Договір купівлі-продажу автомобіля 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ № 1

 • 18.11.2015 року Кабінетом міністрів України були здійсненні нововведення щодо порядку придбання транспортного засобу. Зокрема, була скасована обов'язковість отримання довідки-рахунку яка раніше підтверджувала правомірність придбання транспортного засобу.

  Встановлено новий перелік документів, які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, серед яких є укладений в письмовій формі та оформлений безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договір купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів.

  Інші нововведення та альтернативні варіанти документів, які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, дивись в Постанові Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. №941 (посилання)

місто Київ, третє травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – Северин Лев Маркович, ідентифікаційний номер 7856953214, паспорт серії НЕ 231685, виданий Уманським РВ ХМУ УМВС України в Черкаській області 15.03.2001 р., місце проживання: 003050, Київська область, місто Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «Продавець», та

з другої сторони — Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “Покупець”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, які регулюють укладений нами договір, уклали даний договір купівлі-продажу про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати легковий автомобіль (далі - Автомобіль) у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти і сплатити за нього обумовлену грошову суму.

1.2. Автомобіль, що відчужується зам цим договором, має такі характеристики:

Марка автомобіля: HONDA, модель Honda Accord;

Державні номерні знаки: АХ1523ВА;

Рік випуску: 2005 рік;

Номер шасі N2722050;

Номер двигуна 312SX05;

Номер кузова ZFA22300005556777.

 • 1.3. Автомобіль належить Продавцю на праві власності на підставі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу серії ХЕС №125689, що видано 2005 року МРЕВ УДАЇ м. Харкова.

  28 жовтня 2015 року Кабінетом Міністрів України було створено нові територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України. Їх перелік дивись у Постанові Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 889 (посилання)

 • 1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору Автомобіль не знаходиться в заставі, під арештом, і не є предметом позовів третіх осіб, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають будь-яких майнових прав на Автомобіль. Відсутність будь-яких обтяжень Автомобіля підтверджується витягом №12569878 від 29 жовтня 2015 року з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

  Зразок заяви про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна можна отримати за (посиланням)

 • Згода другого з подружжя на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку.

  Сімейним кодексом України встановлено, що для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, має бути надана письмова згода другого з подружжя.

  Якщо один з подружжя уклав правочин щодо, продажу цінного спільного майна без згоди другого з подружжя, то останній має право звернутися до суду з позовом про визнання правочину недійсним, як такого, що укладений без її/його згоди.

  Згода другого з подружжя на відчуження спільного майна може бути оформлена окремою заявою або написом у договорі (приклад дивись в кінці договору).

1.5. Автомобіль оглянутий Покупцем перед укладенням цього договору. Недоліків, які перешкоджають використанню Автомобіля за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Покупець не має.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

 • 2.1. Вартість автомобіля визначена за домовленістю сторін та становить 264 000 (двісті шістдесят чотири тисячі) гривень.

  Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

  Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню лише у частині доходу, отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних авто. Такі доходи обкладаються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором - за ставкою 1,5% (пп. 1.1, 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

 • 2.2. Розрахунок проводиться в момент підписання договору в готівковій формі.

  Дохід від продажу двох та більше за звітний рік легкових автомобілів визначатиметься виходячи із ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом.

  Платник податку може самостійно обирати один із способів визначення вартості відчужуваного майна, а саме: використати оціночну вартість, визначену згідно із законом, або середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу.

  При цьому середньоринкову вартість транспортного засобу можна розрахувати самостійно на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з урахування марки автомобіля, року його випуску на пробігу на дату продажу (посилання),

  або відповідно до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. №403 (посилання)

 

 

3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

 

3.1. Право власності на Автомобіль, що є предметом цього договору, переходить до Покупця з моменту підписання цього договору.

 

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

4.1. Взаємовідносини Сторін, не урегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

4.2. Договір є укладеним з моменту його підписання безпосередньо в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України у присутності адміністраторів таких органів.

4.3. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору несе Покупець.

4.4. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Северин Лев Маркович

ідентифікаційний номер 7856953214,

паспорт серії НЕ 231685,

місце проживання: 003050, Київська область, місто Київ,

вул. Дідро, буд. 1

 

___________________________________Л. М. Северин

Волошин Анатолій Михайлович

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685,

місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків,

вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23

 

______________________________А. М. Волошин

 

Я, Северин Людмила Василівна, паспорт НЕ 569874, виданий 12.25.2003 року Комінтернівським РВ УМВС України в м. Харкові, проживаю за адресою: 003050, Київська область, місто Київ, вул. Дідро, буд. 1, повністю розуміючи значення і правові наслідки своїх дій, вільно, свідомо і добровільно, без будь якого примусу, як фізичного, так і психічного, розуміючи значення, умови договору та його правові наслідки, даю згоду своєму чоловіку — Северину Леву Марковичу на укладення договору, під текстом якого зроблений цей напис. При цьому я засвідчую, що шлюбний договір між нами не укладався; вищевказана угода відповідає інтересам нашої сім'ї, мені відомі умови, зміст і суть угоди, яка вчиняється. Зміст ст. 65 Сімейного кодексу України щодо підстав набуття права спільної сумісної власності подружжя і права на розпорядження майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, мені відомі.

 

03.05.2018 р. /Л.В. Северин/

 • 18.11.2015 року Кабінетом міністрів України були здійсненні нововведення щодо порядку придбання транспортного засобу. Зокрема, була скасована обов'язковість отримання довідки-рахунку яка раніше підтверджувала правомірність придбання транспортного засобу.

  Встановлено новий перелік документів, які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, серед яких є укладений в письмовій формі та оформлений безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договір купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів.

  Інші нововведення та альтернативні варіанти документів, які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, дивись в Постанові Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. №941 (посилання)

 • 28 жовтня 2015 року Кабінетом Міністрів України було створено нові територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України. Їх перелік дивись у Постанові Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 889 (посилання)

 • Зразок заяви про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна можна отримати за (посиланням)

 • Сімейним кодексом України встановлено, що для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, має бути надана письмова згода другого з подружжя.

  Якщо один з подружжя уклав правочин щодо, продажу цінного спільного майна без згоди другого з подружжя, то останній має право звернутися до суду з позовом про визнання правочину недійсним, як такого, що укладений без її/його згоди.

  Згода другого з подружжя на відчуження спільного майна може бути оформлена окремою заявою або написом у договорі (приклад дивись в кінці договору).

 • Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

  Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню лише у частині доходу, отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних авто. Такі доходи обкладаються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором - за ставкою 1,5% (пп. 1.1, 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

 • Дохід від продажу двох та більше за звітний рік легкових автомобілів визначатиметься виходячи із ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом.

  Платник податку може самостійно обирати один із способів визначення вартості відчужуваного майна, а саме: використати оціночну вартість, визначену згідно із законом, або середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу.

  При цьому середньоринкову вартість транспортного засобу можна розрахувати самостійно на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з урахування марки автомобіля, року його випуску на пробігу на дату продажу (посилання),

  або відповідно до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. №403 (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"