Справи про визнання батьківства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, які підлягають застосуванню

 • - ст. 128, 129 Сімейного кодексу України.

  При розгляді справ про визнання батьківства щодо дитини, яка народилася до 1 січня 2004 року, необхідно керуватися відповідними нормами Кодексу про шлюб та сім'ю України, а при розгляді справ про визнання батьківства щодо дитини, яка народилася не раніше 1 січня 2004 року необхідно керуватися нормами Сімейного кодексу України.

  Позиція Верховного суду України щодо застосування сімейного законодавства України при вирішення справ про визнання батьківства залежно від дати народження дитини викладена у Постанові Верховного суду України від 25.02.2015 року у справі № 6-20цс15 (посилання)

Судова практика

 • - постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15 травня 2006 р. «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів».

  Позов про визнання батьківства суди приймають, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, а саме: при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

  Детальніше щодо визнання батьківства за рішенням суду дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 року № 3 (посилання)

- Правова позиція Верховного суду у с праві про визнання батьківства відносно малолітньої дитини (постанова від 16 травня 2018 року по справі№ 591/6441/14-ц): "Судово-генетична та судово-імунологічна експертизи у цій справі не проведені, проте, встановлено з підтвердженням належними і допустимими доказами походження ОСОБА_7 від позивача: сумісне проживання відповідача разом із позивачем без реєстрації шлюбу до і на момент народження дитини у квартирі батьків позивача, визнання позивачем дитини своєю".

Підсудність

- позови до фізичної особи пред'являються за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або місцем її перебування (ч. 1 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України);

- позови про визнання батьківства можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ч. 1 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України).

Якщо позивач вважає необхідним подати позов за місцем проживання або перебування відповідача, а його місце проживання або перебування невідоме, позов пред'являється за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

Розмір ставки судового збору

- 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”).

Позивач

 • - мати, опікун, піклувальник дитини, особа, яка утримує та виховує дитину;

  До вимог про визнання батьківства позовна давність не застосовується (окрім випадку, коли позов подає особа, яка вважає себе батьком дитини, тоді застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство).

- сама дитина, яка досягла повноліття;

 • - особа, яка вважає себе батьком дитини (ст. 128 Сімейного кодексу України).

  Із позовом про визнання батьківства чи материнства можуть звертатися до суду лише мати, опікун, піклувальник дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, яка досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред'явлення такого позову іншими особами суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких випадках позивач не має права представляти інтереси дитини.

Відповідач

- особа, яку позивач вважає батьком дитини;

 • - чоловік жінки, записаний батьком дитини, з яким вона перебувала у шлюбі на момент зачаття або народження дитини.

  У тих випадках, коли батьком дитини записано конкретну особу, вимоги про визнання батьківства мають розглядатись одночасно з вимогами про виключення відомостей про цю особу як батька з актового запису про народження дитини.

Предмет доказування

 • - факт походження дитини від особи, яку позивач вважає батьком дитини;

- факти спільного проживання та ведення спільного господарства відповідачем з матір'ю дитини до її народження;

 • - факт застосування/незастосування жінкою допоміжних репродуктивних технологій для зачаття дитини.

  Допоміжні репродуктивні технології - це методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах іn vitro - у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом.

  Детальніше про застосування допоміжних репродуктивних технологій в України дивись Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. № 787 (посилання)

Приблизний перелік доказів

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про місце проживання дитини;

- показання свідків про спільне проживання та ведення господарства жінки і чоловіка, який є можливим батьком дитини;

 • - будь-яке документальне підтвердження того, що відповідач визнає або не визнає своє батьківство;

  Селіванов М.В. Надання письмових доказів в електронному вигляді та перевірка їх достовірності (посилання)

 • - висновок біологічної експертизи крові дитини та особи, яка є імовірним батьком;

  Біологічна експертиза полягає в аналізі і зіставленні груп крові батька, матері та дитини і встановлення імовірності батьківства за комбінаціями груп крові батьків, однак така експертиза має великий відсоток похибки, адже група крові дитини може бути успадкована нею від різних комбінацій груп крові батьків.

 • - висновок експертизи з генетичної дактилоскопії;

- заява про застосування допоміжних репродуктивних технологій, договір з відповідною медичною установою про застосування допоміжних репродуктивних технологій.

 • При розгляді справ про визнання батьківства щодо дитини, яка народилася до 1 січня 2004 року, необхідно керуватися відповідними нормами Кодексу про шлюб та сім'ю України, а при розгляді справ про визнання батьківства щодо дитини, яка народилася не раніше 1 січня 2004 року необхідно керуватися нормами Сімейного кодексу України.

  Позиція Верховного суду України щодо застосування сімейного законодавства України при вирішення справ про визнання батьківства залежно від дати народження дитини викладена у Постанові Верховного суду України від 25.02.2015 року у справі № 6-20цс15 (посилання)

 • Позов про визнання батьківства суди приймають, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, а саме: при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

  Детальніше щодо визнання батьківства за рішенням суду дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 року № 3 (посилання)

 • Якщо позивач вважає необхідним подати позов за місцем проживання або перебування відповідача, а його місце проживання або перебування невідоме, позов пред'являється за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

 • До вимог про визнання батьківства позовна давність не застосовується (окрім випадку, коли позов подає особа, яка вважає себе батьком дитини, тоді застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство).

 • Із позовом про визнання батьківства чи материнства можуть звертатися до суду лише мати, опікун, піклувальник дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, яка досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред'явлення такого позову іншими особами суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких випадках позивач не має права представляти інтереси дитини.

 • У тих випадках, коли батьком дитини записано конкретну особу, вимоги про визнання батьківства мають розглядатись одночасно з вимогами про виключення відомостей про цю особу як батька з актового запису про народження дитини.

 • Під терміном «походження дитини» розуміють кровне (біологічне) походження дитини від конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване в органах реєстрації актів цивільного стану з дотриманням певного порядку. В юридичній літературі, походження розглядається, як родинний зв’язок між людьми, що ґрунтується на походженні однієї особи від іншої.

 • Роз'яснення Міністерства юстиції України від 11.05.2012 р. щодо визначення походження дитини від батьків при державній реєстрації народження (посилання)

 • Допоміжні репродуктивні технології - це методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах іn vitro - у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом.

  Детальніше про застосування допоміжних репродуктивних технологій в України дивись Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. № 787 (посилання)

 • Селіванов М.В. Надання письмових доказів в електронному вигляді та перевірка їх достовірності (посилання)

 • Біологічна експертиза полягає в аналізі і зіставленні груп крові батька, матері та дитини і встановлення імовірності батьківства за комбінаціями груп крові батьків, однак така експертиза має великий відсоток похибки, адже група крові дитини може бути успадкована нею від різних комбінацій груп крові батьків.

 • Судова експертиза з генетичної дактилоскопії має дуже малий відсоток похибки, адже у процесі аналізу ДНК досліджують певні ділянки хромосом, які не змінюються при передачі від батька до дитини та залишаються незмінними протягом усього життя дитини.

  На вирішення експертам ставиться запитання «чи є відповідач батьком дитини?» (посилання) (посилання) (посилання)

 • У разі ухилення відповідача від проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи у справах про визнання батьківства суд має право постановити ухвалу про примусовий привід на проведення такої експертизи (посилання) (посилання) (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"