Позовна заява про визнання майнових прав (на недобудовану квартиру) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

До Дзержинського районного суду м. Харкова

61202, м. Харків, проспект Перемоги, 52-В

 

 

Позивач:

Лупандін Олександр Григорович

Україна, м. Харків, вул. Клочківська, 270, кв. 41

тел. 057 000-01-01

Представник за довіреністю: Гірін Влад Іванович

Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 19

тел. 057 000-01-01

Адреса для направлення судових повідомлень:

Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 19

 

 

Відповідач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ"

код за ЄДРПОУ 33436374

з місцезнаходженням: 61052, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПАНАСІВСЬКИЙ, будинок 9/7

Телефон 1: +380577114111

Ціна позову:

 

 • 503 830 грн. 93 коп.

  Ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру фізичною особою або фізичною особою - підприємцем становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

позов подається за правилами частини 1 статті 114 Цивільного процесуального кодексу України
 — виключна підсудність.*

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про визнання майнових прав

  Верховний Суд України. Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ - (посилання)

12 січня 2006 року між ТОВ «Моноліт» та Лупандіним Олександром Григоровичем був укладений договір № 103 про участь в будівництві багатоквартирного будинку по проспекту Правди (кут пр. Л.Свободи) (далі також Об'єкт) в м. Харків.

Див. додаток № 1. Доказ укладення між позивачем та відповідачем договору № 103 про участь в будівництві багатоквартирного будинку 12.01.2006 - копія договору № 103 про участь в будівництві багатоквартирного будинку 12.01.2006

Відповідно до п. 1.2, 2.2. вищевказаного договору Лупандін О.Г. доручив ТОВ «Моноліт» від власного імені здійснити необхідні дії для залучення коштів інших осіб (пайовиків) до будівництва багатоквартирного будинку, уповноважив самостійно визначити кількість внесків інших необхідних і достатніх для будівництва будинку та доручив сформувати його частку в спільному майні пайовиків.

Згідно до п. 1.3., 1.4., 1.7. зазначеного договору ТОВ «Моноліт» як забудовник зобов'язалось до 4-го кварталу 2007 року включно побудувати Об'єкт, який належатиме усім пайовикам на праві спільної часткової власності та після прийняття в експлуатацію має бути розподілений між ними відповідно до внесених вкладів, Лупандіну О.Г. - 4-х кімнатну квартиру під номером 103, розміщеної на 15-му поверсі, загальною будівельною площею 153, 49 кв.м.

На виконання п.п. 3.3.1., 4.1., 4.2., 4.3. вищевказаного договору Лупандін О.Г. передав ТОВ «Моноліт», необхідні для формування його долі в Об'єкті, грошові кошти еквівалентні 99 768, 50 дол. США (22.05.2006- 79 800 дол. США, 23.05.2006 — 105 630, 00 грн.)

Див. додаток № 2. Доказ виконання Лупандіним О.Г. умов договору № 103 про участь в будівництві багатоквартирного будинку 12.01.2006 зі сплати пайового внеску — копія довідки АТ “Банк МТП” № 43-1109 від 29.10.2013

Таким чином, Лупандін О.Г. виконав свої зобов'язання в повному обсязі, сплативши відповідачу, необхідні для формування його долі в Об'єкті, грошові кошти еквівалентні 99 768, 50 дол. США.

Натомість ТОВ «Моноліт» станом на дату подання позовної заяви право власності на об'єкт нерухомості, що є предметом вищевказаного договору, позивачу не передав, будівництво будинку у встановлений договором строк не здійснив та не здав об'єкт в експлуатацію, чим унеможливив набуття у власність та користування позивачем нерухомим майном.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18 вересня 2014 року у справі № 5012/278/13 про банкрутство ТОВ «Моноліт» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується.

Отже, ТОВ «Моноліт» об'єктивно не виконає своїх договірних зобов'язань та не передасть Лупандіну О.Г. відповідного майна.

Див. додаток № 3, 4. Доказ визнання ТОВ «Моноліт» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та припинення діяльності ТОВ «Моноліт» — витяг з ЄДРСР — рішення № 10579952, витяг з електронної версії ЄДРПОУ (безкоштовний сервіс) usr.minjust.gov.ua щодо ТОВ «Моноліт»

Водночас ухвалою від 04.12.2014 по справі № 5012/278/13 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 69 366 886,3 грн. Задоволення вимог кредиторів, відповідно до вимог Закону, буде здійснено за рахунок усього наявного на балансі у ТОВ «Моноліт» майна, зокрема, об'єкта незавершеного будівництва багатоквартирного будинку по проспекту Правди (кут пр. Л.Свободи), в якому позивач оплатив і мав отримати нерухоме майно у власність.

