Позовна заява про визнання батьківства (за позовом матері) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Печерського районного суду міста Київа 

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

 

 • Позивач: Островська Марія Володимирівна,

  Із позовом про визнання батьківства чи материнства можуть звертатися до суду лише мати, опікун, піклувальник дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, яка досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред'явлення такого позову іншими особами суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких випадках позивач не має права представляти інтереси дитини.

РНОКПП 33300009811,

місце проживання: 61000, м. Київ, вул. Декабритсів, 16, кв. 189,

телефон (057) 574-52-62

 

Відповідач: Краєвий Ігор Романович,

РНОКПП 1123009998,

місце проживання: 61000, м. Київ, вул. Варшавська, 78, кв. 236,

телефон (057) 574-22-88

 

 

Позовна заява

про визнання батьківства

 

Шуляк Н., Короленко В. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України (посилання)

З 10 липня 2014 року позивач, Островська Марія Володимирівна, проживала однією сім’єю без реєстрації шлюбу з відповідачем, Краєвим Ігорем Романовичем, у належній їй квартирі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Декабритсів, буд. 16, кв. 189.

 

В середині жовтня 2015 року позивач завагітніла від відповідача і 14 липня 2016 року народила доньку - Островську Ольгу Ігорівну.

 

Див. додаток 1: доказ факту народження дитини та запису відповідача

батьком— копія свідоцтва про народження Островської О.І.;

 

Одразу після народження доньки, відповідач не визнавав себе її батьком, припинив з Островською М.В. сімейні стосунки, пішов від неї та став проживати окремо.

 

У зв’язку з цим при реєстрації народження дитини у Дарницькому відділі реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Київського міського управління юстиції ім’я та по-батькові дитини у Книзі реєстрації народжень було записано у відповідності з ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України за вказівкою матері — Островської Марії Володимирівни, яка записала батьком дитини Краєвого Ігоря Романовича.

 

В ч. 2 ст. 128 Сімейного кодексу України зазначено, що підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Таким чином, походження народженої позивачем доньки від відповідача може бути підтверджене Ларіною О.О., у присутності якої відповідач неодноразово казав, що Островська М.В. виношує саме його дитину.

 

Також, походження Островської О.І. від Краєвого І.Р. може бути підтверджене результатами судово-генетичної експертизи, однак відповідач ухиляється від її проведення.

 

 • У сукупності всі зазначені докази підтверджують походження доньки позивача, Островської Ольги Ігорівни, від відповідача, Краєвого Ігоря Романовича.

  Під терміном «походження дитини» розуміють кровне (біологічне) походження дитини від конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване в органах реєстрації актів цивільного стану з дотриманням певного порядку. В юридичній літературі, походження розглядається, як родинний зв’язок між людьми, що ґрунтується на походженні однієї особи від іншої.

 

У відповідності до п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Судові витрати, які позивач посін у зв'язку з розглядом справи, складаються з судового збору.

 

 • На підставі викладеного й у відповідності з п. 3 ч. 2 ст. 125, ст. 128 Сімейного кодексу України, керуючись ст. ст. 4, 175, 184 Цивільного процесуального кодексу України, -

  Позиція Верховного суду України щодо застосування сімейного законодавства України при вирішення справ про визнання батьківства залежно від дати народження дитини викладена у Постанові Верховного суду України від 25.02.2015 року у справі № 6-20цс15 (посиланням)

 

 

ПРОШУ:

 

1. Визнати Краєвого Ігоря Романовича батьком Островської Ольги Ігорівни, яка народилась 14.07.2016 року у м. Києві;

 

2. Під час попереднього судового засідання викликати до суду в якості свідка, що може підтвердити факт спільного проживання та ведення спільного господарства Краєвим І.Р. та Островською. М.В. до народження дитини та визнання Краєвим Ігорем Романовичем батьківства відносно Островьскої Ольги Ігорівни - Ларіну Оксану Олегівну, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Польова, 72, кв. 96;

 

3. Стягнути з Краєвого Ігоря Романовича судові витрати на користь Островської Марії Володимирівни.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження Островської О.І.;

2. Копія паспорту Островської М.В.;

3. Оригінал квитанції про сплату судового збору;

4. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

 

15 травня 2018 року

До вимог про визнання батьківства позовна давність не застосовується (окрім випадку, коли позов подає особа, яка вважає себе батьком дитини, тоді застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство).

Островська Марія Володимирівна

 • Із позовом про визнання батьківства чи материнства можуть звертатися до суду лише мати, опікун, піклувальник дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, яка досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред'явлення такого позову іншими особами суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких випадках позивач не має права представляти інтереси дитини.

 • Шуляк Н., Короленко В. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України (посилання)

 • Під терміном «походження дитини» розуміють кровне (біологічне) походження дитини від конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване в органах реєстрації актів цивільного стану з дотриманням певного порядку. В юридичній літературі, походження розглядається, як родинний зв’язок між людьми, що ґрунтується на походженні однієї особи від іншої.

 • Позиція Верховного суду України щодо застосування сімейного законодавства України при вирішення справ про визнання батьківства залежно від дати народження дитини викладена у Постанові Верховного суду України від 25.02.2015 року у справі № 6-20цс15 (посиланням)

 • До вимог про визнання батьківства позовна давність не застосовується (окрім випадку, коли позов подає особа, яка вважає себе батьком дитини, тоді застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"