Позовна заява про усунення перешкод в користуванні і розпорядженні майном шляхом визнання особи як такої, що втратила право користування житлом (відсутність члена сім'ї власника понад рік) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Дергачівський районний суд Харківської області

62300, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Першого Травня, 63

Позивач: Корнієнко Любов Миколаївна

01.01.1941 року народження, адреса мешкання та реєстрації: Харківська область, м. Дергачі, провулок Жовтневий, буд. 1

в особі опікуна

Корнієнко Вікторії Анатоліївни

01.01.1961 року народження, адреса мешкання та реєстрації: Харківська область, м. Дергачі,

провулок Новоселівський, буд. 1

засіб зв'язку: 097 8273011

Відповідач: Корнієнко В'ячеслав Анатолійович

27.09.1971 року народження,

адреса реєстрації: Харківська область, м. Дергачі, провулок Жовтневий, буд. 1

фактично мешкає за адресою: м. Харків,

вул. Межлаука, буд. 1, кв. 1

засіб зв'язку: невідомий

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Орган опіки та піклування

 Дергачівської міської Ради Харківської області

код за ЄДРПОУ: 04059496,

з місцезнаходженням: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Петровського, буд. 79Б, 62300

тел.: 05763-30115

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА

  Ставка судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • про усунення перешкод в користуванні і розпорядженні майном шляхом визнання особи як такої, що втратила право користування житлом

  Міркування Європейського суду з прав людини щодо регулювання спірних правовідносин та ін. -(посилання)

Моя, Корнієнко В.А., мати — Корнієнко Л.М. за рішення суду визнана недієздатною, мене призначено її опікуном.

Див. додаток №1. Копія рішення суду про визнання Корнієнко Л.М. недієздатною та призначення опікуна Корнієнко В.А.

Корнієнко Л.М. є власником будинку № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, Харківської області.

Див. додаток №2. Копія правовстановлюючого документу на будинок № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, Харківської області

16.07.1993 року Корнієнко В.А. як син Корнієнко Л.М., тобто член сім'ї власника, зареєстрував своє місце проживання та фактично почав проживати в будинку № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, в Харківської області.

Див. додаток №3. Копія прибудинкової книги будинку № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, Харківської області

В 2000 році фактично виїхав до іншого місця проживання, наразі це м. Харків, вул. Межлаука, буд. 1, кв. 1, іноді навідувався до матері.

В той же час, з 2009 року відповідач жодного разу не приїздив до матері, фактично в будинку не проживав, своїх речей не залишав.

Окреслені факти можуть підтвердити свідки.

Див. додаток №4. Копії заяв Морозової Н.Ф., Коваленко З.М., депутата Дергачівської міської ради Ткаченко О.А., заява про виклик свідків

За моїм усним зверненням зняти своє місце реєстрації у відповідному житлі відмовився.

Окресленим відповідач чинить перешкоди позивачу у користуванні та розпорядженні майном.

Так, позивач вимушена нести додаткові витрати зі сплати комунальних послуг, які вираховуються в залежності від зареєстрованих за адресою осіб.

Також окреслена реєстрація місця проживання створює для позивача перешкоди для отримання житлових соціальних пільг, оскільки в їх розрахунку визначається сукупний дохід та кількість усіх зареєстрованих осіб за вказаною адресою тощо.

Крім того, у разі відчуження зазначеного майна позивач як продавець зобов'язана буде повідомляти покупців про відповідний факт. Це може спровокувати відмову потенційних покупців від придбання майна, обмеженого правами третіх осіб.

За даних обставин належним способом захисту прав позивача є усунення перешкод у здійсненні права користування майном шляхом визнання особи такою, що втратила право користування житлом та у подальшому примусове зняття з реєстрації місця проживання відповідача за вказаною адресою.

Стаття 391 ЦК України передбачає, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

 • Як зазначено в п.п. 33, 35 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 застосовуючи положення статті 391 ЦК, суд має виходити із такого.

  Повний текст Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 див. за (посиланням).

Відповідно до положень статей 391, 396 ЦК позов про усунення порушень права, не пов'язаних із позбавленням володіння, підлягає задоволенню у разі, якщо позивач доведе, що він є власником або особою, яка володіє майном (має речове право) з підстави, передбаченої законом або договором, і що діями відповідача, не пов'язаними з позбавленням володіння, порушується його право власності чи законного володіння.

