Справи з відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • Справи з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки  

Правові норми, які підлягають застосуванню

- ст. 1166, 1187, 1188, 1193, 1194 Цивільного кодексу України;

- Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”;

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

Судова практика

 • - Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди»;

  Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.1992 року №6 (посилання)

 • - Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”;

  Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.95 р. №4 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди (посилання)

 • - Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року № 4 “Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки”.

  Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 01.03.2013 року (посилання)

Підсудність

- за загальним правилом позови пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або місцем перебування відповідача-фізичної особи, або за міцезнаходженням відповідача-юридичної особи (ст. 27 ЦПК України);

- позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди (ч. 3 ст. 28 ЦПК України);

- позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди (ч. 6 ст. 28 ЦПК України);

- позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів — у разі виникнення спору із договору страхування (ч. 8 ст. 28 ЦПК України);

Щодо можливості пред'явлення позову за місцем виконання договору страхування (п. 3, 17, 18 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року № 4)

- позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної особи, зокрема, страхової компанії, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням (ч. 7 ст. 28 ЦПК України).

Позов до філії або представництва юридичної особи, зокрема, страхової компанії, може пред'являтися також за їх місцезнаходженням (частина сьома статті 110 ЦПК), проте відповідачем у справі є страхова компанія як юридична особа.

Розмір ставки судового збору

В порядку цивільного судочинства:

- при поданні позову фізичною особою — 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- при поданні позову юридичною особою — 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

В порядку господарського судочинства:

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму.

Позивач

- фізична та юридична особа, якій завдано майнової шкоди, у тому числі власники та володільці майна, фізичні особи, яким заподіяно моральну шкоду. 

Відповідач

 • - володілець джерела підвищеної небезпеки;  

 • - роботодавець — за шкоду, завдану працівником під час виконання трудових обов’язків;

   За вибором потерпілого вимога про відшкодування шкоди може бути пред'явлена безпосередньо до винної особи, оскільки за змістом статті 1191 Цивільного кодексу України особа, яка відповідає за шкоду, завдану з вини іншої особи, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи, якщо за законом межі відповідальності останньої та особи, яка за неї відповідає, однакові.

- страхова компанія — за шкоду, завдану застрахованою особою;

 • - винна особа, яка неправомірно заволоділа джерелом підвищеної небезпеки;

  Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, не відповідає за шкоду, завдану цим джерелом, якщо доведе, що воно вибуло з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб (наприклад, у разі незаконного заволодіння транспортним засобом), внаслідок непереборної сили (наприклад, у разі стихійного лиха), а не з його вини.

- володілець джерела підвищеної небезпеки, недбалість якого сприяла неправомірному заволодінню ним;

- батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, чоловік (дружина) у випадках, передбачених ст.1178, 1179, 1183, 1186 та 1187, 1188 Цивільного кодексу

Предмет доказування

Позивача:

- факт завдання шкоди;

- факт того, що відповідач є завдавачем шкоди або особою, яка відповідно до закону зобов'язана відшкодувати шкоду;

- безпосередній причинний зв'язок між діянням відповідача та завданою шкодою;

 • - розмір шкоди;

  Відповідно до ч.1 ст.1195 Цивільного кодексу України у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я фізична особа має право на відшкодування їй заробітку (доходу), втраченого нею внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності.

 • - витрати на лікування;

  Потерпілий має право звертатись з вимогою про відшкодування додаткових витрат, викликаних необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо (ч. 1 ст. 1195 Цивільного кодексу України).

- факт завдання моральної шкоди та її розмір (лише фізичним особам);

Відповідача:

- наявність непереборної сили;

 • - умисел потерпілого.

  З огляду на презумпцію вини завдавача шкоди відповідач звільняється від обов'язку відшкодувати шкоду (у тому числі і моральну шкоду), якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Приблизний перелік необхідних доказів

- постанова про притягнення до адміністративної відповідальності;

- вирок суду;

- висновок фахівця авто-товарознавця про розмір завданої шкоди;

- висновок автотехнічної експертизи;

- довідки лікувальних закладів;

- виписка з історії хвороби;

- документи, які підтверджують витрати на лікування після ДТП (товарні чеки, квитанції тощо).

 • Про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (посилання)

 • Оскільки зазначений в ст. 1187 Цивільного кодексу України перелік видів джерел підвищеної небезпеки (видів підвищеної небезпечної діяльності) не вичерпний, суд, беручи до уваги особливі властивості предметів, речовин або інших об'єктів, що використовуються в процесі діяльності, має право визнати джерелом підвищеної небезпеки також й іншу діяльність.

 • Що може бути визнане джерелом підвищеної небезпеки (посилання)

 • Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.1992 року №6 (посилання)

 • Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.95 р. №4 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди (посилання)

 • Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 01.03.2013 року (посилання)

 • Щодо можливості пред'явлення позову за місцем виконання договору страхування (п. 3, 17, 18 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року № 4)

 • Позов до філії або представництва юридичної особи, зокрема, страхової компанії, може пред'являтися також за їх місцезнаходженням (частина сьома статті 110 ЦПК), проте відповідачем у справі є страхова компанія як юридична особа.

 • Підставами володіння транспортним засобом є право власності, інше речове право, договір підряду, оренди, позички, господарське відання, оперативне управління тощо.

 • Щодо того, хто може бути відповідачем (п. Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. №4) (посилання)

 • Шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовує його власник.Верховний суд України, розглянувши справу № 6-1083цс15, зробив правовий висновок щодо того, хто повинен відшкодовувати шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки (ліфта). (посилання)

  У разі, якщо шкоди завдано підрядником, який діяв за завданням замовника і під його контролем за безпечним виконанням робіт, то відповідно до частини 2 ст. 1172 ЦК відшкодувати його має замовник, який до того ж є власником ліфта як джерела підвищеної небезпеки.

 •  За вибором потерпілого вимога про відшкодування шкоди може бути пред'явлена безпосередньо до винної особи, оскільки за змістом статті 1191 Цивільного кодексу України особа, яка відповідає за шкоду, завдану з вини іншої особи, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи, якщо за законом межі відповідальності останньої та особи, яка за неї відповідає, однакові.

 • Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, не відповідає за шкоду, завдану цим джерелом, якщо доведе, що воно вибуло з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб (наприклад, у разі незаконного заволодіння транспортним засобом), внаслідок непереборної сили (наприклад, у разі стихійного лиха), а не з його вини.

 • Відповідно до ч.1 ст.1195 Цивільного кодексу України у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я фізична особа має право на відшкодування їй заробітку (доходу), втраченого нею внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності.

 • Потерпілий має право звертатись з вимогою про відшкодування додаткових витрат, викликаних необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо (ч. 1 ст. 1195 Цивільного кодексу України).

 • З огляду на презумпцію вини завдавача шкоди відповідач звільняється від обов'язку відшкодувати шкоду (у тому числі і моральну шкоду), якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"