від 01.02.2011 року/ (посилання).

 

 • - факт порушення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності: неналежна фіксація відсутності працівника на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня; невитребування письмових пояснень у працівника щодо причин відсутності на робочому місці; наявність підтвердження відмови від надання / ненадання письмових пояснень щодо причин відсутності на робочому місці; строк накладення дисциплінарного стягнення;

  Роз’яснення центральних органів щодо застосування законодавства про працю (зокрема, з питання звільнення за прогул) на території проведення АТО можна переглянути за (посиланням 1, посиланням 2).

 

- факт ознайомлення працівника з наказом про накладення дисциплінарного стягнення;

 

- факт несвоєчасної/не в повному обсязі виплати заробітної плати;

 

якщо працівник є членом профспілки:

 

- факт звернення до роботодавця до профспілки з питання надання згоди на звільнення працівника;

 

- факт підтвердження чисельності профспілкової організації станом на дату звернення з питання надання згоди на звільнення;

 

 • - факт наявності кворуму профкому для прийняття рішення про надання згоди на звільнення працівника, факт обґрунтованості прийнятого профспілкою рішення;

  Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, крім випадків, передбачених ст.ст. 43, 43-1 КЗпП України. 

  Додатково дивись позицію Верховного Суду України щодо обгрунтованості рішення профспілкового органу у постанові від 01.07.2015 року, № 6-119 цс15 за (посиланням).

 

- факт сплати членських внесків працівником;

 

- факт наявності згоди профспілки на звільнення працівника.

Приблизний перелік доказів

- копія наказу про прийом на роботу;

 

- копії документів, що свідчать про поважність причин відсутності на робочому місці (довідки з медичних закладів, ЖЕО тощо);

 

- копія запиту про надання копій матеріалів справи з притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

- копія відповіді про надання запитуваних матеріалів / відмову в наданні;

 

- копії матеріалів справи з притягнення до дисциплінарної відповідальності: акт фіксації відсутності працівника на робочому місці, повідомлення про необхідність надання письмових пояснень / акт про відмову працівника отримати повідомлення про необхідність надання письмових пояснень; письмові пояснення працівника / акт про ненадання письмових пояснень/відмову в їх наданні;

 

- наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності з відміткою працівника про ознайомлення або акт про відмову ознайомлюватись із наказом про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

- документи, що свідчать про несвоєчасну / не в повному обсязі виплату заробітної плати, інших виплат (виписки з банку із зазначення дат зарахування грошових коштів, дата/підпис працівника в розрахунково-платіжній відомості тощо);

 

-копія довідки про середній заробіток позивача;

 

- документи профспілки: протокол, згода на звільнення працівника або відмова в наданні згоди на звільнення працівника тощо.

 • З питаннями правової природи прогулу, визначенням поважності та неповажності причин відсутності працівника на робочому місці можна ознайомитись в Листі Міністерства соціальної політики України “Про умови праці інвалідів і порядок звільнення працівників за прогул” від 10.06.2014 року № 214/13/116-14 за (посиланням).

 • Спори щодо звільнення директора мають вирішуватись в порядку цивільного судочинства

  Докладніше дивись позицію Верховного Суду України від 13 червня 2016 року по справі № 6-162цс16 за (посиланням).

 • В п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”, в редакції від 1 вересня 2015 року,  виключено з категорії пільгових справи "за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин" (на кшталт вимоги про відшкодування моральної шкоди).

  Дивись позицію Верховного суду України, викладену у Постанові від 30.11.2016 р., справа № 226/168/15-ц за (посиланням).

 • Згідно зі ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

 • Доцільно зазначити, що невихід на роботу у зв'язку із самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без попередження власника чи уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника /роз’яснення Мін’юсту від 01.02.2011 року/ (посилання).

 • Роз’яснення центральних органів щодо застосування законодавства про працю (зокрема, з питання звільнення за прогул) на території проведення АТО можна переглянути за (посиланням 1, посиланням 2).

 • Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, крім випадків, передбачених ст.ст. 43, 43-1 КЗпП України. 

  Додатково дивись позицію Верховного Суду України щодо обгрунтованості рішення профспілкового органу у постанові від 01.07.2015 року, № 6-119 цс15 за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"