Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 18/07 від “18” липня 2018 року

Керівник 

ТОВ "КАРЕНТ"

______________________ О.С. Грицюк

 

  • ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ІНСТРУКТАЖУ

    Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки.

    (п. 4.5.2 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затв. Наказом МНС 15.08.2007 N 557) (посилання)

 

 

1. Заходи пожежної безпеки на об'єкті

 

Поняття пожежі. Причини виникнення пожеж. Стисла характеристика виробництва (об'єкта) та його пожежної небезпеки. Загальнооб'єктові правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

 

 

2. Заходи пожежної безпеки на робочому місці

 

Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників даного приміщення, дільниці або споруди.

Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху; правила вимкнення установок та агрегатів, порядок зняття напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги тощо.

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися, стаючи до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж.

Порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт.

Правила використання первинних засобів пожежогасіння.

Засоби зв'язку та місцезнаходження найближчого телефону.

Призначення існуючих установок пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.

Місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння та правила їх використання.

Практичний показ застосування існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння.

 

 

3. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони

 

Установлений на підприємстві порядок (система) сповіщення людей про пожежу.

Засоби зв'язку, сигналізації, які є на об'єкті та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей.

 

 

4. Дії під час пожежі

 

Дії в разі виявлення на робочому місці задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу аварійно-рятувальних і пожежних підрозділів та інших аварійних служб.

Гасіння пожежі існуючими на об'єкті засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуації людей та матеріальних цінностей.

 

 

 

Керівник ТОВ “КАРЕНТ”

_____________/ О.С. Грицюк/

"18" липня 2018 року

  • Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки.

    (п. 4.5.2 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затв. Наказом МНС 15.08.2007 N 557) (посилання)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"