Такий позов підлягає задоволенню і в тому разі, коли позивач доведе, що є реальна небезпека порушення його права власності чи законного володіння зі сторони відповідача. При цьому суди повинні брати до уваги будь-які фактичні дані (статті 57 - 59 ЦПК), на підставі яких за звичайних умов можна зробити висновок про наявність такої небезпеки.

Відсутність заперечень попереднього власника майна проти порушення права власності, не пов'язаних із позбавленням володіння, не може бути підставою для відмови в задоволенні позову нового власника про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно з ч. 2 ст. 405 Цивільного кодексу України член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Будь-якої спеціальної домовленості, чи договір найму, між позивачем та відповідачем щодо проживання (користування майном) відповідачем не укладалися.

Зважаючи на той факт, що відповідач з 2000 року виїхав на інше місце проживання, а з 2009 року фактично не проживав та жодного дня не перебував у спірному житлі, відповідач як член сім'ї власника втратив право користування цим житлом.

Відповідно абз. 2 п. 34 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном, зокрема жилим приміщенням, шляхом зняття особи з реєстраційного обліку, залежить від вирішення питання про право користування такої особи жилим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства (статті 71, 72, 116, 156 ЖК УРСР; стаття 405 ЦК), а саме від вирішення однієї із таких вимог: про позбавлення права власності на жиле приміщення; про позбавлення права користування жилим приміщенням; про визнання особи безвісно відсутньою; про оголошення фізичної особи померлою

У постанові Верховного Суду України від 16 січня 2012 року по справі № 6-57цс11

Витяг з постанови Верховного Суду України від 16 січня 2012 року по справі №6-57цс11 див. за (посиланням).

зазначено, що вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про право користування такої особи житловим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства (ст.ст. 71, 72, 116, 156 ЖК УРСР, ст. 405 ЦК). Отже, у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання, пред'явивши водночас одну із таких вимог:

1) про позбавлення права власності на житлове приміщення;

2) про позбавлення права користування житловим приміщенням;

3) про визнання особи безвісно відсутньою;

4) про оголошення фізичної особи померлою.

Водночас відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права користування житловим приміщенням є підставою для зняття з реєстрації місця проживання.

Таким чином, обраний спосіб захисту права безпосередньо спрямований на відновлення порушеного права позивача.

З огляду на зазначене в позовній заяві, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 346, ст. 391 ЦК України, п. 1.2., п. 2.1. Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого Наказом МВС України від 22.11.2012 року № 1077, абз 4 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, керуючись ст.ст. 3, 119 Цивільного процесуального кодексу України, позивач

ПРОСИТЬ СУД:

усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні власністю Корнієнко Любов Миколаївні (01.01.1941 року народження, адреса мешкання та реєстрації: Харківська область, м. Дергачі, провулок Жовтневий, буд. 1):

шляхом визнання Корнієнко В'ячеслава Анатолійовича (27.09.1971 року народження, адреса реєстрації: Харківська область, м. Дергачі, провулок Жовтневий, буд. 1, фактично мешкає за адресою: м. Харків, вул. Межлаука, буд. 1, кв. 1) таким, що втратив право користування будинком № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, Харківської області.

Додатки:

1. Копія рішення суду про визнання Корнієнко Л.М. недієздатною та призначення опікуна Корнієнко В.А.,

2. Копія правовстановлюючого документу на будинок № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, Харківської області,

3. Копія прибудинкової книги будинку № 1 по провулку Жовтневому в м. Дергачі, Харківської області,

4. Копії заяв Морозової Н.Ф., Коваленко З.М., депутата Дергачівської міської ради Ткаченко О.А., копія заяви про виклик свідків,

5. Копія акту обстеження матеріально-побутових умов сім'ї,

6. Квитанція про сплату судового збору,

7. Копія позовної заяви з додатками для відповідача та третьої особи у справі.

15 травня 2015 року

В.А. Корнієнко

 • Ставка судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Міркування Європейського суду з прав людини щодо регулювання спірних правовідносин та ін. -(посилання)

 • Повний текст Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав” від 7 лютого 2014 року N 5 див. за (посиланням).

 • Витяг з постанови Верховного Суду України від 16 січня 2012 року по справі №6-57цс11 див. за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"