Позовна заява про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в твердій грошовій сумі 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Печерського районного суду міста Київа 

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

 

ПОЗИВАЧ: Деркач Ганна Борисівна,

РНОКПП: 1029384756,

адреса: 01052, м. Київ, вул. Полтавський шлях, буд. 89,

засіб зв'язку: +38 057 777 00 00

 

ВІДПОВІДАЧ : Микитюк Олексій Борисович,

РНОКПП: 0000000000,

паспортні дані: серія ЕМ, № 223344,

адреса: 01072, м. Київ, пр-кт Леніна, 41/43, кв. 120,

засіб зв'язку: невідомий

 

Ціна позову: 3000 грн.

позивач звільнена від сплати судового збору

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

  Інформативно про правове регулювання обов’язків батьків щодо утримання дитини та способи їх виконання — (посилання)

 

Микитюк Микита Олексійович (26 вересня 2004 року народження) є сином позивача (Деркач Г.Б.) та відповідача (Микитюк О.Б.) та проживає протягом тривалого часу з матір'ю — позивачем по справі.

 

Див. додаток № 1: Доказ походження Микитюк М.О. від позивача та відповідача — копія свідоцтва про народження,

від 22 жовтня 2004 року, актовий запис № 2560

 

Водночас батько Микитюк М.О., відповідач по справі, протягом останніх чотирьох років участі у вихованні та утриманні дитини не здійснює.

 

Так, відповідач за багато років жодного разу не спілкувався з сином, навіть не проявляв інтересу до такого спілкування та виховання своєї дитини. Жодних коштів на утримання ні особисто дитині, ні мені не надавав. Також, відповідач за увесь час жодного разу не намагався отримати інформації щодо здоров'я Микити, чи потрібні ліки, чи може інша допомога.

 

Відповідач навіть не має уявлення про процес навчання своєї дитини, про її улюблені предмети та оцінки, успіхи у навчанні. Жодного разу на шкільні свята відповідач до школи не приходив, з іншими святами, як то Днем народження чи Новим роком, не вітав, подарунків чи хоча б привітань не передавав. Відповідачу наразі навіть не відомо чим цікавиться його дитина, які має захоплення, хобі, як проводить свій позакласний час, чи потребує чогось, чи має якісь мрії. Тобто, відповідача протягом тривалого часу в житті його дитини не існувало.

 

1. Беручи до уваги, що Микитюк М.О. проживає разом зі мною, позивачем по справі, я маю право вимоги до відповідача щодо сплати аліментів на утримання дитини.

 

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними, а у випадку відсутності такої домовленості за рішенням суду /ч.ч. 1, 3 ст. 181 СК України/.

 

Згідно з п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів” № 3, за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом.

 

2. Згідно з ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

 

Як мені відомо, відповідач станом на сьогодні за трудовим договором не працює.

В той же час, має статус фізичної особи-підприємця.

 

Див. додаток № 2. Доказ заняття відповідачем підприємницькою діяльність в статусі фізичної особи-підприємця — виписка з Єдиного

 • державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

 

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

 

Виходячи з викладеної норми права, однією з ознак підприємницької діяльності є її ризиковий характер, що передбачає, зокрема, мінливість доходу та його нерегулярних характер.

 

Таким чином, відповідач, не має постійного доходу зі стабільним розміром (як то можливо, наприклад, у випадку отримання заробітної плати за трудовим договором тощо). Дохід відповідача має мінливий та нерегулярний характер.

 

Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення суд присуджує аліменти у твердій грошовій сумі — ч. 1 ст. 184 СК України.

 

З аналізу вказаного припису права, можна зробити висновок, що стягнення аліментів у твердій грошовій сумі є можливим за наявності певних обставин, що унеможливлюють сплату аліментів у частці від заробітку (доходу), приблизний перелік яких наводиться у частині 1 даної статті. Необхідність встановлення розміру аліментів у твердій грошовій сумі може виникнути за наявності у платника аліментів нерегулярного або мінливого доходу, або отримання частини доходу в натурі.

 

У такому випадку стягнення аліментів на дитину у частці від доходу її матері або батька може призвести до істотної різниці у розмірі аліментів, які отримує дитина щомісяця, що у свою чергу негативно вплине на забезпечення дитини. Стягнення аліментів у твердій грошові сумі дозволяє забезпечити більшу стабільність щодо утримання дитини.

 

Таким чином, з огляду на мінливість та нерегулярність доходу відповідача, беручи до уваги забезпечення стабільності утримання неповнолітньої дитини, я вважаю за можливе та необхідне визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

 

3. Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

 

На сьогодні відповідач є працездатною особою. Відтак, має об'єктивні можливості для отримання доходів для утримання себе та своєї дитини. Водночас інших осіб на утриманні, зокрема, неповнолітніх дітей, як мені відомо, відповідач не має.

