Пакетна пропозицiя - Спонсорські контракти в спорті 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

  • Пакетна пропозиція: “Спонсорські контракти в спорті” містить низку основоположних документів, що встановлюють та регулюють відносини між Спонсором (генеральним, титульним або іншим партнером) і Організатором спортивного чи іншого заходу (спортивною командою).

    Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

 

Пакетна пропозиція містить зразки наступних документів:

 

Спонсорський контракт (фінансування команди для участі в міжнародних змаганнях з дріфтінгу).

Вказаний контракт детально регулює відносини між Пілотом та Титульним спонсором, що виникатимуть, з одного боку, з надання Титульним спонсором фінансової підтримки на функціонування та забезпечення участі команди Пілота в міжнародних змаганнях з дріфтінгу та використання цієї підтримки спортивною командою, а з другого, з розміщення Пілотом на умовах цього договору інформації про комерційне найменування та/або знаки для товарів і послуг Титульного спонсора на гоночному автомобілі (автомобілях), формі пілота та інших членів Команди, зазначення/згадування Титульного спонсора в інтерв'ю, на прес-конференціях на інших show-car заходах.

Спонсорський контракт містить грунтовні застереження щодо результатів Пілота (його команди) та його участі у змаганнях, умови щодо порядку, строків надання фінансової допомоги, умов видачі невиключних ліцензій, зокрема на використання торговельних марок Титульного спонсора, на використання його комерційного найменування, а також положення щодо інших обєктів права інтелектуальної власності, що будуть або можуть бути створені сторонами під час дії договору. В договірі також чітко регламентовані умови участі Пілота (його команди) у рекламних заходах Титульного спонсора, заходи щодо конфіденційності у відносинах між сторонами та третіми особами, а також порядок комунікації між сторонами під час дії спонсорського контракта.

Запропонований контракт може бути використаний як якісний прототип для підготовки будь-якого власного спонсорського контракту на фінансування спортивної команди або організатора певного заходу.

 

Витяг з договору:

"1. Пілот не гарантує Титульному Спонсору перемоги його Команди у чемпіонатах/змаганнях та отримання нею призових місць, але гарантує, що його Команда докладе усіх можливих зусиль для того, щоб гідно виступити на відповідному чемпіонаті/ змаганні.

2. Пілот не відповідає за комерційні очікування Титульного спонсора від участі Пілота (його Команди) у чемпіонатах/змаганнях та у інших show-car заходах.

3. Пілот звільняється від будь-якої відповідальності за неможливість виконання цього договору повністю або частково, якщо це сталося по незалежних від Пілота дій/обставин, зокрема, але не виключно, внаслідок:

- відміни Організатором проведення того чи іншого чемпіонату/ змагання або перенесення строків їх проведення;

- неможливості прийняття участі у запланованому чемпіонаті/ змаганнях внаслідок обмежень чи заборон, введених державними органами (органами місцевого самоврядування) України або урядом іншої країни, на території якої було заплановано проведення чемпіонату/ змагання;

- відмови від прийняття участі у чемпіонаті/ змаганні у зв'язку із явною загрозою життю чи здоров’ю учасників Команди, зокрема, внаслідок аварійного стану траси, на якій мають відбуватись перегони; імовірності сходження лавин чи оповзнів; імовірності виникнення землетрусу тощо;

неможливості прийняття участі у запланованому чемпіонаті/ змаганнях внаслідок раптової смерті або суттєвого погіршення здоров’я одного з учасників Команди, яке виключає можливість прийняття ним участі у чемпіонаті/ змаганні, якщо Виконавець не зможе замінити такого учасника іншим до дати початку проведення чемпіонату/ змагання;

інших надзвичайних або невідкладних за даних умов подій (непереборної сили).

Титульний спонсор не має права вимагати повернення того, що було виконане ним за цим договором (повернення фінансової підтримки) у разі наявності підстав зазначених в цьому пункті.

4. З укладенням цього договору Титульний спонсор не набуває права контактувати (давати будь-які вказівки тощо) без погодження з Пілотом з членами Команди Пілота як під час, так після чемпіонатів/змагань або іншим чином втручатись у спортивну, тренувальну діяльність Пілота."

 

Пакетна пропозиція для Титульного спонсора

Зазначений докумет включає в себе повний перелік, рекламних та інших послуг, які надаватимуться спонсору відповідно до його статусу (Розиіщення наклейок з логотипом Спонсора на бортах гоночних автомобілів, одязі пілота та членів команди, розповсюдження рекламної продукції спонсора на кожному етапі змагань: зона закритого парку, VIP-paddock, глядацька трибуна та багато інш.

 

Офіційне пакетне запрошення Титульному спонсору

Вказаний документ містить загальний опис спортивного заходу (акції), який пропонується підтримати потенційному спонсору (інформацію про органзіаторів заходу, формат взаємовідносин зі спонторм та іншими партнерами заходу, відомості щодо глядацької аудиторії та інші).

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"