З метою захисту своїх прав у вказаних правовідносинах Лупандін О.Г. звернувся до суду та зазначає наступне.

 • За своїм правовим змістом договір про участь у будівництві № 103 від 12.01.2006 є договором купівлі - продажу майнових прав.

  Майнове право, на думку Верховного Суду України, можна визначити як «право очікування», яке є складовою частиною майна як об’єкта цивільних прав. Майнове право – це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому - (посилання)

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 202 ЦК України встановлено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно зі ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Як передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 656 ЦК України предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

Статтею 177 ЦК України встановлено, що об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

 • Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами — ст. 190 ЦК України.

  Слід зауважити, що Європейський суд з прав людини розширено тлумачить поняття "майно". Так, у постанові від 5 січня 2000 р. в справі "Бейелер проти Італії" зазначається, що "...поняття "майно" в ст. 1 Конвенції має автономне значення, яке не обмежується власністю на фізичні речі. Воно є незалежним від формальної класифікації в національному праві: деякі інші права та інтереси, що становлять активи, можуть розглядатися як право власності і, таким чином, як "майно" в контексті цього положення".

Враховуючи висновки Верховного Суду України за результатами розгляду спорів з приводу майнових прав (справи №№ 6-29429св09, 6-52295св10, б-32594св10), вбачається, що майнові права разом з будь-якими рухомими, нерухомими речами, грошима, цінними паперами є об'єктами цивільного обороту.

Стаття 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність на Україні» вказує, що майнові права - це будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі й ті, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження та користування), а також інші специфічні права та право вимоги.

У своїй постанові від 30 січня 2013 № 6-168цс12 Верховний Суд України визначає майнове право як «право очікування», яке є складовою частиною майна як об'єкта цивільних прав. Майнове право - це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений деякими, але не всіма правами власника майна, і яке свідчить про правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно або інше речове право на певне майно у майбутньому.

Таким чином, продаж майнових прав не суперечить чинному законодавству.

Підписання вищезгаданого договору було спрямовано позивачем на набуття ним речових прав на нерухоме майно. Отже, з укладенням договуру № 103 про участь в будівництві багатоквартирного будинку по проспекту Правди (кут пр. Л.Свободи) Лупандін О.Г. набув майнове право вимоги оформлення права власності на квартиру та обов'язок сплати вартості вказаної квартири, а у відповідача виникло майнове право на отримання вартості квартири та кореспондуючий обов'язок оформлення права власності на вказану квартиру за позивачем.

Окреслене вбачається також з намірів сторін, викладених в п. 3.4. зазначеного договору — до повного виконання сторонами зобов'язань, інвестор за згодою забудовника має право уступити права та обов'язки за договором третім особам.

Водночас статтею 204 ЦК України встановлено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Вказаний правочин не був визнаний судом недійсним та його недійсність не встановлена законом, що дає підстави для визнання його правомірним.

Статтею 331 ЦК України встановлено, що право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна). При цьому пунктом 3 вказаної статті вказано, що у разі необхідності особа, яка є власником матеріалів, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять опис об'єкта незавершеного будівництва.

Таким чином, договір між позивачем та відповідачем було укладено за фактичної відсутності об'єкту нерухомості, який на момент укладення договору перебував у стадії будівництва, а позивачу було передано право вимоги за оплатним договором.

Позивач належним чином виконав свої грошові зобов'язання за договором пайової участі у будівництві житлового будинку № 103, повністю сплативши вартість об'єкта будівництва - квартири, тобто вчинив дії, спрямовані на виникнення юридичних фактів, необхідних і достатніх для отримання права вимоги переходу права власності на об'єкт будівництва або набуття майнових прав на цей об'єкт.

Станом на сьогодні будівництво об'єкта не завершено.

За змістом ст. 331 ЦК об'єктом незавершеного будівництва є нерухома річ в процесі створення, яка характеризується такими основними ознаками:

1) фізичне створення такої нерухомої речі розпочато, однак не завершено, тобто не виконані всі передбачені проектно-звітною документацією роботи;

2) введення в експлуатацію такої нерухомої речі у встановленому законом порядку не здійснено;

3) право власності на таку нерухому річ, як закінчену будівництвом і введену в експлуатацію, не зареєстровано.