 

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" прожитковий мінімум дітей віком від 6 до 18 років становить з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень.

 

Таким чином, законодавцем визначено, що 1944 грн. це мінімум достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

 

Разом з тим, вказана величина є виключно мінімальним розміром забезпечення дитини, що передбачає збереження здоров'я та забезпечення розвитку дітей на мінімальному рівні. Достатність вказаного забезпечення є оцінюваним поняттям, однак, в будь-якому випадку є вищою за встановлену мінімальність.

 

Микитюк М.О. дуже здібна та різностороння дитина. Для розвитку його здібностей Микита відвідує безліч позакласних занять. Відповідні шкільні секції, гуртки та тренування вимагають додаткових майнових витрат: на оплату наданих послуг, спортивного спорядження та інших індивідуальних речей для відповідних занять.

 

Для відповідних досягнень Микиті необхідні пізнавальні книги та допомога тренерів. З метою сприяння розвитку своєї дитини, я забезпечую останню всім необхідним та усі витрати несу самостійно. Я розумію та розділяю захоплення своєї дитини, тому придбаваю якісне спорядження та наймаю найкращих тренерів.

 

Також Микита полюбляє плавання та по три рази на тиждень відвідує басейн. Відповідні заняття сприяють фізичному та емоційному розвитку дитини. З огляду на що, я витрачаю значні кошти на оплату відповідних послуг.

 

 • Зважаючи на індивідуальний обов'язок батьків утримувати своїх дітей, беручи до уваги працездатність відповідача, та перебування дитини на повному утриманні позивача, з метою забезпечення дитини достатнім (не мінімальним) рівнем збереження здоров'я та розвитком, я вважаю, що доцільним буде присудження аліментів у сумі 3000 (три тисячі) грн.

  Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України (Рішення від 15.07.2009 по справі 6-6426св09) - (посилання)

  Правова позиція з зазначеного питання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (Ухвала від 05.06.2013 по справі 6-16483св13) - (посилання)

 

На моє переконання, присудження аліментів у мінімальному розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, що передбачено ч. 2 ст. 182 СК України як нижча межа забезпечення неповнолітніх дітей платником аліментів та державою, має місце у випадку,

коли платник аліментів з об'єктивних причин не в змозі сплачувати більший розмір (наприклад, є непрацездатним, що обмежує можливість отримання доходів; має хронічні захворювання, які потребують значних капіталовкладень; має на утриманні інших дітей або непрацездатних батьків),

коли діти мають значно вищий рівень матеріального забезпечення, у зв'язку з наявністю особистого доходу, доходу другого з батьків, з яким вони проживають тощо.

 

За інших умов присудження аліментів у вказаному розмірі є необґрунтованим, та таким що порушує принцип захисту інтересів дітей у справах про стягнення аліментів на їх утримання.

 

Отже, зважаючи на мінливий, нерегулярних дохід відповідача, беручи до уваги його працездатність, керуючись принципом забезпечення захисту інтересів неповнолітньої дитини, на мою думку, аліменти слід присудити у розмірі 3000 грн.

 

На виконання п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю  суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Відповідно до ст. 180, ч. 3 ст. 181, ч.1, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України, п. 14 Постанови Пленуму Верховного суду України у своїй постанові від 21.12.2007 року N 11 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя”, п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів”, керуючись ст.ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ СУД:

 

стягнути з Микитюк Олексія Борисовича на користь Деркач Ганни Борисівни аліменти на утримання Микитюк Микити Олексійовича (26.09.2004 р.н.) у розмірі 3000 (три тисячі) грн. щомісяця починаючи з 02.07.2018 року до досягнення повноліття.

 

Додатки:

1. копія свідоцтва про народження від 22 жовтня 2004 року, актовий запис № 4020;

2. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3. копія позовної заяви з додатками для відповідача;

 

02 липня 2018 року                                                                                                               Деркач Г. Б.

 • Інформативно про правове регулювання обов’язків батьків щодо утримання дитини та способи їх виконання — (посилання)

 • Суд уповноважений також самостійно отримувати відповідну інформацію на підставі Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 31.07.2013 року № 1556/5.

 • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з видачі витягів, виписок, довідок працює також в он-лайн режимі (посилання)

 • Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України (Рішення від 15.07.2009 по справі 6-6426св09) - (посилання)

  Правова позиція з зазначеного питання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (Ухвала від 05.06.2013 по справі 6-16483св13) - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"