Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР №__

 • підряду на проведення проектних та пошукових робіт

  Детальніше про вимоги, встановлені до договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт читати ДСТУ-НБА 3.1.-33:2015 “Настанови щодо складання (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт” за (посиланням).

   

 

місто Київ, сьоме квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з одного боку - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФ-КРАН», код ЄДРПОУ 38658590, з місцезнаходженням за адресою 03110, м Київ, вул. Народна, буд. 18, далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Леонова Антона Олексійовича, що діє на підставі Статуту, та

 

з іншого боку - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТБУД», код ЄДРПОУ 13546435, з місцезнаходженням за адресою 02222, м Київ, вул. Лаврухіна буд. 11, далі іменується «Підрядник», в особі керівника  Синюченка Ігоря Антоновича, що діє на підставі Статуту,

 

разом надалі «СТОРОНИ», а окремо «Сторона»,

 

досягли домовлиності про наступне:

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ПІДРЯДНИК зобов'язується за завданням ЗАМОВНИКА провести вишукувальні роботи по виявленню збудованих і/або таких, що будуються і/або проектуються одноповерхових і багатоповерхових виробничих будівель різного призначення, в яких передбачається використання вантажопідіймальних кранів і в яких можливе використання вантажопідйомного крана, згідно з технічною документацією крана ЗАМОВНИКА, без зміни конструкції і призначення або з незначною зміною конструкції і/або призначення вантажопідіймального крана, розробити зміни до технічної документації вантажопідйомного крана і передати результат виконаних робіт ЗАМОВНИКУ, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та оплатити результат виконаної роботи в порядку, передбаченому цим договором.

 

1.2. Сторони, домовилися встановити щодо інформації, яка є результатом виконаних робіт, а також стосовно будь-якої частини такої інформації режим комерційної таємниці, передбачений главою 46 Цивільного кодексу України.

 

1.2.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується зберігати відносно інформації, яка є результатом виконаних робіт, а також стосовно будь-якої частини такої інформації режим комерційною таємницею і не розголошувати, не використовувати зазначену інформацію протягом 3 (трьох) років з дня передачі носія, в якому вона зафіксована.

 

 • 1.3. Передача ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ носія, в якому зафіксовано результат робіт, підтверджує передачу майнових прав інтелектуальної власності на результат робіт ЗАМОВНИКУ, включаючи, але не обмежуючись: право на використання, право дозволяти використання та право на заборону використання результатів робіт.

  З метою врегулювання можливих суперечностей рекомендуємо визначити в договорі умови передання та здійснення авторських прав на проектну документацію.

 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

 • 2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього договору, ЗАМОВНИК зобов'язується надати ПІДРЯДНИКУ вихідні дані, необхідні для складання завдання на розробку технічної документації Системи. ПІДРЯДНИК зобов'язується протягом 3 (трьох) днів, після надання вихідних даних, підготувати завдання на виконання проектних робіт і передати його ЗАМОВНИКУ на затвердження. Завдання є обов'язковим для сторін з моменту його затвердження ЗАМОВНИКОМ.

  Суди відмічають, що наявність завдання на проектування є істотною умовою договору підряду на ведення проектних та пошукових робіт.

   

  Дивись Постанову Вищого господарського суду України від 12.07.2017 р., у справі № 910/15915/16 за (посиланням).

   

 

2.1.1. У разі зміни технічних умов і вихідних даних ЗАМОВНИК зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити про це ПІДРЯДНИКА доповненнями (зміною) технічного завдання або документом, що його замінює. Зміна технічних умов можлива виключно за умови підписання Додаткової угоди до цього договору з уточнення строків виконання робіт та їх вартості, а також порядку оплати фактично виконаних робіт.

 

 • 2.2. ПІДРЯДНИК протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання завдання на проектування зобов'язується розробити і передати на затвердження технічну документацію - «Проект системи опалення, вентиляції та охолодження», розрахунок, керівництво по експлуатації Системи.

  Перед розробкою проектної документації слід ознайомитись з Порядком розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затвердженим наказом Мінрегіон України від 16.05.2011 р. № 45 за (посиланням);

   

  та ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” за (посиланням).

   

 

2.2.1 ЗАМОВНИК зобов'язується протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання розглянути технічну документацію, затвердити її або відмовитися від її затвердження із зазначенням недоліків, які підлягають усуненню.

 

2.2.2. ПІДРЯДНИК зобов'язується узгодити і провести експертизу затвердженого ЗАМОВНИКОМ проекту технічної документації в органах державної влади протягом 7 (семи) днів з моменту затвердження проекту ЗАМОВНИКОМ.

 

2.2.3. ПІДРЯДНИК має право залучити субпідрядника до виконання робіт по розробці, узгодженню та експертизі технічної документації системи після узгодження із ЗАМОВНИКОМ вартості робіт, що виконуються субпідрядником.

 

2.3. ПІДРЯДНИК протягом 3 (трьох) днів з моменту затвердження ЗАМОВНИКОМ технічної документації зобов'язується надати локальний кошторисний розрахунок.