З юридичного погляду, процес будівництва є процесом втрати будівельними матеріалами і конструкціями своєї ідентичності, певного фізичного стану (наприклад, цемент, цегла, пісок тощо, як окремі інгредієнти), внаслідок чого право власності на будівельні матеріали і конструкції, використані в процесі будівництва, як на окремі рухомі речі припиняється (ст. 349 ЦК).

Економічна цінність об'єкта будівництва не вичерпується лише вартістю будівельних матеріалів, використаних в процесі будівництва, а включає також вартість проектування, будівельних робіт, оплати певних дозвільних процедур та виготовлення документації, вартість послуг з охорони, страхування, транспортування тощо.

При цьому нерухоме майно в процесі його будівництва (створення) фізично реально існує незалежно від факту прийняття його в експлуатацію та державної реєстрації.

Таким чином, об'єкт незавершеного будівництва є значною економічною цінністю, незалежно від того, зареєстровано на нього право чи ні, та чи існують взагалі передбачені абз. 2 ч. 3 ст. 331 ЦК умови для такої реєстрації.

Однак, окрім договору № 103 про участь в будівництві від 12.01.2006 майнові права позивача на квартиру № 103 у багатоквартирному буднику по проспекту Правди (кут пр. Л.Свободи) в будь-яких державних реєстрах, для сповіщення третіх осіб (як наприклад реєстр речових прав на нерухоме майно, обтяжень рухомого майна) не зафіксовані.

Таким чином, під час задоволення вимог кредиторів відповідача реалізації підлягає також багатоквартирний будинок по проспекту Правди (кут пр. Л.Свободи), зокрема, квартира № 103, майнові права на яку належать позивачу.

Способом захисту яких є передбачений ст. 16 ЦК України спосіб - шляхом визнання права.

Захист майнових прав здійснюється у порядку, визначеному законодавством (наприклад, захист майнових прав автора за Законом України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права"), а якщо такий спеціальний порядок не визначений, захист майнового права здійснюється на загальних підставах цивільного законодавства.

Відповідно до статті 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового та майнового права та інтересу, одним із способів захисту прав та інтересів може бути визнання права.

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11, ст. 16, ст. 177, ст. 202, ст. 204, ст. 331, ст. 655, ч.ч. 1, 2 ст. 656 Цивільного кодексу України, керуючись 3 ЦПК України, позивач, -

ПРОСИТЬ суд:

визнати за Лупандіним Олександром Григоровичем (ІПН 6519216510, який мешкає за адресою: Україна, м. Харків, вул. Клочківська, 270, кв. 41) майнові права на квартиру з 4-х кімнат під номером 103, загальною будівельною площею 153, 49 кв.м., розміщеної на 15-му поверсі в багатоквартирному будинку по проспекту Правди (кут пр. Л.Свободи).

 

Додатки:

1. копія договору № 103 про участь в будівництві багатоквартирного будинку від 12.01.2006;

2. копія довідки АТ “Банк МТП” № 43-1109 від 29.10.2013;

3. витяг з ЄДРСР — рішення № 10576971;

4. витяг з електронної версії ЄДРПОУ (безкоштовний сервіс) usr.minjust.gov.ua щодо ТОВ «Моноліт»;

5. квитанція про сплату судового збору;

6. копія довіреності представника;

7. копії позовної заяви та додатків для відповідача.

“_____” серпня 2015 року

Представник позивача за довіреністю      В.І. Грін

* Відповідно п. 2 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року № 5 “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” правила виключної підсудності поширюються також на спори щодо майнових прав на незавершені будівництвом об'єкти нерухомості, об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення.

Відповідно до Реєстру назв урбанонімів м. Харкова, затвердженого рішенням IX сесії міської ради XXIV скликання від 25.12.2002 р. проспект Правди (кут пр. Л.Свободи) знаходиться в Дзержинському районі м. Харків.

 • Ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру фізичною особою або фізичною особою - підприємцем становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Верховний Суд України. Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ - (посилання)

 • Майнове право, на думку Верховного Суду України, можна визначити як «право очікування», яке є складовою частиною майна як об’єкта цивільних прав. Майнове право – це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому - (посилання)

 • Слід зауважити, що Європейський суд з прав людини розширено тлумачить поняття "майно". Так, у постанові від 5 січня 2000 р. в справі "Бейелер проти Італії" зазначається, що "...поняття "майно" в ст. 1 Конвенції має автономне значення, яке не обмежується власністю на фізичні речі. Воно є незалежним від формальної класифікації в національному праві: деякі інші права та інтереси, що становлять активи, можуть розглядатися як право власності і, таким чином, як "майно" в контексті цього положення".

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"