Договір про надання утримання (одному з подружжя) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 

про надання утримання №__

 

місто Київ, шістнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Коваленко Віталій Павлович, ідентифікаційний код 0000000000, паспорт серії ХХ 000000, виданий Печерським РВ УМВС України у м. Києві від 17.03.1999 року, 1979 року народження, одружений 08.08.03, запис у Актовій книзі № 2918, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Лебединська 8, кв. 21 від 05.01.99 р., далі іменується “СТОРОНА 1” та

 

з другої сторони — Коваленко Лариса Григорівна, ідентифікаційний код 0000000000, паспорт серії ХХ 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України від від 11.01.2004 року, 1983 року народження, одружена 08.08.03, запис у Актовій книзі № 2918, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Богатирська 18, кв. 45, далі іменується “СТОРОНА 2”, далі разом “СТОРОНИ”,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального, та розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ

 

 • 1.1. СТОРОНИ укладають даний договір про надання утримання СТОРОНІ 2.

  При посвідченні договору про утримання нотаріусом перевіряється факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається угода.

   

  Непрацездатними (за віком або за станом здоров'я) визнаються особи, які досягли пенсійного віку, установленого законом, або є інвалідами I, II, III груп, про що зазначається в тексті договору.

   

  На утримання також матиме право той з подружжя, заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму, установленого законом.

 

1.2. СТОРОНА 1 бере на себе зобов'язання по утриманню СТОРОНИ 2 у випадку розлучення (сплата аліментів).

 

1.3. Обов'язок по утриманню дружини діє впродовж десяти років з моменту розлучення (дати винесення остаточного рішення суду).

 

1.4. СТОРОНА 1 надає утримання СТОРОНІ 2 за умови не подачі до суду СТОРОНОЮ 2 позову про розподіл спільно нажитого майна.

 

 

2. ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. З моменту розлучення до закінчення 10-ти річного строку СТОРОНА 1 сплачує СТОРОНІ 2 кожен місяць суму в розмірі 10000,00 грн.

 

2.2.Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

 

2.3. Кошти до 05 числа поточного місяця перераховуються на рахунок СТОРОНІ 2 у АКБ “Приват Банк” рахунок № 069878564321.

 

2.4. Про зміну банку, чи № рахунку СТОРОНА 2 зобов'язана попередити СТОРОНУ 1 за сім днів до моменту переказу коштів.

 

2.5. Розмір утримання підлягає збільшенню у зв'язку з ростом індексу інфляції на Україні.

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Права та обов'язки СТОРОНИ 1:

 

3.1.1. Припинити сплату аліментів у зв'язку з повторним одруженням СТОРОНИ 2.

 

3.1.2. СТОРОНА 1 зобов’язується виплачувати у добровільному порядку у твердій грошовій сум у відповідності до п.п. 2.1., 2.3., даного договору.

 

3.2. Права та обов'язки СТОРОНИ 2:

 

3.2.1. У відповідності до п.п. 2.1., 2.3. отримувати перераховані кошти.

 

3.2.2. Попередити СТОРОНУ 1 про вступ до нового шлюбу за 7 сім днів до моменту реєстрації шлюбу.

 

3.2.3. У випадку порушення п.п. 3.2.2. даного договору повернути СТОРОНІ 1 надмірно сплачені кошти після реєстрації нового шлюбу.

 

 

 • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  У разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором про надання утримання аліменти можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

4.1. В разі порушення СТОРОНОЮ 1 п.п. 2.1., 2.3. умов договору виплатити СТОРОНІ 2 штраф у розмірі 1 % від суми за кожен день прострочення переказу коштів.

 

4.2. В разі порушення СТОРОНОЮ 2 п. 3.2.2. даного договору виплатити штраф у розмірі 1 % від неповернутої за кожен день прострочення.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Взаємовідносини, не врегульовані цим договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Договір може бути змінено або розірвано лише за взаємною згодою Сторін, що нотаріально посвідчується.

 

5.3. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

5.4. Витрати із складання та нотаріального посвідчення цього договору сплачує ПЛАТНИК.

 

5.5. Договір складений українською мовою в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріуса та по одному примірнику видається кожній Стороні. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані СТОРОНАМИ та завіренні нотаріально, є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1

КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

СТОРОНА 2

КОВАЛЕНКО ЛАРИСА ГРИГОРІВНА

РНОКПП: 0000000000,

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Печерським РВ УМВС України в м. Києві від 17.03.1996 року,

Адреса: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 8, кв. 21,

 

РНОКПП: 0000000000,

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України від 17.08.2001 року,

Адреса: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 18, кв. 45,

 

___________________/В.П. Коваленко/

___________________________/Л.Г. Коваленко/

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Будь-яке співпадіння імен, назв, фактів, викладених в договорі є випадковим!

 • При посвідченні договору про утримання нотаріусом перевіряється факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається угода.

   

  Непрацездатними (за віком або за станом здоров'я) визнаються особи, які досягли пенсійного віку, установленого законом, або є інвалідами I, II, III груп, про що зазначається в тексті договору.

   

  На утримання також матиме право той з подружжя, заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму, установленого законом.

 • У разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором про надання утримання аліменти можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"