 

2.3.1. Локальний кошторисний розрахунок повинен містити:

 

- специфікацію на матеріали, необхідні для виготовлення системи;

 

- розрахунок витрат на розробки, узгодження та експертизи технічної документації системи, в разі залучення субпідрядника;

 

- розрахунок витрат на монтаж системи і проведення пусконалагоджувальних робіт.

 

2.3.2. ЗАМОВНИК зобов'язується протягом 2 (двох) днів з моменту отримання розглянути локальний кошторисний розрахунок, узгодити його або відмовитися від його узгодження із зазначенням недоліків, які підлягають усуненню.

 

2.4. ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) днів після узгодження локального кошторисного розрахунку зобов'язується здійснити передплату в розмірі вартості робіт, що виконуються субпідрядником щодо погодження та експертизи технічної документації Системи в органах державної влади, і 70% від вартості матеріалів, необхідних для виготовлення Системи, зазначеної в специфікації на матеріали.

 

2.5. ПІДРЯДНИК зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту передоплати, передбаченої п.2.4 цього договору виготовити Систему, зробити монтажні та пусконалагоджувальні роботи і передати результати робіт ЗАМОВНИКУ.

 

2.5.1. ПІДРЯДНИК має право залучити субпідрядника до виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт після узгодження із ЗАМОВНИКОМ вартості робіт, що виконуються субпідрядником.

 

2.6. У випадках залучення ПІДРЯДНИКОМ субпідрядників для виконання цього договору, ПІДРЯДНИК несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання субпідрядниками.

 

 

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

3.1. Строки виконання робіт за цим договором визначені в розділі 2 до цього договору.

 

3.2. ПІДРЯДНИК має право на дострокове виконання робіт передбачених цим договором.

 

 

4. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

 

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується повідомити ЗАМОВНИКА про день приймання виконаної роботи і підготувати Акт здачі-приймання виконаних робіт.

 

4.2. ЗАМОВНИК за участю ПІДРЯДНИКА зобов'язується оглянути і прийняти результат виконаної роботи і підписати Акт здачі-приймання виконаних робіт, а при виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це ПІДРЯДНИКУ і відмовитися від підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

 

4.3. Одночасно з актом здачі-приймання виконаних робіт ПІДРЯДНИК зобов'язується передати ЗАМОВНИКУ технічну документацію на Систему.

 

 

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

5.1. ПІДРЯДНИК приймає на себе гарантійні зобов'язання за виконання робіт, вказаних в п.п. 1.1 цього договору.

 

5.2. Строк гарантії, що надається ПІДРЯДНИКОМ, становить 12 (дванадцять) місяців з дня підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

 

5.3. Гарантійне обслуговування здійснюється за рахунок ПІДРЯДНИКА, при дотриманні діючих правил експлуатації ЗАМОВНИКОМ.

 

5.4. Гарантії ПІДРЯДНИКА не поширюються на пошкодження, що виникли з вини ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК вважається таким, що дотримується діючих правил експлуатації Системи. ЗАМОВНИК вважається невинуватим у виникненні пошкоджень або виході системи опалення, вентиляції та охолодження приміщення з ладу до тих пір, поки інше не буде доведено ПІДРЯДНИКОМ.

 

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. РОЗРАХУНКИ

 

6.1. Загальна вартість робіт, які виконуються за цим договором, визначається локальним кошторисом відповідно до п.п. 2.3, 2.4 цього договору.

 

6.2. Оплата за договором здійснюється в наступному порядку:

 

передплата відповідно до п. 2.4 цього договору;

 

остаточний розрахунок протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

 

6.3. Датою оплати за цим договором вважається дата списання грошових коштів з рахунку ЗАМОВНИКА.

 

6.4. Розрахунки за цим договором проводяться в безготівковому порядку шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

7.1. ЗАМОВНИК за цим договором зобов'язується:

 

7.1.1. оплатити роботи в порядку і в строки, встановлені цим договором;

 

7.1.2. сприяти ПІДРЯДНИКУ у виконанні проектних робіт в обсязі та на умовах, передбачених цим договором;

 

7.1.3. брати участь разом з ПІДРЯДНИКОМ у погодженні технічної документації у відповідних державних органах та органах місцевого самоврядування;

 

7.1.4. прийняти роботи в порядку, передбаченому цим договором.

