Посадова інструкція агента з митного оформлення вантажів і товарів для підприємства з оптової торгівлі непродовольчими товарами 3.25

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МАРЕЛЬ"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

____________________ Яковлєв О.Г.

“21” травня 2018 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • АГЕНТА З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖІВ І ТОВАРІВ ТОВ "МАРЕЛЬ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 3422)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Агент з митного оформлення вантажів і товарів належить до професійної групи «Фахівці», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 3422.

 

1.2. Призначення на посаду агента з митного оформлення вантажів і товарів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

 

1.3. У своїй діяльності агент з митного оформлення вантажів і товарів керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “МАРЕЛЬ” (далі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

1.4. Агент з митного оформлення вантажів і товарів безпосередньо підпорядковується керівнику Товариства.

 

1.5. В період тимчасової відсутності агента з митного оформлення вантажів і товарів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника Товариства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні посадових обов’язків агент з митного оформлення вантажів і товарів:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 

2.1. Оформляє вантажні митні декларації різних типів на перевезення вантажу в міжнародному сполученні;

 

2.2. Перевіряє правильність заповнення і комплектність перевізних та супроводжувальних документів;

 

2.3. Нараховує митні платежі та збори, керуючись тарифними посібниками та нормативно-правовими актами державного митного органу України;

 

2.4. Вводить в автоматизовану систему управління інформацію установленого обсягу або передає її в митний відділ;

 

2.5. Веде оперативний облік перевізної та супровідної документації;

 

2.6. Виконує роботу з внесення змін і доповнень у тарифний посібник, правила перевезень вантажу та інші документи, що регламентують його роботу;

 

2.7. Видає вантажовідправникам та вантажоодержувачам довідки і оперативну інформацію з питань застосування тарифів і митного оформлення перевізних та супровідних документів;

 

2.8. Забезпечує дотримання правил з приймання і зберігання грошей;

 

2.9. Веде оперативний облік грошових надходжень і складає звіти за встановленою формою про готівкові та безготівкові надходження за звітний період;

 

2.10. Здає грошові надходження за встановленим порядком;

 

2.11. Вносить пропозиції з удосконалення роботи з підвищення культури обслуговування вантажовідправників та вантажоодержувачів;

 

2.12. Перевіряє правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності і веде їх облік;

 

2.13. Вживає заходів до недопущення неправильного стягнення митних нарахувань і зборів, забезпечення своєчасної інкасації грошових сум агентами;

 

2.14. Приймає вантажовідправників, вантажоодержувачів, розглядає їх скарги, заяви і пропозиції, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають;

 

2.15. Вживає заходів щодо нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства та стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

 

 

3. ПРАВА

 

Агент з митного оформлення вантажів і товарів має право:

 

3.1. Брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків;

 

3.2. Вносити на розгляд керівника Товариства пропозиції щодо покращення роботи;

 

3.3. Отримувати від працівників Товариства необхідну інформацію для виконання ним своїх посадових обов’язків;

 

3.4. Проводити оцінку результативності виконання поставлених перед ним завдань;

 

3.5. Вимагати від керівника Товариства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків;

 

3.6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію;

 

3.7. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідно для здійснення своїх функцій, знайомитись з локальними нормативними актами Товариства;

 

3.8. Знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Агент з митного оформлення вантажів і товарів несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком – в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення;

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖІВ І ТОВАРІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Митний кодекс України, Статут залізниць України;

 

5.2. Інструкції, вказівки, розпорядження, інформаційні листи та інші нормативні акти митних органів України та інших органів державної влади, що стосуються його діяльності;

 

5.3. Тарифні посібники; товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності;

 

5.4. Міжнародні правила укладання договорів; методику визначення митної вартості;

 

5.5. Схему відповідної транспортної мережі та основні маршрути прямування вантажів;

 

5.6. Форми первинної документації з вантажної та комерційної роботи;

 

5.7. Стандарти і технічні умови на товар, що постачається, зберігання та транспортування товару;

 

5.8. Основи економіки, організації праці і управління;

 

5.9. Правила користування комп’ютерною та офісною технікою;

 

5.10. Основи трудового законодавства;

 

5.11. Основи законодавства про охорону праці.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду агента з митного оформлення вантажів і товарів може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді агента з митного оформлення вантажів: для магістра, спеціаліста – не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

 

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

 

______________/Яковлєв О.Г./

(підпис)

"21" травня 2018 р.

 

З інструкцією ознайомлений(а):

 

ПІБ

Дата

Підпис

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"