Договір про участь у вихованні та утриманні дитини /з аліментами/ 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

  • ПРО УЧАСТЬ У ВИХОВАННІ ТА УТРИМАННІ ДИТИНИ

    {$TEXT}

м. Харків, Україна, тридцяте червня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони - ДАНИЛЕНКО ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 4123456789, паспорт серії МН номер 755886, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.05.2005 року, проживає за адресою: 61052, м. Харків, вул. Енгельса, буд. 4, кв. 4, в подальшому іменується “МАТІР”, з однієї сторони, та

з другої сторони - ІВАНЕНКО ДМИТРО ПАВЛОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 1234567890, паспорт серії ММ номер 541269, виданий Московським РВ ГУ МВС України в Харківській області 27.09.2002 року, проживає за адресою: 61166, м. Харків, вул. Авіаційна, буд. 1, кв. 1, далі за текстом іменується “БАТЬКО”, разом “БАТЬКИ”,

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального, та розуміючи значення своїх дій, уклали договір про участь у вихованні та утриманні дитини (далі за текстом “договір”) про наступне.

1. Цей договір укладено стосовно місця проживання, участі у вихованні та утриманні спільної малолітньої дочки БАТЬКІВ - ІВАНЕНКО ЛЮДМИЛИ ДМИТРІВНИ (далі за текстом “ДИТИНА”), 02.02.2010 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 9876543210.

Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії 1-ВЛ № 1111111, виданим Дзержинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції 25.02.2010 року, про що в Книзі реєстрації народжень 25.02.2010 року зроблено актовий запис за № 121.

2. БАТЬКИ досягли згоди і підписанням цього договору засвідчують своє волевиявлення щодо того, що після розірвання шлюбу між ними ДИТИНА буде проживати разом з МАТІР’Ю за адресою: 61052, м. Харків, вул. Енгельса, буд. 4, кв. 4.

Проживання ДИТИНИ з МАТІР’Ю не може вважатися перешкодою для реалізації БАТЬКОМ прав і обов’язків з виховання та утримання ДИТИНИ.

Зміна місця проживання в межах міста Харкова допускається за умови повідомлення МАТІР'Ю БАТЬКА про нову адресу протягом 10 календарних днів після зміни місця проживання.

Зміна місця проживання за межами міста Харкова допускається лише за згодою БАТЬКА.

3. Після припинення між БАТЬКАМИ шлюбних відносин Батько зобов’язується брати спільну і рівну за обсягом з МАТІР’Ю участь у забезпеченні життя ДИТИНИ.

4. На утримання ДИТИНИ БАТЬКО зобов'язується до 10 (десятого) числа щомісячно передавати МАТЕРІ еквівалент 150 доларів США в гривні до досягнення ДИТИНОЮ 18 років, а у випадку навчання ДИТИНИ у вищому навчальному закладі з денною формою навчання - сплачувати зазначені аліменти до закінчення навчання.

5. БАТЬКО за попередньою домовленістю з МАТІР'Ю має право спілкуватися з ДИТИНОЮ за її бажанням, а також з урахуванням стану здоров'я ДИТИНИ та навчального процесу:

- у суботу та неділю кожного другого тижня місяця;

- у період літніх канікул (строком на 45 днів);

- кожного другого Різдва та кожного другого Великодня (Пасха).

Не використані ним дні не зараховуються та не переносяться на інші дні.

6. МАТІР та БАТЬКО не чинитимуть перешкод у спілкуванні ДИТИНОЮ з дідом, бабою, з іншими членами сім'ї та родичами.

7. БАТЬКИ зобов’язуються спільно організовувати та проводити в присутності обох БАТЬКІВ святкування дня народження ДИТИНИ в дитячому клубі, кафе, ресторані. тощо.

БАТЬКО має право безперешкодно особисто поздоровляти ДИТИНУ з Днем народження, Новим Роком, Різдвом Христовим, Великоднем хоча б такі зустрічі відбувались і поза графіком, викладеним в п. 5 цього договору.

8. Інші питання виховання дитини вирішуються між БАТЬКАМИ виходячи з інтересів ДИТИНИ, принципів справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

9. Кожен з БАТЬКІВ зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на них цим договором, та сприяти іншому з БАТЬКІВ у виконанні обов'язків.

10. У разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення здоров'я будь-кого з БАТЬКІВ, за згодою БАТЬКА й МАТЕРІ вносяться зміни або доповнення шляхом укладення додаткового договору.

11. БАТЬКИ зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

по досягненні ДИТИНОЮ десятирічного віку, - місце проживання ДИТИНИ буде визначено з урахуванням бажання самої ДИТИНИ,

по досягненні ДИТИНОЮ чотирнадцятирічного віку, - місце проживання ДИТИНИ буде визначено бажанням самої ДИТИНИ.

12. Витрати із складання та нотаріального посвідчення цього договору сплачує БАТЬКО.

13. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріальної контори (приватного нотаріуса), а два інших - видаються сторонам за договором.

Підписи: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  • {$TEXT}

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"