 

7.2. ПІДРЯДНИК за цим договором зобов'язується:

 

7.2.1. дотримуватися вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для виконання проектних робіт і має право відступити від них лише за згодою ЗАМОВНИКА;

 

7.2.2. погоджувати готову технічну документацію із замовником, а при необхідності разом із ЗАМОВНИКОМ - з компетентними державними органами і органами місцевого самоврядування;

 

7.2.3. не передавати технічну документацію третім особам без згоди ЗАМОВНИКА;

 

7.2.4. виставити ЗАМОВНИКУ рахунок до сплати в строк, встановлений цим договором;

 

7.2.5. своєчасно приступити до виконання робіт;

 

7.2.6. виконати роботи якісно і в строк, передбачений цим договором;

 

7.2.7. передати ЗАМОВНИКУ разом з результатом роботи інформацію, що стосується експлуатації системи опалення, вентиляції та кондиціонування;

 

7.2.8. після завершення виконання робіт надати ЗАМОВНИКУ Акт здачі-приймання виконаних робіт;

 

7.2.9. безоплатно усунути недоліки, виявлені під час здачі робіт, у строки та в порядку, передбаченому цим договором;

 

7.2.10. відшкодувати замовнику в повному обсязі збитки, які можуть виникнути при подальшому використанні проекту технічної документації опалення, вентиляції та охолодження приміщення при монтажі та пусконалагоджувальних роботах в зв'язку з недоліками, які виключають можливість виконання проекту і не можуть бути усунені ЗАМОВНИКОМ.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

 

8.2. За порушення п. 6.2 цього договору ЗАМОВНИК сплачує неустойку у розмірі 0,1% від суми простроченого зобов'язання за кожен день прострочення, але не більше 3% від суми договору.

 

 • 8.3. За порушення п. 2.2. цього договору ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

  Не відповідність виконаної проектно-кошторисної документації якості, визначеній сторонами договору та державним будівельним нормам, може стати підставою для наявності у позивача права відмовитись від договору в порядку ч. 3 ст. 858 Цивільного кодексу України та вимагання відшкодування збитків.

  Детальніше читати Постанову Вищого господарського суду України від 25 квітня 2017 року, справа № 910/13725/16 за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України від 25 липня 2015 року, справа № 910/24137/14 за (посиланням).

   

 

8.4. За порушення п. 2.5. цього договору ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

 

8.5. У разі відступу в роботі від умов цього договору або наявності інших недоліків результату роботи, що не були усунуті у встановлений ЗАМОВНИКОМ строк, або є суттєвими і невід'ємними, ЗАМОВНИК має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.

 

8.6. У разі неправильного складання проекту технічної документації опалення, вентиляції та охолодження приміщення, що тягне подальшу неможливість здійснення монтажу і пусконалагоджувальних робіт ПІДРЯДНИК зобов'язується відшкодувати ЗАМОВНИКУ понесені останнім збитки в повному обсязі.

 

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами.

 

8.9. При настанні і (або) припинення обставин непереборної сили Сторона, яка дізналася або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана повідомити іншу сторону протягом п'ятнадцяти днів, приклавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії форс-мажорних обставин.

 

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Сторони домовилися, що вони вживатимуть відповідних заходів для врегулювання можливих суперечок шляхом переговорів і консультацій.

 

9.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, в тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до виконання Сторонами зобов'язань за цим договором в повному обсязі.

 

10.2. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості або угоди між ними щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

 

10.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

10.4. Всі зміни і доповнення до цього договору вносяться за погодженням Сторін.

 

10.5. Допускається використання факсимільного або електронної зв'язку з обов'язковим наданням адресату оригіналу документа (документів) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після відправлення факсимільного або електронного документа. Всі повідомлення сторін один одному, здійснювані засобами факсимільного або електронної зв'язку для обох сторін мають обов'язковий характер.

 

10.6. У разі зміни своїх реквізитів Сторони зобов'язуються повідомити про це один одну протягом трьох календарних днів.

 

10.7. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

10.8. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

ТОВ “ПРОФ-КРАН”

Код за ЄДРПОУ: 38658590

Адреса: 03110, м Київ, вул. Народна, буд. 18,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: pk@gmail.com

Банк Замовника: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “ПРОЕКТБУД”

Код за ЄДРПОУ: 13546435

Адреса: 02222, м Київ, вул. Лаврухіна буд. 11

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: pb@gmail.com

Банк Підрядника АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник

___________________/А.О. Леонов/

 

Керівник

________________________/К.П. Головко/

 • Детальніше про вимоги, встановлені до договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт читати ДСТУ-НБА 3.1.-33:2015 “Настанови щодо складання (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт” за (посиланням).

   

 • З метою врегулювання можливих суперечностей рекомендуємо визначити в договорі умови передання та здійснення авторських прав на проектну документацію.

 • Суди відмічають, що наявність завдання на проектування є істотною умовою договору підряду на ведення проектних та пошукових робіт.

   

  Дивись Постанову Вищого господарського суду України від 12.07.2017 р., у справі № 910/15915/16 за (посиланням).

   

 • Перед розробкою проектної документації слід ознайомитись з Порядком розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затвердженим наказом Мінрегіон України від 16.05.2011 р. № 45 за (посиланням);

   

  та ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” за (посиланням).

   

 • Не відповідність виконаної проектно-кошторисної документації якості, визначеній сторонами договору та державним будівельним нормам, може стати підставою для наявності у позивача права відмовитись від договору в порядку ч. 3 ст. 858 Цивільного кодексу України та вимагання відшкодування збитків.

  Детальніше читати Постанову Вищого господарського суду України від 25 квітня 2017 року, справа № 910/13725/16 за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України від 25 липня 2015 року, справа № 910/24137/14 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"